Lietuvos ir Brazilijos prezidentai pasirašė bendrą deklaraciją

Autorius: Data: 2010-01-10 , 07:33 Spausdinti

Trečiadienis, 2008 m. liepos 16 d. (Brazilija).

Oficialaus vizito Brazilijos Federacinėje Respublikoje metu, Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir Prezidentas Luizas Ignacijus Lula da Silva (Luiz Inacio Lula da Silva) pasirašė bendrą deklaraciją.

Pateikiame visą valstybių vadovų pasirašytos bendros deklaracijos tekstą:

1. Jo Ekscelencijos Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus oficialus vizitas Brazilijos Federacinėje Respublikoje liepos 15–18 dienomis rodo abipusį norą stiprinti Lietuvą ir Braziliją siejančius draugiškus santykius ir suteikia progą pagilinti dialogą ir dvišalius kultūrinius, politinius, ekonominius ir prekybinius ryšius.

2. Liepos 16 d. Prezidentas Valdas Adamkus susitiko su Prezidentu Luķs Inįcio Lula da Silva. Susitikime abu vadovai apžvelgė pagrindinius įvairiose srityse plėtojamų dvišalių santykių aspektus ir aptarė svarbius tarptautinės darbotvarkės klausimus.

3. Prezidentas Luķs Inįcio Lula da Silva pareiškė vertinąs neįkainojamą Lietuvos bendruomenės indėlį formuojant brazilų tautą. Prezidentas Valdas Adamkus pabrėžė, kad Brazilija XX amžiaus pradžioje priėmė išeivius iš Lietuvos, kurių palikuonys šiandien yra svarbus žmogiškasis tiltas tarp abiejų šalių, ir pažymėjo, kad San Paulo valstijoje yra didžiausia Lietuvių bendruomenė visoje Pietų Amerikoje.

4. Abu prezidentai pabrėžė draugiškus santykius ir istorinius, politinius bei ekonominius ryšius ir pažymėjo, kad diplomatiniai santykiai tarp šalių buvo užmegzti 1931 metais. Prezidentas Valdas Adamkus padėkojo Brazilijai, kad ji nepripažino sovietų okupacinės politikos ir Lietuvos aneksijos.

5.
Lietuvos ir Brazilijos prezidentai pabrėžė, kad abi šalys puoselėja tokias pat vertybes ir kad jų vyriausybės vadovaujasi tokiais pat demokratijos principais ir gerbia žmogaus teises, ir pakartojo abiejų šalių įsipareigojimą stiprinti daugiašalius santykius, saugoti taiką ir saugumą pasaulyje ir skatinti socialinio teisingumo plėtotę.

6.
Kalbėdami apie daugiašalius santykius, Prezidentas Valdas Adamkus ir Prezidentas Luķs Inįcio Lula da Silva pabrėžė abiejų šalių siekį teisingai ir demokratiškai palaikyti tvarką pasaulyje, pripažįstant tarptautinės teisės viršenybę ir stiprinant daugiašalius santykius Jungtinėse Tautose, kurioms tenka svarbiausias vaidmuo, kad būtų užtikrintas stabilumas ir saugumas pasauliniu ir regioniniu lygmeniu ir sudarytos palankios sąlygos tvariam vystymuisi. Abu prezidentai sutarė, kad demokratiškesnės ir labiau tvarka pasaulyje besirūpinančios Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sukūrimas turėtų būti vienas iš Jungtinių Tautų reformų proceso prioritetų, ir šiuo klausimu pabrėžė, kad Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje reikia pradėti tarpvyriausybines derybas konkretiems rezultatams kuo greičiau pasiekti. Prezidentas Luķs Inįcio Lula da Silva dar kartą padėkojo Lietuvai už pritarimą G4 rezoliucijos dėl Saugumo Tarybos projektui ir už Lietuvos paramą Brazilijos kandidatūrai į nuolatinius reformuotos JT Saugumo Tarybos narius.

Abiejų valstybių vadovai sutarė, kad didžiausios svarbos uždavinys – daugiašalėse ekonominėse derybose dėl prekybos siekti visoms šalims priimtinų rezultatų, ypač sustiprinti daugiašalės prekybos sistemą. Šiuo klausimu šalių vadovai, žinodami Pasaulio prekybos organizacijos narių siekį skatinti vystymąsi, optimistiškai nusiteikę dėl sėkmingos Pasaulio prekybos organizacijos Dohos derybų raundo baigties.

7. Abiejų valstybių vadovai apsikeitė nuomonėmis jų regionuose įvykusius pokyčius. Prezidentas Valdas Adamkus pabrėžė Lietuvos vaidmenį Europos Sąjungoje ir pasidalijo nuomone dėl Lisabonos sutarties ateities ir ES plėtros proceso. Prezidentas Luķs Inįcio Lula da Silva pabrėžė, kad, kaip parodė šių metų gegužę sustiprinta Pietų Amerikos valstybių sąjunga UNASUL, Pietų Amerikoje vis didėja sutarimas.

8. Pažymėdamas, kad Brazilijoje pasirašytoje UNASUL steigimo sutartyje įtvirtintas vienas iš konkrečių jos uždavinių – visapusiškas, besąlygiška pagarba žmogaus teisėms ir teisei į darbą pagrįstas bendradarbiavimas migracijos srityje, Prezidentas Luķs Inįcio Lula da Silva pabrėžė, kad šiuo klausimu reikia kuo greičiau pradėti dvišalį dialogą tarp regionų, siekiant sukurti visaapimančią sistemą, kurioje būtų atsižvelgiama į teigiamą migrantų indėlį į šalių, kuriose jie gyvena, ekonomiką ir kultūrą. Šiuo klausimu Prezidentas Lula dar kartą pabrėžė, kad Brazilija pritaria daugelyje regioninių forumų (OAS, UNASUL, Rio Group, ALADI ir MERCOSUR) paskelbtoms deklaracijoms, nepripažįstančioms neseniai ES priimtos „grąžinimo direktyvos“. Prezidentas Valdas Adamkus pakartojo, kad bendros normos kuriamos paisant visų žmogaus teisių ir gerbiant orumą. Jei grąžinimo taisyklės būtų veiksmingesnės, ES galėtų būti nuolaidesnė teisėtos migracijos srityje.  Abu prezidentai sutarė siekti glaudesnio tarpregioninio dialogo, kuriame šalys galėtų rasti būdų, kaip konstruktyviai būtų galima išspręsti šį ir kitus abiem šalims rūpimus klausimus. Abu prezidentai atkreipė dėmesį, kad jų šalių vyriausybės nori konstruktyvių derybų dėl MERCOSUR ir ES asociacijos susitarimo. Jie teigiamai įvertino 2008 m. gegužės 15 ir 16 dienomis vykusį Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų valstybių vadovų susitikimą (ES–LAK). Prezidentas Valdas Adamkus pasidžiaugė, kad 2007 m. liepos 4 d. Lisabonoje vykusiame pirmajame Brazilijos ir ES vadovų susitikime Brazilijos ir Europos Sąjungos santykiai pakilo į strateginės partnerystės lygmenį ir kad 2008 m. gruodžio mėn. Brazilijoje vyksiančiame antrajame Brazilijos ir ES vadovų susitikime planuojama patvirtinti Strateginės partnerystės veiksmų planą.

9. Prezidentas Valdas Adamkus ir Prezidentas Luiz Inįcio Lula da Silva pasidžiaugė, kad per 1999–2007 metų laikotarpį dvišalės prekybos apimtys išaugo nuo 3 iki 37 milijonų JAV dolerių. Tačiau prezidentai pripažino, kad išnaudotas dar ne visas prekybos srautų didinimo potencialas. Naudodamasis proga, Prezidentas palinkėjo, kad Lietuvos ir Brazilijos verslininkų susitikimas, kuris rengiamas liepos 17 d. San Paulo valstijos pramonininkų asociacijoje (FIESP) ir kuris prisidės prie svarbios Lietuvos verslo misijos, paskatintų didinti prekybos srautus.

10. Abu prezidentai sutarė, kad reikia skatinti rengti Lietuvos ir Brazilijos verslininkų susitikimus, kurių metu būtų nustatyta, kokiose sektoriuose būtų galima plėsti ir įvairinti ekonominį ir prekybinį abiejų šalių bendradarbiavimą.

11. Abu prezidentai pareiškė susirūpinimą dėl didėjančių kuro kainų pasekmių. Inįcio Lula da Silva pabrėžė Brazilijos patirties gaminant ir panaudojant biokurą svarbą tvariam vystymuisi ir energetiniam saugumui. Prezidentas Valdas Adamkus parodė norą daugiau sužinoti apie Brazilijoje naudojamą biokuro gamybos technologiją.

12. Prezidentai pareiškė susirūpinimą šiuo metu sparčiai augančiomis maisto ir energijos kainomis. Valstybės vadovai sutarė, kad pagrindiniai kainų augimą lemiantys veiksniai – tai finansinės spekuliacijos, išaugusios naftos kainos, klimato sąlygų lemiami nuostoliai žemės ūkyje ir, laimei, maisto ir energijos paklausos augimas pasaulyje.

13. Abu prezidentai pasveikino Lietuvos ir Brazilijos susitarimo dėl bendradarbiavimo kultūros srityje pasirašymą ir pabrėžė jo reikšmę dvišaliams santykiams. Prezidentas Valdas Adamkus ir Prezidentas Luiz Inįcio Lula da Silva pareiškė norą plėsti Lietuvos ir Brazilijos santykių institucinį pagrindą derinant susitarimus kitose abipusio intereso srityse, tokiose kaip turizmas, švietimas ir sportas. Abu prezidentai įsipareigojo skatinti mokslininkų, dėstytojų ir studentų mainus. Prezidentas Valdas Adamkus atkreipė dėmesį, kad 2009 m. jo šalis minės Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose tūkstantmetį.

14.
Abiejų valstybių vadovai dar kartą pareiškė esą įsitikinę, kad visos šalys turi kovoti su klimato kaitos padariniais vadovaudamosi Jungtinių Tautų bendrąja klimato kaitos konvencija ir Kioto protokolu ir atsižvelgdamos į ypatingus poreikius tų, kurie labiausiai kenčia nuo klimato kaitos.

15.
Prezidentas Valdas Adamkus ir Prezidentas Luķs Inįcio Lula da Silva pasidžiaugė galimybe pasikalbėti ir prisidėti prie Lietuvos ir Brazilijos žmonių suartėjimo ir įsipareigojo toliau siekti intensyvinti dvišalius santykius įvairiausiose srityse abiejų šalių labui.

Brazilijos Federacinės Respublikos Prezidentas Luiz Inacio Lula da Silva ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus

Sena VorutaComments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra