Lietuvos pakrašty mūs Turgelių mokykla…*

Autorius: Data: 2010-01-10 , 07:33 Spausdinti

Šiais žodžiais prasideda kiekvienas renginys, vykstantis Turgelių vidurinėje mokykloje. Kokia gi ji?
 
Viskas prasidėjo 1992-aisiais metais, kai Vyriausybės atstovas Arūnas Eigirdas įsteigė Turgelių pradinę mokyklą.
 
Pirmieji mokinai, kurie atėjo į šią mokyklą, nežinojo nė vieno lietuviško žodžio, tačiau labai norėjo išmokti. Pirmuosius lietuviškus žodžius Jolantą Jerinkevič, Ivaną Andrijevskį, Vadimą Stankevič, Nataliją Vaškevič, Aleksandrą Juckevič, Algį Videiką, Nikolajų Andrijevskį, Viačeslavą Ostik išmokė pirmoji mokyklos mokytoja Laima Matonytė.
 
Labai intensyviai tuo metu tiek su mokiniais, tiek su jų tėveliais asmeniškai bendravo ir lietuviško žodžio kvietė mokytis gerbiamas „Vilnijos“ draugijos Kauno skyriaus  pirmininkas Alfonsas Petrukevičius.
 
Antraisiais mokyklos gyvavimo metais buvo įkurtos dvi klasės, kuriose mokėsi 11 mokinių. Savo darbą su jais tęsė mokytoja Laima Matonytė.
 
Trečiaisiais mokslo metais mokinių skaičių papildė 5 pirmokėliai. Tų metų pavasarį pirmoji mokyklos mokytoja Laima Matonytė atsisveikino su mokykla, palikusi jai savo kūrybą.
 
1995-ųjų rugsėjo 1-ąją mokyklos duris pravėrė dvi jaunos, energingos mokytojos: Aušra Maskoliūnaitė ir Asta Voverytė. Jos išleido ir pirmuosius pradinį išsilavinimą įgijusius mokinius.
 
Penktaisiais gyvavimo metais pradinė mokykla buvo reorganizuota į pagrindinę. Nors mokykloje nebuvo net būtiniausių sanitarinių sąlygų, tai neišgąsdino mokinių tėvų, ir mokykloje jau mokėsi 28 mokiniai, su kuriais dirbo 3 mokytojai: prie mokytojų Aušros ir Astos dar prisijungė mokytoja L. Šyvokaitė.
 
1997 metais 40 mokinių mokė 6 mokytojai: trijų mokytojų kolektyvą papildė mokytojai Jovita Niūnievaitė, Antanas Lesys ir Svetlana Gušča (dirbanti priešmokyklinėje grupėje).
 
Tačiau ne vien mokslais mokiniai gyvi buvo. Daug dėmesio skirta kultūrinei, pažintinei veiklai. Šventės, popietės ir vakaronės traukte traukė visos bendruomenės narius bei svečius. Jose labai aktyviai dalyvavo mokinių tėveliai.
 
Mokykla nuolat juto tiek moralinę, tiek materialinę paramą. 1998 m. buvo gautas pirmasis muzikos instrumentas. Pianiną mokyklai dovanojo „Zontos“ klubas.
 
Tais pačiais metais mokytojos J. Lesienės iniciatyva mokykloje buvo įkurta „Valančiukų“ grupelė. Mokinių kūrybiškumą skatino nuostabi lietuvių kalbos mokytoja Vera Valentaitė.
 
Glaudžiai su mokykla bendradarbiavo ir ne kartą čia viešėjo ansamblis „Raskila“, tokiu būdu praplėsdamas mokinių kultūrinį bei tautinį akiratį.
 
Mokinių mokykloje vis daugėjo. Mokykla tapo vis kaitresniu lietuviškumo židiniu, kuris pritraukė garbingų, iškilių ir žymių Lietuvos žmonių. Per įvairias šventes mokykloje lankėsi Vytautas Landsbergis, Kazys Bobelis ir kiti svečiai.
 
2000-aisiais metais labai aktyviai pasireiškė mokytojas Giedrius Krasauskas. Sukūręs projektą „Paskatos pozityviems pokyčiams formuotis etniškai mišrioje kaimo bendruomenėje“, gavo Atviros Lietuvos fondo paramą. Iš šių lėšų jis pastatė koplytstulpį Atviros Lietuvos fondui. Taip pat šis jaunas mokytojas buvo surengęs šventę kaimo bendruomenei, kurioje buvo dainuota visomis trimis – šiam kraštui artimomis – kalbomis: lietuvių, rusų ir lenkų.
 
Aktyviai sportinei veiklai mokinius skatino mokytojas Alvydas Šalomskas. Jo vadovaujami mokiniai itin sėkmingai dalyvavo įvairiose tarpmokyklinėse sporto varžybose.
 
Dar po metų, pavasarį, įvyko pirmasis šioje mokykloje pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.
 
Kadangi mokinių mokykloje vis daugėjo – atėjo laikas pagalvoti ir apie didesnes bei erdvesnes patalpas. Todėl 2001-aisiais, metais buvo pradėti rašyti prašymai dėl lėšų mokyklos priestatui statyti.
 
2002-aisiais metais mokykla ne tik šventė dešimties metų jubiliejų, bet ir buvo reorganizuota iš pagrindinės į vidurinę. O vidurinei mokyklai, jau ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui reikėjo, todėl buvo įsteigtas šis etatas. Pirmąja direktoriaus pavaduotoja ugdymui tapo chemijos mokytoja Gražina Baranovičienė.
 
Per tą neilgą dešimtmetį mokykla jau buvo surinkusi 122 mokinių ir 22 mokytojų kolektyvą.
 
Šio gražaus jubiliejaus proga mokyklos pasveikinti sugužėjo daug garbių svečių, buvusių mokytojų, mokinių tėvelių. Vienas iš pačių pirmųjų mokinių Ivanas Andrijevskis, tuomet besimokydamas dešimtoje klasėje, padovanojo mokyklai vieną gražiausių dovanų – savo kūrybą:
 
Žmonių gerų širdžių dėka
Mes susirinkome čionai.
Mes esame šioj mokykloj todėl,
Kad puikūs žmonės tie
Atvėrė mums duris.
Toliau reikėjo tik drąsos ir vieningumo
Ir atsitiko tai, ko taip norėjom.
Ir sužibėjo mokykla,
Iškart pradinė, o vėliau ir vidurinė.
Štai dešimt metų jau sukako jai
Ir to atšvęst atėjom.
Dešimtis – kukli suma.
Mes lauksim daug didesnės.
Ir šimto susilaukę mes
Visi kartu atšvęsim!
Mes džiaugiamės šita diena,
Kur pagaliau atėjo.
Kartu nudžiugsim dar daugiau,
Sulaukę kito jubiliejaus.
 
Dvyliktaisiais mokslo metais mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą. Į gyvenimo kelią auklėtojas Alvydas Šalomskas palydėjo septynis jaunus žmones.
 
Tais metais tik išimties tvarka buvo sukomplektuota ir vienuolikta klasė, kurioje mokėsi tik 4 vaikinai.
 
O mokykla vis plėtėsi. Atsirado vis daugiau tėvelių, norinčių, kad jų vaikai pažintų tikrą lietuvišką žodį. Ir štai, 2004-aisiais jau atidaromi Turgelių vidurinės mokyklos skyriai Akmenynėje, Tabariškėse, Rakonyse.
 
Tais pačiais metais buvo išspręstas klausimas dėl lėšų skyrimo mokyklos priestato statybai, ir vos prašvitus pavasarinei saulei, pradėjo kilti jo pamatai ir sienos. Ta pati pavasarinė saulė iš mokyklos išlydėjo ir antrąją abiturientų laidą – keturis stiprius kaip ąžuolus vyrus.
 
2005-aisiais mokyklai pradėjo vadovauti direktorius Stanislovas Budraitis. Tų metų rudenį mokiniai jau galėjo džiaugtis ir naudotis pirma naujo priestato dalimi.
 
Besibaigiant 14-tiesiems mokslo metams, mokyklą apsilankydami pagerbė Maironis, Aleksandras Puškinas, Adomas Mickevičius, Baironas, Žorž Sand, kurie mielai sutiko dalyvauti vakaronėje ir paskaityti savo kūrybą. Šie vaidmenys buvo atlikti gerai.
 
2006-ųjų metų rugsėjo 1-osios skambutis mokinius pakvietė į visiškai užbaigtas naujos mokyklos bei darželio patalpas. Visi džiaugėsi naujais, šviesiais bei erdviais kabinetais, sporto sale, valgykla.
 
Sulaukusi 15 metų jubiliejaus, mokykla didžiavosi turėdama 191 mokinį ir 29 jaunatviškus, energingus, kupinus fantazijos mokytojus, iš kurių 3 mokytojai – metodininkai, o 9 – vyr. mokytojai.
 
Didžiuojasi ir dabar. Mokytojai aktyviai dirba plėsdami savo veiklą ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų; dalijasi su kolegomis sukaupta patirtimi. Prieš pora metų išėjo lietuvių kalbos mokytojos, poetės Bronislavos Daunorienės kūrybos knyga „Vaivorykštės taku“ (ši mokytoja yra ir mokyklos himno autorė); anglų kalbos mokytoja Rasa Midverienė bendradarbiaudama su ankstyvojo užsienio kalbų ugdymo darbo grupe dalyvavo leidinio „Metodiniai patarimai užsienio kalbų mokymui pradinėse klasėse“, išleisto 2009 metais, kūrime ir tapo jo bendraautore.
 
Dalyvaujama įvairių asociacijų veikloje: jau minėta mokytoja R. Midverienė yra Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos narė, o lietuvių kalbos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Mikalajūnienė – neformaliojo švietimo asociacijos „Jaunimo akademija“ narė ir Neformaliojo vaikų švietimo konsultantė. Džiugu, kad mokytojai tokiu būdu įgyja vis naujos patirties, kurios turbūt niekada nebus per daug, ir kuria gali pasidalinti su kitais kolegomis.
 
Turime ne vieną tradicinį renginį, į kurį suguža visos apskrities mokyklų mokiniai: tai istorijos mokytojos – metodininkės Jolantos Lazdauskienės nuo 2006 m. organizuojamas „Gintaras – Lietuvos auksas“, kasmetines estafečių varžybos „Sraigė“, kurių iniciatorė ir organizatorė jau trečius metus iš eilės yra pradinių klasių vyresnioji mokytoja Donata Bartasevičienė.
 
Vaikams sukurtos puikios galimybės siekti užsibrėžtų tikslų ir įgyvendinti savo sumanymus bei svajones. Kiekvienas gali save realizuoti toje sferoje, kurioje jo gabumai atsiskleidžia geriausiai: išlieti savo energiją sporto salėje, lavinti meninius gebėjimus muzikos, šokių užsiėmimuose, o karinius įgūdžius – jaunųjų šaulių būrelyje, užsiimti individualia kūryba. Tad nenuostabu, kad ir įvairiuose konkursuose, renginiuose mokiniams sekasi visai neblogai.
 
Jau ne pirmus metus dalyvaujama konkursuose „Kalbų kengūra“, „Amber star“, „Gintaro kelias“, „Azbukovnik“… Pastarajame šiais metais 7 klasės mokinė Greta Sivinskaja užėmė 4-ąją vietą Lietuvoje (ruošė rusų kalbos mokytoja L. Unuček), o 9 klasės mokinė Erika Levkovskaja tapo nugalėtoja vertimų ir iliustracijos konkurse „Tavo žvilgsnis“ (ruošė anglų kalbos mokytoja R. Midverienė). Patobulėta ir meninio skaitymo srityje – 2010 m. vasario mėn. vykusiame skaitovų konkurse 9 klasės mokinys Eugenijuš Andrijevskij užėmė 3-iąją vietą (ruošė lietuvių kalbos mokytoja R. Kalinauskaitė).
 
Kaip jau minėta, mokykloje itin didelis dėmesys skiriamas neformaliajai veiklai. Mokiniai ypač domisi sportine šios veiklos sritimi: po pamokų ne vieną valandą praleidžia sporto salėje, vyksta į įvairias varžybas, organizuoja jas patys.
 
Tradiciškai dalyvaujame Šalčininkų r. vaikų olimpiniame festivalyje (vaikinų keturkovėje 10 klasės mokinys Jonas Račkauskas yra užėmęs 1-ąją vietą), respublikiniame jaunučių futbolo turnyre „Ežiogolas“, vaikinų krepšinio komanda nuolat dalyvauja turnyre, skirtame pirmojo Baltarusijoje ambasadoriaus taurei laimėti, taip pat Šalčininkų rajono mokinių krepšinio lygoje, praėjusiais metais išbandę savo jėgas ir turnyre „Eurobasket. Iššūkio taurė“.
 
Nuo mokinių šiuo atžvilgiu stengiasi neatsilikti ir mokytojai: dvejus metus iš eilės trys mokyklos mokytojai dalyvauja Europos lietuvių krepšinio turnyre (praėjusiais metais Hiutenfelde, Vokietijoje, šiais metais Gervėčiuose, Baltarusijoje). Jau tradicija tampa ir apskrities mokyklų mokytojų spartakiada, kurią organizuoja kūno kultūros mokytojas – metodininkas Deimantas Žemaitis, skatindamas, kviesdamas ir mokytojus neužmiršti aktyvaus gyvenimo būdo, gražaus ir prasmingo tarpusavio bendravimo.
 
Norėtųsi paminėti ir Jaunųjų šaulių būrelį, į kurį atėję mokiniai ugdomi būti dorais, patriotiškais piliečiais, rengiami karinei tarnybai. Jaunieji šauliai nuolat dalyvauja valstybinėse šventėse, minėjimuose mokykloje, rajone, Vilniuje ar kituose Lietuvos miestuose.
 
Jau tradicija tapo jaunųjų šaulių ir šaulių pasižadėjimo ir priesaikos ceremonija prie Krašto apsaugos ministerijos Kovo 11-ąją, kurioje dalyvauja ir mūsų mokyklos šauliukai. Reguliariai vykstama į Gedimino štabo batalione organizuojamus mokymus, kurių metu įgyjama teorinių topografijos, Lietuvos Šaulių Sąjungos istorijos bei praktinių ginkluotės, žygių, rikiuotės žinių ir įgūdžių. Be galo įdomūs bei naudingi būna ir taktiniai kuopos mokymai, kuriuos Šalčininkų apylinkėse organizuoja kuopos vadas Eimantas Tamulynas. Mokymų metu pasisemiama išgyvenimo gamtinėmis sąlygomis žinių, mokomasi įrengti patrulio bazę, lavinami judėjimo nakties metu įgūdžiai ir t. t. Dalyvavimas Jaunųjų šaulių būrelio veikloje suteikia mokiniams galimybę susipažinti su įdomiais žmonėmis, pažinti savo tautos istoriją, suprasti, kas yra pareiga, atsakomybė.
 
Mokymosi procesą palengvina ne tik informatikos, bet ir kitų dalykų kabinetuose įrengtos kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos (pradinių klasių, anglų kalbos, rusų kalbos, istorijos).
 
Džiugu, kad praėjusiais mokslo metais buvo laimėtas projektas ir modernizuota mokyklos biblioteka. Beje, tai ne vienintelis projektas, kuriam yra gaunamas finansavimas. Jau treti metai priešmokyklinio ugdymo grupėje vykdomas vaikų ankstyvojo skaitymo skatinimo projektas „Knyga – geriausia draugas“ ir pirmi metai lietuvių kalbos įgūdžių ugdymo projektas „Moki žodį – žinai kelią“ (projektų autorė priešmokyklinės grupės auklėtoja Svetlana Gušča). Šių projektų vykdymą parėmė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
 
Visi šie projektai priešmokyklinio ugdymo grupėje vykdomi neatsitiktinai. Juk mokykla ir prasideda nuo mūsų mažiausiųjų. O jų turime tikrai nemažai – nuo šių metų rugsėjo pirmosios mokykloje jau veikia trys ikimokyklinio ugdymo grupės (viena iš jų Tabariškių skyriuje). Su vaikučiais čia dirba ne tik darželio auklėtojos, bet daineles dainuoti ir šokio judesius atlikti moko muzikos mokytoja Diana Jurkonytė. Taip vaikai ne tik lavinami, bet ir supažindinami su mokytojais, kurie juos toliau mokys pradinėse klasėse.
 
Čia veiklos taip pat netrūksta. Keturios entuziastingos, veiklios, talentingos, kūrybingos pradinių klasių mokytojos garsina mokyklą organizuodamos įvairias šventes, karpo, piešia, dalyvauja projektuose, įtraukia į veiklą mokinių tėvelius bei Turgelių bendruomenę. Mokiniams nuolat organizuojamos pažintinės edukacinės kelionės po visą Lietuvą (mokiniai aplankė Zoologijos sodą, Tado Ivanausko muziejų, Radvilų rūmus, Taikomosios dailės muziejų, Šokolado namus Trakuose, Vilniaus tarptautinį oro uostą ir begalę kitų gražių Lietuvos kampelių).
 
Bet svarbiausia turbūt yra geri tarpusavio santykiai, kuriuos stengiamasi išlaikyti ir bendradarbiaujant su kitomis mokyklomis ir organizacijomis: Tabariškių mokykla, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurine mokykla, Lenkijos Punsko lietuviška gimnazija, Karaliaučiaus universitetu, Karo prievolės centru, Sąjunga „Tauta ir tėvynė“. Pastarieji kiekvieną Rugsėjo 1-osios šventę pirmokėliams dovanoja kuprines, rašiklius, remia mokinius, organizuoja jiems rašinių konkursus.
 
Paramos sulaukiame ir iš kitų organizacijų. Šiais metais abiturientei Andželikai Korkut buvo skirta Carol Martin Gruodis fondo stipendija studijoms. Studentė džiaugsis pusę metų kas mėnesį gaudama paramą.
 
Praėjusiais mokslo metais mokyklą baigė 12 abiturientų. Trečdalis iš jų pasirinko studijas aukštosiose mokyklose. Tai rodo aukštą mokyklos ugdymo kokybę ir mokytojų kompetenciją. To įrodymas yra ir tai, jog dvi pedagogės buvo pakviestos vertinti valstybinių brandos egzaminų (anglų kalbos mokytoja metodininkė R. Midverienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja R. Mikalajūnienė). Taip pat neliko neįvertinta ilgametę darbo ir visuomeninės veiklos patirtį turinti lietuvių kalbos mokytoja metodininkė B. Daunorienė, Švietimo ir mokslo ministro apdovanota padėkos raštu už nuopelnus ugdant tautine ir pilietine dvasia Pietryčių Lietuvos moksleivius, aktyvią edukacinę veiklą.
 
Už visus šiuos aukštus mokyklos pasiekimus, vertinimus mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai yra dėkingi jaunai, veikliai, iniciatyviai direktorei Aušrai Voverienei. Tai ne tik aukštos kvalifikacijos vadovė, bet ir kupinas vidinės energijos žmogus, kuris geba visus suburti, uždegti naujomis idėjomis, paskatinti darbui.
 
Tokia tad yra mūsų Mokykla. Tikime, kad kol tekės skaidrioji Merkio upė, tol gyvuos Turgelių mokykla!
 
* Bronislava Daunorienė, Turgelių vidurinės mokyklos himnas
 
Turgelių vidurinės mokyklos archyvo nuotr.
 
Nuotraukose:
 
1. Turgelių vidurinė mokykla
2. Mokyklos 15 metų jubiliejaus šventė
3. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Turgelių vidurinės mokyklos mokiniai per Žalgirio mūšio inscenizaciją
4. Žalgirio mūšio inscenizacijoje dalyvavo Turgelių vidurinės mokyklos mokiniai
 
Voruta. – 2010, spal. 23, nr. 20 (710), p. 6-7.

Sena VorutaComments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra