LR Konstitucinis teismas nagrinės, ar Takų istorinio nacionalinio parko planavimo schema neprieštarauja įstatymams

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau TINP direkcija), apskundusi teismui Trakų r. savivaldybės tarybos sprendimą dėl mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos detaliojo plano Trakų mieste Plomėnų gatvėje, trukdo vykdyti Trakų r. savivaldybei pareigą – aprūpinti gyvenamuoju būstu iškeldinamus Užutrakio dvaro sodybos gyventojus. Trakų r. savivaldybė, siekdama vykdyti Vyriausybės pavedimą, pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 10 d. sprendimo, palankaus TINP-ui, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktams.
Gyventojų iškeldinimas – savivaldybės pareiga
Jau 2002m. gruodžio 2 d. Kultūros ministro įsakymu Nr. 451 patvirtintoje „Užutrakio dvaro sodybos – kultūros paminklo G208KP muziejinės – reprezentacinės ir memorialinės dalių detaliajame plane numatytų sprendinių įgyvendinimo ilgalaikėje programoje“ vienas iš būtiniausių darbų įvardintas gyventojų iškeldinimas (13 p.):„Realizuojant šią programą būtina iškeldinti gyventojus iš viso Užutrakio dvaro sodybos komplekso, kad būtų galima vykdyti muziejinės – reprezentacinės dalies atkūrimo darbus ir kartu atlikti kitų komplekso dalių restruktūrizaciją, parengiant jas privataus kapitalo investicijoms ir siekiant baigti nuolatinį socialinį konfliktą<…>“.
Gyventojų iškeldinimo ir privataus nekilnojamojo turto išpirkimo muziejinėje – reprezentacinėje sodybos dalyje darbų atlikimo terminas buvo numatytas iki 2003m. pabaigos.
Nors Užutrakio dvaro sodybą patikėjimo teise ir valdo TINP direkcija, tačiau gyventojus iškeldinti bei aprūpinti gyvenamuoju būstu privalo Trakų rajono savivaldybė. Tai numatyta ir 2005m. spalio 19 d. LR vyriausybės nutarimu Nr. 1109 patvirtintoje „Užutrakio dvaro sodybos panaudojimo viešajai turizmo infrastruktūrai (visuomenės kultūrinio ir pažintinio turizmo poreikiams) koncepcijoje“. Jos 10.2 punkte sakoma, kad „Trakų rajono savivaldybė, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gavusi reikiamų lėšų, iškeldins gyventojus iš Užutrakio dvaro sodybos, aprūpins juos kitu gyvenamuoju plotu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka“.
Iš valstybės biudžeto Trakų rajono savivaldybei 2006 m. ir buvo skirta 1,9 mln. Lt mažaaukščių gyvenamųjų namų, kuriuose būtų skiriami butai iškeldinamiems Užutrakio dvaro sodybos gyventojams, Trakų mieste statybai.
Trakų r. savivaldybės taryba, žinodama, kad bus skirtos lėšos iškeldinamų gyventojų būsto statybai, jau 2005 m. gruodžio 29 d. nusprendė rengti Trakų mieste Plomėnų gatvėje detalųjį planą teritorijos, kurioje numatyta mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba.  Statybų vieta pasirinkta Plomėnų gatvėje, nes čia yra vienintelė laisva valstybinės fondo žemės vieta Trakų miesto teritorijoje, kur galima mažaaukščių namų statyba.
Trakų mieste nupirkti 15 šeimų (40 žmonių) butus neįmanoma, nes jų ankstesnės statybos namuose mažai parduodama, o naujausios statybos – nerealu dėl aukštų kainų.
TINP direkcija stabdo gyventojų iškėlimą iš Užutrakio dvaro sodybos
Nors TINP direkcija suinteresuota, kad gyventojai iš Užutrakio dvaro sodybos būtų greičiau iškeldinti, tačiau kreipėsi į teismą dėl panaikinimo minėto Trakų rajono savivaldybės sprendimo, kuris, anot jos, prieštarauja teisės aktams ir dokumentams, reglamentuojantiems veiklą saugomose teritorijose ir teigė, kad TINP teritorija tvarkoma pagal Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemą (toliau Planavimo schema), patvirtintą LR vyriausybės 1993m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr.912. Minėta planavimo schema kaip valstybinės reikšmės teritorinio planavimo dokumentas yra pagrindas detaliems planavimo, statybų, rekonstrukcijos projektams rengti.
TINP direkcija akcentavo, kad ji, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.34 straipsnio 2 dalį, yra viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus. Pasak jų, Parkas skirtas Lietuvos valstybingumo istoriniam centrui Trakuose – pilių kompleksams, Trakų miesto ir jo apylinkių kultūros ir gamtos vertybėms, kitiems objektams ar jų kompleksams, istorinio nacionalinio parko kraštovaizdžiui, etnokultūriniams paveldui saugoti, tvarkyti ir naudoti.
Iškeldinami Užutrakio dvaro sodybos gyventojai gyvena kaip nuomininkai statiniuose, patikėjimo teise valdomuose Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos. Jiems gyvenamasis būstas turi būti suteiktas Trakų mieste. Kyla klausimas, ar gyventojų iškeldinimas iš Užutrakio dvaro sodybos ir jų aprūpinimas gyvenamuoju būstu jau ne „viešasis interesas“? Nors gyventojų iškeldinimas iš Užutrakio dvaro sodybos yra Valstybės valdžios rūpestis, tačiau savivaldybei bylinėjantis su TINP direkcija, 2006 metai praėjo, ir dėl TINP direkcijos kaltės savivaldybė negalėjo įsisavinti 1,9 mln. litų, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka privalėjo grąžinti į valstybės biudžetą.
Savivaldybė sieks gyventojus aprūpinti gyvenamuoju būstu Trakuose
Trakų rajono savivaldybė, nurodydama minėtą „Užutrakio dvaro sodybos panaudojimo viešajai turizmo infrastruktūrai (visuomenės kultūrinio ir pažintinio turizmo poreikiams) koncepciją“, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama TINP direkcijos skundą atmesti. Teismas 2006 m. balandžio 10 d. patenkino TINP prašymą, panaikindamas Trakų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr.S1-546. Tuomet Trakų r. savivaldybė pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 10 d. sprendimo Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, o 2006 m. gruodžio 28d. priėmė naują sprendimą Nr. S1- 462 „Dėl žemės sklypo, skirto socialinio būsto statybai gyventojams, kurie bus iškeldinti iš Užutrakio dvaro sodybos teritorijos, Trakų m., Plomėnų g., greta žemės sklypo Trakų m., Veterinarijos g. Nr.2, detaliojo plano koncepcijos nustatymo stadijos“.
Suabejota, ar TINP planavimo schema neprieštarauja teisės aktams
Planavimo schema buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimu Nr. 912, o šis nutarimas viešai paskelbtas Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 212. Tačiau TINP teritorijos su funkcinėmis zonomis planas viešai paskelbtas nebuvo nurodant, kad su juo galima susipažinti Statybos ir urbanistikos ministerijoje, Trakų rajono valdyboje, TINP direkcijoje. LR Konstitucinis teismas yra konstatavęs, kad visos norminio teisės akto dalys (taip pat ir priedėliai) sudaro vieną visumą, tarpusavyje yra neatskiriamai susijusios ir turi vienodą teisinę galią. Tad priedėlių ar priedų atskirti nuo teisės akto negalima, nes keičiant juose nustatytą reguliavimą, keičiasi ir visas teisės akte nustatyto teisinio reguliavimo turinys. TINP teritorijos su funkcinėmis zonomis planas yra neatskiriama Planavimo schemos dalis, kuri nebuvo paskelbta oficialiame teisės aktų skelbimo šaltinyje „Valstybės žinios“. Tai ir yra pagrindas manyti, kad TINP teritorijos su funkcinėmis zonomis plano, kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr.912 sudedamosios dalies nepaskelbimas oficialiajame teisės aktų šaltinyje prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui.
2007 m. balandžio 26 d. Lietuvos vyriausiais administracinis teismas paskelbė neskundžiamą nutartį – kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą su prašymu, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr.912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
Tikėkimės, kad teisinėje valstybėje nugali teisingumas

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra