Mecenatystė Lietuvoje atgimsta – Dubingiuose pradėtos naujos bažnyčios statybos

Autorius: Data: 2012-10-16 , 13:25 Spausdinti

Monika RYBELIENĖ, Molėtai

Prieš daugelį metų buvusi turtingų žmonių garbės reikalu, dvasinės brandos simboliu vėliau išnykusi, kaip gilaus pasitenkinimo nebeteikęs reiškinys, šiandien mecenatystė Lietuvoje ir vėl gyva, o geriausias to liudytojas – praėjusį šeštadienį, 2012 m. spalio 13 d., Dubingiuose vykęs renginys – naujos Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios kertinio akmens įkasimas.

Naujoji bažnyčia Dubingiuose bus statoma privačiomis Aurelijos ir Aurelijaus Rusteikų įsteigto fondo lėšomis, senosios, 1958 metais sudegusios, bažnyčios vietoje. Naujieji maldos namai bus ypatingi ne tik tuo, kad iškils po daugelio metų jų nebuvimo Dubingiuose senojoje vietoje, bet ir tuo jog pirmąjį kartą per Nepriklausomybės laikotarpį Lietuvoje bus finansuojami išskirtinai privačiomis lėšomis. Kaip rašoma istoriniuose šaltiniuose, Dubingių bažnyčią iki 1430 m. statė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir skyrė jos išlaikymui turtų. 1449 m. didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis turtus patvirtino ir padidino. 1451 m. Giedraičių seniūnas Povilas Kareiva bažnyčios turtą dar padidino. Povilas Giedraitis ir Anastazija Giedraitienė 1542 m. įrengė altariją ir jai dovanojo Bijutiškio palivarką. XVI a. viduryje Mikalojus Radvila Rudasis Dubingių katalikų bažnyčią perdavė evangelikams reformatams. Apie 1620 m. Jonušas Radvila I piliavietėje pastatė naują, mūrinę, renesanso stiliaus evangelikų reformatų bažnyčią. Šioje bažnyčioje buvo palaidoti žymiausi Radvilų giminės žmonės, tarp jų Mikalojus Radvila Rudasis ir Jonušas Radvila I. XVI a. dėl bažnyčios nusavinimo katalikai padavė Radvilas į teismą. XVII a. viduryje buvo priteista, kad Radvilos turi pastatyti Dubingiuose katalikams bažnyčią, tai 1672 m. įpareigojo padaryti Dubingių savininkė K. Radvilaitė. XVII a.-XVIII a. evangelikų reformatų bendruomenė miestelyje sunyko ir Dubingiai palaipsniui perėjo į katalikybę. Buvusi evangelikų reformatų bažnyčia 1735 m. sudegė. 1800 m. bažnyčia buvo perstatyta, šalia veikė parapinė mokykla. XVIII a. įsteigta Šv. Rožančiaus brolija. Po 1954 m. gaisro, tais pačiais metais, prie kapų koplyčios pristatytas priestatas ir įrengta bažnyčia, kuri 1958 m. taip pat sudegė. Dabartinė bažnyčia po gaisro buvo įrengta buvusioje prieglaudoje. Anot vietinių Dubingių kaimo gyventojų, apie naują bažnyčią žmonės jau senokai pasvajoja, mat Dubingiai buvo vienintelė vietovė Molėtų rajone, neturinti normalios savo bažnyčios.

Naujos Dubingių šv. Jurgio Kankinio bažnyčios statybų istorija pradėta dar 2008 metais, o praėjusį šeštadienį jau pašventintas pirmasis akmuo. Iškilmingas renginys buvo pradėtas šv. Mišiomis, kurias laikė Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Jis susirinkusiems tikintiesiems sakė, kad naujieji Dubingių maldos namai bus statomi Tikėjimo metais, kurie prasidėjo vos prieš keletą dienų bei meldėsi už visus geradarius, kurie prisidėjo ir dar prisidės prie šios naujos bažnyčios statymo. Vėliau buvo patraukta į būsimą statybvietę, kurioje visi susirinkusieji tapo istorinio įvykio liudininkais. Dubingių klebonas Algimantas Baltuškonis pasveikino dubingiškius ragindamas statant naują bažnyčią neužmiršti kurti bei puoselėti ir dvasinės bažnyčios savo širdyse. Kiek vėliau jis perskaitė specialų raštą, kuris buvo patvirtintas bažnyčios fundatorių Aurelijaus ir Aurelijos Rusteikų, architekto Kęstučio Pempės, Molėtų rajono mero Stasio Žvinio, vyskupo Juozo Matulaičio bei kitų ceremonijoje dalyvavusių kunigų parašais ir įdėtas į kapsulę, o drauge su juo į kapsulę bažnyčios mecenatai įdėjo ir USB atmintinę, kurioje sukelti visi su statybomis susiję dokumentai bei planai, kad ateities kartos po daugelio metų radę kapsulę žinotų, kokiame amžiuje ir kodėl ši bažnyčia buvo statoma, kokia jos istorija. Prieš dedant kertinį akmenį, naujų maldos namų mecenatai kalbėjo: „Galbūt iš pirmo žvilgsnio tai – maža šventė mažame miestelyje, bet iš tiesų ji yra labai didelė mūsų širdyse. Mums garbė funduoti šią bažnyčią ir mes dėsime visas pastangas, kad šioje, šiandien tik aikštelėje, ateityje iškiltų bažnyčia, kurioje jūs visi galėsite surasti sielos ramybę, – sakė A.Rusteika bei tęsė, kad naujos Dubingių bažnyčios istorija pradėta rašyti 2008 m. VšĮ „Aurelijos ir Aurelijaus Rusteikų fondo“, kai prieš šešerius metus įsigiję sodybą Dubingių kaime verslininkai įsimylėjo Dubingių ežerus, miškus ir istoriją bei nutarė padaryti šį tą gero kaimo žmonėms. „Dubingiai Lietuvai istoriškai visada buvo labai svarbūs, gal buvo laikas, kai jie buvo šiek tiek užmiršti, tačiau tikiu, kad ateityje jie atgis, kad bus labai lankomi lietuvių, tad kaip ir kiekvienas Lietuvos miestas, jie turi turėti mokyklą, parduotuvę ir, žinoma, bažnyčią, kuri suteiks visiems labai daug džiaugsmo.“ Gavę Kaišiadorių Vyskupijos pritarimą užsakė žinomam architektui Kęstučiui Pempei bei jo vadovaujamai profesionalių architektų komandai sukurti naujos Dubingių bažnyčios projektą. 2009 m. pradžioje „Vilniaus architektų studija“ pristatė visuomenei dvylikos projektų ekspoziciją. Naujosios šventovės Kertinio akmens šventinimo ceremonijoje kalbėjęs jos architektas K. Pempė, kalbą pradėjo vieno šventojo žodžiais.

„Kiek turėsite jėgų, tiek stenkitės būti arti savo artimo. Nes, kiek būsite arti artimo, tiek būsite arti Dievo. Bažnyčia visu pirma yra tai, kas yra mūsų širdyse, o bažnyčios pastatas yra bendruomenės susirinkimui skirtas garbinimo instrumentas, kurį ir turime čia pastatyti. Dubingių bendruomenė nuo pat pirmų projekto vykdymo dienų labai aktyviai dalyvavo bažnyčios pastato projekto kūrime, patys rinko geriausią variantą, tad labai tikiu, kad taip pat aktyviai jie dalyvaus ir akmenį po akmens neš ir statant bažnyčios pastatą“, – sakė architektas padėkojęs visiems prie bažnyčios pastato projekto prisidėjusiems ir jį rėmusiems asmenims. Po sveikinimų ir palinkėjimų Kaišiadorių vyskupo pašventintą Kertinį akmenį ir kapsulę oficialūs ceremonijos dalyviai įmūrijo įmesdami simbolinį cemento šlakelį, o susirinkusieji į renginį svečiai bei verslo atstovai buvo pakviesti į paramos galimybių studijos pristatymą Asvejos regioninio parko direkcijoje. Čia ne tik susipažinta su planuojamų darbų eiga, sužinota, kam ir kiek lėšų galėtų paaukoti ateityje kiekvienas žmogus, bet ir buvo galima tapti pirmaisiais aukotojais, bei įsirašyti aukų knygoje. Pagrindiniai bažnyčios pastato fundatoriai kvietė susirinkusiuosius asmenis drauge dalyvauti bažnyčios eksterjero ir interjero kūrybos procese, pateikė preliminarias sumas, kiek ir kas galėtų kainuoti bei kam bus skiriamos lėšos beveik dviejų milijonų litų vertės bažnyčioje. Svečius sveikino ir pačius gražiausius žodžius mecenatams skyrė Molėtų rajono meras S. Žvinys, kuris džiaugėsi, kad ši diena yra išskirtinė visos Lietuvos žmonėms. „Sunkmečiu yra sunku išlaikyti jau esančias bažnyčias, o pradžia naujos bažnyčios statybų prilygsta stebuklui.“

Pristatydama A. ir A Rusteikų fondo veiklą, ponia Aurelija džiaugėsi, kad jau sulaukta pirmųjų aukotojų ne iš jų šeimos narių, o labiausiai ją nustebino tai, kad vienas pirmųjų naujos bažnyčios statyboms paaukojo jaunas žmogus. O kiek vėliau p. Aurelija pakvietė visus aukoti įvairias sumas, nes kiekvienas litas paaukotas bažnyčiai yra labai svarbus ir reikalingas. Visa informacija apie bažnyčios statybas kiekvienam bus prieinama facebook socialiniame tinklapyje.

Bažnyčios projektą su vizualizacijomis pristatinėjęs architektas K. Pempė visiems prisipažino, kad išgirdęs prašymą iš privačių asmenų projektuoti bažnyčią, patyrė lengvą šoką, nes jo darbo praktikoje tai buvo pirmas kartas.

„Nuo senosios bažnyčios yra išlikęs istorinis šventorius, varpinė, vartų dalis. Po išsamių analizių buvo nutarta naują bažnyčią statyti buvusios bažnyčios vietoje, tos pačios, kaip ir buvo planinės struktūros – kryžiaus plano, bet mažesnę nei buvusioji. Galimų bažnyčios variantų buvo įvairių, bandėme atkurti ir iki gaisro stovėjusios senosios bažnyčios vaizdą, tačiau po daugelio susitikimų, gavus bendruomenės pritarimą, buvo nutarta bažnyčią Dubingiuose statyti šiuolaikiškų, bet sakralių formų. Bažnyčios visas vidus bus medinis, o išorė – pilkai rudų keramikos čerpių. Bažnyčios bendras plotas bus apie du šimtus kvadratinių metrų su pagrindiniu altoriumi, dviem šoniniais altoriais, sakykla. Kadangi bažnyčia kryžiaus plano, tad joje bus keturi fasadai, kurie galėtų būti meniškai vystomi – puošiami vitražais, skulptūriniais intarpais“, – sakė architektas bei tęsė, kad šiek tiek neįprastas bus ir bažnyčios apšvietimas, mat šviesa į vidų pateks ne tik pro šoninius langus, bet ir per stogo siaurus plyšius skverbsis saulės spinduliai. Šalia bažnyčios planuojama taip pat iškelti 25 metrų aukščio stilizuotą kryžių, kuris, planuojama, puikiai matysis nuo visų miestelio apžvalgos taškų. Kol kas vizualizacijos buvo pristatytos be meno kūrinių, kurie, pasak architekto, priklausys nuo mecenatų pagalbininkų skiriamų lėšų. O bažnyčiai reikės labai daug – altorių, paveikslų, liturginių indų, suolų, vargonų… Bažnyčios pristatymo renginį vainikavo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, kuris sakė, kad geri darbai žmogų puošia ir tik jų pagalba kiekvienas iš mūsų tampame tauresni, gražesni ir brandesni dvasiškai.

Autorės nuotr.

Nuotraukose:

 1, 2, 3. Šv. Mišias senojoje bažnyčioje laikė vyskupas emeritas J. Matulaitis

4. Po Mišių iškilminga eisena patraukė į bažnyčios statybvietės

5. Parašais patvirtintas specialusis raštas: pirmoje eilėje monsinjoras K. Kazlauskas, vyskupas J. Matulaitis, mecenatais A. ir A. Rusteikos, klebonas A. Baltuškonis, architektas K. Pempė, antroje eileje Molėtų meras S. Žvinys

6. Kapsulės įleidimo ceremonija patikėta architektui K. Pempei

7. Naujos Dubingių bažnyčios statybų pradžią palaimino vyskupas J. Matulaitis

8. Kapsulė ateities kartoms užkasė verslininkas A. Rusteika

9. Naujos Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios Dubingiuose maketas

Voruta. – 2012, spal. 27, nr. 22 (760), p. 4.

Katalikų parapijos Rybelienė Monika , , , , , , , , , , , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra