LPKTS suvažiavimo rezoliucijos

Autorius: Data: 2012-04-03 , 10:45 Spausdinti

Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui

Vilniaus m. merui Artūrui Zuokui

 

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS

XIX SUVAŽIAVIMO

K R E I P I M A S I S

„Dėl paminklo visų laikų Laisvės Kovotojams pagerbti statybos“

2012-03-17, Kaunas

Pirmąjį konkursą šiam paminklui statyti Vilniaus m. taryba buvo paskelbusi dar 1993 metais. Tada vertinimo komisija atrinko keletą projektų ir pasiūlė autoriams juos patobulinti. Tačiau tarybos kadencija baigėsi ir konkursas liko nebaigtas. Praėjo keletas metų ir nesėkmės konkurso istorijoje pradėjo kartotis.

LR Seimas 1999 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. VIII-1070 įpareigojo Vyriausybę ir Vilniaus m. tarybą organizuoti Lukiškių aikštės sutvarkymo ir paminklo statybos darbus, bet Seimo kadencija baigėsi ir darbai nebuvo pradėti. Vėliau Vilniaus m. savivaldybė skelbė keletą konkursų, bet dėl neaiškiai suformuluotų sąlygų vis nepavykdavo išrinkti nugalėtojo. Ir vėl baigdavosi kadencijos…

Lietuvos partizanai, Laisvės kovotojai, tremtiniai ne kartą kreipėsi į buvusius premjerus Algirdą Brazauską, Gediminą Kirkilą ir Vilniaus m. merus Artūrą Zuoką ir Juozą Imbrasą. Buvo gauti jų oficialūs patikinimai, kad iki 2006 m. liepos 6 d. paminklas visų laikų Kovotojams už Lietuvos Laisvę bus pastatytas ir deramai sutvarkyta Lukiškių aikštė. Jie net buvo patvirtinę darbų grafiką, pagal kurį konkursas turėjo baigtis 2006 m., monumentas pastatytas 2008 m., o aikštė sutvarkyta iki 2009 m. liepos 6 d. Deja, valstybės vyrų pažadai eilinį kartą liko tik popieriuje.

Vilniaus m. savivaldybė 2009 m. kovo mėn. vėl paskelbė konkursą. Ir vėl neišrinktas nugalėtojas, atrinkti keli projektai patobulinimui. Ir vėl kadencijos pabaiga…

2009 m. gruodžio 21 d. Vyriausybė savo protokolu Nr.101 pavedė Aplinkos ir Kultūros ministerijoms iki 2011 m. birželio 1 d. išrinkti konkurso laimėtojus ir nustatė, kad: „Lietuvos Laisvės Kovotojų atminimo įamžinimo Lukiškių aikštėje darbai turi būti pabaigti iki 2012 m. gruodžio 31 d.“

Aplinkos ministerija, nors ir vėluodama, savo darbą atliko, o kultūros ministras Arūnas Gelūnas šią Vyriausybės užduotį ignoravo.

Baigiasi 2012 m. I ketvirtis. Monumento konkursas dar nepaskelbtas. Techninis projektas nepradėtas rengti. Konkursai statybos darbams nepaskelbti. Nelieka jokios vilties, kad metų pabaigoje monumentas Lukiškių aikštėje stovės. Ar kalta krizė, ar abejingumas? Juk krizės metu buvo pastatytos kelios sporto arenos! Išvada viena: monumentas Laisvės Kovotojams – joks prioritetas!

Lietuvos partizanai, Laisvės kovų dalyviai, buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai labai nuvilti ir giliai susirūpinę, kad baigiantis ir šiai kadencijai Vyriausybės pažadas liks neįvykdytas ir kreipiasi į visus tris aukščiausius valstybės vadovus bei Vilniaus miesto Merą, ragindami susitarti ir įstatymu nustatyti realius Monumento statybos ir Lukiškių aikštės sutvarkymo terminus. Kitaip tauta gali pagalvoti, kad už Laisvę pralietas partizanų ir visų laikų Laisvės kovotojų kraujas, pradedant Durbės ir Saulės mūšiais ir baigiant XIX a. sukilėlių aukomis, nėra vertas iškilaus paminklo sostinės Lukiškių aikštėje. Juo labiau, kad jau buvo konkursinių siūlymų čia pastatyti prekybos centrus ir naktinius barus.

Suvažiavimo pirmininkai

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio prezidiumo pirmininkas Jonas Čeponis

 

**********

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS

XIX SUVAŽIAVIMO

 R E Z O L I U C I J A

„Dėl politinės padėties šalyje“

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) suvažiavimo delegatai svarbiausiu šių metų politiniu uždaviniu laiko tinkamą pasirengimą rudenį vyksiantiems Seimo rinkimams bei dabartinės Seimo daugumos ir Andriaus Kubiliaus vadovaujamos Vyriausybės išsaugojimą. Svarbiau už visus teisinius ginčus dabar yra garbingai ir Lietuvai reikalingais rezultatais užbaigti šią kadenciją, laimėti rinkimus ir, gavus Prezidentės Dalios Grybauskaitės įgaliojimą sudaryti naują Vyriausybę, sėkmingai pradėti naują kadenciją.

Raginame A. Kubiliaus Vyriausybę ir Seimo daugumą iki kadencijos pabaigos intensyviau vykdyti energetikos nepriklausomumą įtvirtinančius projektus: elektros energijos jungtis, suskystintų dujų terminalą, magistralinių dujotiekių atskyrimą ir Visagino atominės elektrinės statybos sutarčių sudarymą bei projektavimą.

Iki Seimo kadencijos pabaigos būtina Socialinės apsaugos, Švietimo ir Sveikatos sistemų reformas taip įtvirtinti, kad nebūtų galimas jų iškraipymas ar pasukimas atgalios. Nereikia uždelsti per du metus neišmokėtos pensijos dalies kompensavimo klausimo sprendimo.

Suvažiavimas apgailestauja, jog Prezidentės žadėta Teismų sistemos reforma, į sistemą įvedant teismų tarėjų instituciją, iki šiol nepradėta, tad prašo reformą kuo greičiau pradėti. Delegatai yra nusivylę, jų manymu, ne teisinga Prezidentės pozicija, atleidžiant FNTT vadovus ir atstatydinant Vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį.

Suvažiavimo delegatai susirūpinę naujai susikūrusių ir besikuriančių prorusiškų ir marginalinių partijų gausa: tai Algirdo Paleckio „Frontas“, Kazimieros Danutės Prunskienės Lietuvos liaudies partija, Kristinos Brazauskienės Demokratinė darbo ir vienybės partija, Vladimiro Romanovo Lietuvos žmonių partija, net garliaviškių „Drąsos partija“ ir kitos. Gal jos elektorato iš TS-LKD ar kitų dešiniųjų partijų ir neatims, bet šiek tiek sumaišties tarp rinkėjų įneš. Ar nepražudys jos Lietuvos, kaip XVIII a. seimeliai, jei kiekvienas miestelis, viešbutis ar net bankas panorės turėti savo partiją?

Suvažiavimo pirmininkai

 

**********

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS

XIX SUVAŽIAVIMO

 R E Z O L I U C I J A

Dėl istorinės atminties išsaugojimo“

2012-03-17, Kaunas

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) suvažiavimas konstatuoja, kad praėjusiais 2011 metais, pažymint Laisvės gynimo ir Didžiųjų netekčių sukaktis, nepaisant pasaulinės finansų krizės sukeltų sunkumų, buvo atlikta daug reikšmingų istorinės atminties įamžinimo darbų. Pažymėtini Lietuvos partizanų 1949 m. Vasario 16-osios Deklaracijos signatarų memorialo Radviliškio rajono Mėnaičių kaime įrengimas ir LPKTS organizuotas bei už partizanų, Laisvės kovų dalyvių ir tremtinių suaukotas lėšas Kauno senosiose kapinėse pastatytas paminklas Partizanų Motinoms. Šie paminklai labai ilgai bylos apie didvyrišką Lietuvos partizanų kovą ir savo mylimiausių sūnų ir dukrų netekusių motinų skausmą.

Pernai LPKTS išleido keletą Laisvės kovas ir tremtį menančių knygų, fotoalbumą „Atmintis atgijusi paminkluose“ ir pirmąjį kompaktinį diską „Partizanų veiklos žemėlapiai“. Be to, organizavo istorines konferencijas ir seminarus istorijos mokytojams bei vykdė kitas savo tęstines programas.

Šiais, 2012 metais, LPKTS dirbs savo kasmetinius darbus ir organizuos respublikinę tremtinių chorų šventę „Leiskit į Tėvynę“. Apgailestaujame, kad lėšų stygiaus negalėsime surengti tarptautinės Inter Asso konferencijos.

Dėkojame LR Ministrui Pirmininkui už paramą mūsų 2012 metų atminties išsaugojimo edukacinėms programoms ir prašome:

– dalykiškai padėti spręsti įsisenėjusias Tremties ir rezistencijos muziejų problemas ir atstatytų partizanų bunkerių išsaugojimo klausimus;

– paremti lėšomis Partizanų alėjos prie paminklo Partizanų Motinoms Kauno senosiose kapinėse įrengimo darbus;

– spręsti savanorio Stepono Sajaus sodybos Radviliškio rajono Balandiškių kaime atstatymo klausimą;

– vykdyti paskutinio likusio nepastatyto paminklo Dainavos apygardos partizanams statybą;

– atkurti kino filmo „Sibiro Madona“ pastatymo finansavimą;

– garbingai vykdyti Vyriausybės 2009 metų įsipareigojimą Vilniaus Lukiškių aikštėje pastatyti paminklą visų laikų Laisvės kovotojams.

Suvažiavimo pirmininkai

 

**********

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS

XIX SUVAŽIAVIMO

R E Z O L I U C I J A

„Dėl jaunimo patriotinio ugdymo“

2012-03-17, Kaunas

Suvažiavimo delegatai pažymi, kad po ilgų derybų, ginčų ir protesto mitingų prie Švietimo ir mokslo ministerijos, su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto bei LR Ministro Pirmininko patarėjų pagalba, pavyko pasiekti teigiamų poslinkių jaunimo patriotinio ugdymo srityje. ŠMM ministras patvirtino išplėsto Lietuvos istorijos dėstymo mokyklose programą, pasirenkamąją – privalomąją 18 val. „Laisvės kovų istorijos“ programą. Tampa privalomu Tremties ir rezistencijos muziejų lankymas. Mokyklos gauna daugiau modernių Laisvės kovų istorijos mokymo priemonių.

Tačiau apgailestaujame, kad programa nėra privaloma visoms mokykloms, bet tik toms. kurios šią programą pasirenka. LPKTS įdėmiai stebės, kaip ši programa bus vykdoma mokyklose ir darys atitinkamas išvadas.

Taipogi apgailestaujame, jog ŠMM vis dar neranda lėšų Seimo patvirtintos „Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos“ vykdymui 2012 metais.

Suvažiavimo delegatus džiugina žinios, jog dalyvauti ekspedicijose „Misija Sibiras“ per šešerius metus pareiškė norą 6 000 jaunuolių. Apklausų duomenimis 60 proc. vyrų ir 32 proc. moterų yra pasirengę ginklu ginti Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau nesuprantame kodėl tuo pat metu net 73 proc. apklaustųjų nepriklausomybę iškeistų į medžiaginę gerovę? Gal vis dėlto ne Vladimiro Putino atkuriamoje Rusijos imperijoje?

Suvažiavimas pakartotinai ir primygtinai prašo Švietimo ir mokslo ministrą:

– 18 val. „Laisvės kovų istorijos programą“ įteisinti kaip privalomą visoms mokykloms;

– užtikrinti „Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos“ finansavimą 2012 metais.

Suvažiavimas reiškia padėką Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai už ekspedicijų „Misija Sibiras“ organizavimą ir linki sėkmės reikšminguose jaunimo patriotinio ugdymo ir atminties saugojimo darbuose. Delegatus džiugina tai, kad atsiranda vis daugiau jaunimo patriotinių iniciatyvų.

Suvažiavimo pirmininkai

Tremtis , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra