Marijos Legionas. Ištikima tarnystė Mergelei Marijai

Autorius: Data: 2017-08-16, 11:58 Spausdinti

Marijos Legionas. Ištikima tarnystė Mergelei Marijai

Vlada ČIRVINSKIENĖ, www.voruta.lt

Pranas Duff – Marijos Legiono įsteigėjas

Pranas Duff gimė Dubline,  Airijoje. 1889 m. birželio 7 d., būdamas 18 metų, jis įstojo į Civilinę Tarnybą, o sulaukęs 24 – į šv. Vincento Pauliečio Draugiją, kuri jam padėjo dar labiau pasišvęsti katalikybei ir kurioje jis išmoko ypatingai suprasti beturčių ir nuskriaustųjų poreikius.

1921 m. rugsėjo  7 d.  jis  su grupe moterų katalikių ir kun. Michael Toher iš Dublino Arkivyskupijos įsteigė pirmąjį Marijos legiono prezidiumą. Tai įvyko mūsų Dievo Motinos gimimo šventės išvakarėse. Nuo tos dienos iki pat savo mirties, 1980 m. lapkričio 7 d., jis didvyrišku atsidavimu vadovavo Legiono plėtimuisi visame pasaulyje. Pranas Duff dalyvavo II Vatikano susirinkime kaip stebėtojas pasaulietis. Jo gilus Švenčiausiosios Mergelės vaidmens Atpirkimo darbe supratimas, kaip tikinčiųjų pasauliečių vaidmuo Bažnyčios misijoje, atsispindi knygoje ,,Marijos Legiono atmintinė‘‘,  kuri yra beveik vien tik jo kūrinys.

Marijos legiono tikslas

Marijos legiono tikslas yra Dievo garbė per jo narių šventumą, išvystyta malda ir aktyviu įsijungimu, dvasininkams vadovaujant, darbuotis su meile ir pasiaukojimu Bažnyčiai ir skleisti Kristaus karalystę. Marijos Legiono dvasia yra pačios Marijos dvasia. Ypač Legionas siekia jos didžio kuklumo, tobulo klusnumo, angeliško švelnumo, nuolatinės maldos, didvyriškos kantrybės, dangiškos išminties, pasiaukojančios meilės Dievui, o labiausiai  jos tikėjimo – tos dorybės, kuri vien joje yra pati didžiausia ir kuriai niekas neprilygsta. Marijos Legionas yra dalis tų judėjimų, kurie jaučia asmeninį įsipareigojimą skleisti ar atgaivinti tikėjimą, kuris kovoja už sielų išganymą. Tai nenukrypstamas tarnavimas Švč. Mergelei Marijai, kuri kviečia visus atkakliai budėti, visada būti pasiruošus įveikti savo silpnybes ir padėti kitiems, ypač tiems, kurių sielos paklydo. Legionierius šventėja pats, tarnauja savo kaimynams, artimiesiems, laikydamasis ištikimybės Marijai, kuri yra Kristaus, Bažnyčios ir visų mūsų motina.  Viena iš nuoširdžiausių legionieriaus pareigų  – atsidavimas Dievo Motinai, o didysis tikslas – suteikiant pagalbą žmonėms – atnešti Mariją pasauliui. Legionieriai dirba Azijoje, Afrikoje, Filipinuose, plinta po visą pasaulį. Žymiausi veikėjai: Pranas Dufas, Alfonsas Lambė, Edelė Quinn, tėvas W Aldan Me Grath ir kiti.

Marijos Legiono įkūrimas Lietuvoje ir Panevėžio vyskupijoje

Lietuvoje pirmasis Marijos Legiono prezidiumas buvo įkurtas 1992 metais Kretingoje. Jį įkūrė pasaulietė legionierė Marytė Smilgaitė gyvenanti JAV.

Panevėžio vyskupijoje yra įkurta dešimt Marijos legiono prezidiumų. Tai:

  • ,, Krikščionių pagalba’’  ( Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija ) 1994 08 30
  • ,, Motina Meilingoji’’ (Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija )  1996 12 23
  • ,, Gailestingoji motina “”  ( Panevėžio Šv. Trejybės bažnyčia ) 1998 03 25
  • ,, Nuliūdusiųjų paguoda‘‘ ( Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija ) 1999 07 17
  • ,, Motina Bažnyčios‘‘ ( Rokiškio Šv. Mato evangelisto parapija ) 1999  11 06
  • ,, Motina Sutvėrėjo‘‘ ( Kupiškio dekanato Subačiaus  Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija )  2001 09 25
  • ,,Karalienė Taikos ‘‘ ( Kupišio Kristaus Žengimo į dangų parapija )  2001 10 07
  • ,, Motina  Švenčiausioji ‘‘ ( Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija ) 2003 05 19
  • ,,  Nekalto Prasidėjimo ‘‘ (  Anykščių Šv. Mato evangelijos parapija ) 2009  02 02
  • ,,  Malonių Versmė ‘‘ ( Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija )

2012 06 11

Marijos legiono veikla Panevėžio vyskupijoje

Pirmasis prezidiumas   buvo įkurtas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje –  1994 m. rugpjūčio 30 d. Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono Kurijos ,,Malonių Tarpininkė“  prezidiumas buvo įsteigtas šiek tiek vėliau tai –  1998 m. spalio 18 d. Kristaus Karaliaus katedros parapijoje.  Prezidiumams priklauso apie 2730 narių. Kiekvienas prezidiumas turi Dvasios vadą. Prezidiumų pirmininkai ir Dvasios vadai sudaro Curijos valdybą, kuri renkasi kartą į mėnesį pasimelsti, pabendrauti, išklausyti prezidiumų metinių veikos ataskaitų, spręsti įvairių klausimų, nuoširdžiai pabendrauti. Kurijos prezidiumą ilgą laiką globojo Apašt. protonotaras kun. Bronius Antanaitis. Šiuo metu   Marijos Legiono Curijos prezidiumą jau globoja  Panevėžio Švč.Trejybės parapijos kun. Rimantas Kaunietis. Kurijos prezidiumui vadovauja Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ,, Malonių versmė’’ prezidiumo pirmininkė Aldona Juozapaitienė, kuri visuomet kupina įvairiausių naujovių ir pasiūlymų šioje marijiškoje veikloje.

Legionierių dvasinis formavimas prezidiume labai padeda išvystyti jų Šventumą. Tokiomis dvasinėmis mintimis vedami, kiekvieno mėnesio paskutinįjį antradienį   prezidiumo atstovai  atvyksta  į Panevėžio Vyskupijos  Marijos Legiono kurijos ,,Malonių tarpininkė” susirinkimą   prie Švč. Trejybės bažnyčios klebonijos patalpose  Sodų g. Nr. 3.

Kiekvienas kurijos susirinkimas prasideda pradinėmis legiono maldomis ir Rožinio malda. Jo metu skaitomi dvasiniai skaitiniai iš Marijos Legiono atmintinės, kurie ne tik ugdo krikščioniškus įsitikinimus, bet yra labai naudingi pamaldžiam gyvenimui.   Prezidiumai pateikia savo metines veiklos ataskaitas. Susirinkimų metu yra vertinamas Allocutio, kai dvasios vadas trumpai kreipiasi į prezidiumų narius bei suteikia savo dvasiniu žodžiu reikšmingą vaidmenį auklėjant narius.

Panevėžio vyskupijos Marijos legionų prezidiumų veikla yra vykdoma pritariant Panevėžio vyskupijos Lino Vodopjanovo OFM  ir  dvasios vadovų kunigų padrąsinančia nuoširdžia pagalba  bei vadovaujantis Marijos legiono atmintine.  Pagrindinės veikos kryptys, kurias vykdo prezidiumai  yra: geranoriška pagalba Bažnyčiai, apaštalavimas parapijose, naujų narių ieškojimas,  ligonių lankymas, žmonių, šeimų lankymas, darbas su pačiais nelaimingiausiais ir atstumtaisiais visuomenės nariais, darbas su vaikais, katalikiškos spaudos platinimas, piligriminės kelionės, dalyvavimas rekolekcijose.

Curijos veiklos ataskaitas valdyba pateikia Kauno arkivyskupijos Marijos Legiono  Concilium valdybai, kuri išsiunčia pakoreguotus  bei išverstus (į anglų kalbą ) ataskaitų tekstus  į Airiją.

 Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono nariai  kovo 25 d. susirenka į kasmetinį bendrą susirinkimą – Acies – pasiaukojimo Dievo  Motinai šventę.  Ši šventė jau keletą metų vyksta Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje. Ji prasideda Marijos Legiono maldomis ir Šv. Mišių auka. Iškilmių pabaigoje vyksta Legiono ištikimybės priesaikos atnaujinimas bei agapė – parapijos bendruomenės namuose. Šiais metais šventė buvo skirta Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams ir Fatimos Marijos – 100 – čiui. Organizuojant šventes daug dėmesio skiria šios bazilikos kleb. teol.m.dr. Gediminas Jankūnas, Curijos Marijos legiono pirmininkė Aldona Juozapaitienė, Marijos legiono  prezidiumai bei šios parapijos nariai. Šventę Dievo Motinai visuomet lydi  dvasingumas,  meilė ir padėkos bei šilta marijiška bendrystė.

 Pabaigai

Legionieriaus kelias nėra lengvas,  tačiau patrauklus.  Šiame kelyje kovojama  ne kardu ar kitomis žemiškomis priemonėmis, o meile, nuolankumu, dorybe, malda. Ryžtinga kova turi prasidėti kiekvieno širdyje: kovoti su savimi, savo puikybe, savimyla, atsisakyti savęs kitų labui. Sunku, bet įveikiama, nes kartu yra Viešpats ir Dievo Motina.  Jie mus lydi darbuose, džiaugiasi ir liūdi kartu, pakelia kai parklumpame, pataria, kai pritrūkstame savo nuomonės, meldžiasi kartu. Tik nepamirškime pasikalbėti ir pašlovinti Viešpaties bei Mergelės Marijos  ir sieloje taps ramu.

Religija ,Susiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra