LDK istorinės rekonstrukcijos festivalis „Medininkų (karališkųjų) pilis XIV amžiuje“

Autorius: Data: 2012-09-27 , 10:25 Spausdinti

LDK istorinės rekonstrukcijos festivalis „Medininkų (karališkųjų) pilis XIV amžiuje“

2012 m. rugsėjo 29 d. vyks LDK istorinės rekonstrukcijos festivalis „Medininkų (karališkųjų) pilis XIV amžiuje“ (Vilniaus raj., Medininkai, Medininkų pilis).

Šiemet, minint 650-ąsias Mėlynųjų vandenų mūšio, kuriame LDK kariuomenė vedama Didžiojo Kunigaikščio Algirdo sutriuškino jungtinę mongolų ordą, metines startuoja naujas LDK istorinės rekonstrukcijos festivalis „Medininkų (karališkųjų) pilis XIV amžiuje“. Renginys unikalus tuo, kad jame visi dalyviai: amatininkai entuziastai, kariniai istoriniai klubai pristatys vieno šimtmečio, t. y. XIV amžiaus LDK ir tuometinių Jos kaimynų bei priešų amatus, buitį, karybą bei papročius. Ši epocha nėra populiari pasaulinėje istorinėje rekonstrukcijoje, o mūsų Tautai ir Valstybei be galo svarbi – tai Lietuvos galybės aukso amžius. Vytenis, Gediminas, Kęstutis ir Algirdas, Vytautas – mūsų Didieji Kunigaikščiai savo kovingumu, išmintimi ir galinga dvasia žinomi visai Europai, tūkstančių kilometrų spinduliu vedę mūsų narsius vyrus į pergalingus žygius, eiklių žirgų kanopomis drebinę garsiausių bei galingiausių karalysčių žemes. Liūdna, kad mūsų valstybė šiemet tinkamai taip ir nepaminėjo Mėlynųjų vandenų, pasaulinės reikšmės pergalės prieš azijatų ordas, dar liūdniau, kad ir akademinė visuomenė šiam mūsų didingos istorijos šimtmečiui nerodo tinkamo dėmesio.

Juk iš tiesų apie šį mūsų valstybės aukso amžių žinoma labai nedaug. Sausi istoriniai faktai, priešiškai nusiteikusių kryžiuočių metraščių šmeižto kampanijos, mūsų kultūros: buities ir tikėjimo žeminimas lenkų istorijografijoje, akiplėšiškas LDK istorijos savinimasis baltarusų ir rusų posttarybinių istorikų.

Pagrindinė renginio idėja užpildyti tą spragą, kruopščiai atrenkant festivalio dalyvius (ypatingas dėmesys skirtas istorinės rekonstrukcijos klubų XIV a. aprangos ir šarvuotės istoriniam pagrįstumui) kaip įmanoma rimčiau pristatyti tuometinių LDK gyventojų ir jų priešų buitį, gyvenseną, amatus, karybą, papročius, tikėjimus, muziką.

Neatsitiktinai pasirinkta ir festivalio vieta – Medininkų pilis, kuri po trejų metų restauracijos ir rekonstrukcijos (I-aisis etapas) mūsų Tautiečiams ir šalies svečiams atveria vartus jau rugsėjo 27 dieną. Tai viena iš didžiausių, geriausiai išlikusių ir seniausių Lietuvos pilių, nepelnytai pamiršta tvirtovė, stovinti Baltarusijos pasienyje. Juk didžioji dauguma Lietuvos gyventojų, neišskiriant ir Vilniaus miesto bei rajono, net nežino, kad visai čia pat yra puikiai išlikusi, o dabar jau atrestauruota XIV a. pilis. Tad pagrindinis mūsų tikslas – gyvosios istorijos būdu pristatyti Lietuvos žmonėms ir šalies svečiams Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorinio laikotarpio kultūrinį paveldą, materialųjį ir dvasinį gyvenimą ką tik atrestauruotoje Medininkų pilyje.

Festivalio tema pasirinkus siaurą istorijos tarpsnį dalyviai susirinks iš buvusių LDK žemių. Be rimčiausių Lietuvos istorinės rekonstrukcijos klubų dalyvaus ir broliai iš Latvijos, o taipogi gyvąjai istorijai neabejingi mūsų LDK bendrapiliečiai: baltarusiai ir ukrainiečiai. Vėl kaip ir prieš septynis šimtus metų visi drauge stosim petys į petį ginti savo Tėvynės nuo atėjūnų bandančių primesti mums savo tiesas.

Jau pirmas žingsnis pilin nukels į praeitį: vartuose budės sargyba – Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos Garbės sargybos kuopos kariai dėvintys XIV amžiaus šarvuotę.

Atidaryme Šventąją Ugnį užkurs Romuvos Krivis, aukštai iškėlę purpurines Vyties vėliavas, prikelsime Tvirtovę gražindami senąją Lietuvišką Dvasią.

Festivalyje numatoma daug veiksmo – gyvai pristatomų amatų, žaidimų, rungčių ir pasilinksminimų, šaudymas iš lanko, aksties svaidymas, parodomosios raitų karių programos, senovinės muzikos, dainų bei šokių mokymų, na ir aišku kovų tarp LDK kariuomenės ir Teutonų Ordino.

Pilies erdvė suskirstyta į amatininkų miestelį, karių storyklą ir žirgų aptvarą. Visą dieną amatininkai pristatinės XIV amžiaus amatus, čia pat dirbs, dalinsis patirtimi su žiūrovais, prekiaus. Be puodžių, peilininko, kalvės, juostų audimo ir siūlų verpimo, žalvario liejimo bei apdirbimo ir kitų XIV a. amatų demonstravimo, renginio metu aludaris virs alų ir kvies į Sambares – tikro alaus ragautuves (Juk savas alus visad arčiau sielos!). Kiaurą dieną galima bus šaudyti iš lanko, savo taiklumą išbandyti mėtant akstį, sudalyvauti medžiotojų penkiakovėje, susirungti komandinėse beginklių rungtynėse, dalyvauti verdant midų ir netgi jo paragauti.

Bus prekiaujama gardžiais Kulinarinio paveldo patiekalais, o troškulį numalšinsit skrandžiui mielu tikru Lietuvos provincijos bravoro alumi.

Karių stovykloje visą dieną bus eksponuojama XIV amžiaus LDK kariuomenės ir Teutonų Ordino šarvuotė bei ginkluotė, kurią pasimatavę, savo kailiu išbandysit.

Žirgų aptvare galėsite pajodinėti archajiškų Europos veislių žirgais (Jūsų lauks žemaitukas, islandas ir mustangas).

Renginio kulminacijoje – didžioji vakaro kova, kurioje išvysite tikrovišką mūšio tarp LDK kariuomenės ir Teutonų Ordino inscenizaciją.

***************

Šeštadienio (rugsėjo 29 d.) festivalio programa:

13:00 – Renginio atidarymas „Grąžinkim Tvirtovei Lietuvos Garsą!“. Ugnies apeiga („Kūlgrinda“).

13:00-19:00 – XIII-XV a. LDK amatų pristatymas pilies miestelyje („Dvaro meistrai“ ir laisvieji amatininkai).

13:00-19:00 – XIII-XIV a. LDK ir Jos kaimynų bei priešų ginkluotės pristatymas karių stovyklose.

13:30 – „Giesmės Valdovui Gediminui“ („Kūlgrinda“).

14:00 – XIV a. LDK Leičiai: šarvuotės ir ginkluotės pristatymas (SBKB „Vilkatlakai“ ir laisvieji samdiniai iš LDK žemių).

14:15 – XIV a. Vak. Europos riterijos šarvuotės ir ginkluotės pristatymas („Excalibur“, „Hospitalieriai“, „KIK“ ir pavieniai kryžiaus žygio šauktiniai).

14:30„…ir pasklido po kraštą smulkiais būriais, ir žudė, degino ir plėšė…“: Komandinės karių kovos. Pilies bokšto šturmas.

15:00 – Medžiotojų penkiakovė: „Kas sieja medžioklį ir grobį?“ („Kovarnis“, Tauras).

16:00 Visi bajorai į Rygą joja, mūsų broliuką drauge vilioja“ („Vaiguva“).

17:00„…ir sukvietė Valdovas narsuolius rungtynėms ir atėmė ginklus – gyvastį jų apsaugot…“: Komandinės beginklių rungtynės.

18:00„Žvingia žirgas stainioj“ („Ugniavijas“).

18:30 – Raitųjų karių rungtynės „LDK raiteliai: nuo Vilnelės iki Juodosios jūros“.

19:00Garbino jie Ragutį, alaus, midaus ir linksmybių dievą“: Sambarės. Geriausio alaus rinkimai – Savas alus arčiau širdies!

20:30„Nuo tol stabmeldžiai, puolami dieną ir naktį, negalėjo nė atsikvėpti, bet jie, krikščoni nelaimei, karžygiškai gynėsi…“ : Didžioji vakaro kova. LDK ir Teutonų Ordino kariuomenių mūšis.

21:00 – Festivalio uždarymas: „…ir linksmi jie greitai parjojo pas karalių, ir pergalę šventė, ir atnašavo Dievams tauro kraują ir paaukojo vieną belaisvį, įmesdami jį į ugnį!“

Medininkų pilies šiaurės rytų bokšte (donžone) lankytojų lauks ir nauja muziejaus ekspozicija:

1 salė (rūsys) – „Lietuvos mūro pilys“, kur pristatoma: Vilniaus pilių kompleksas, Kauno pilis, Krėvos pilis, Medininkų pilis, Trakų pusiasalio ir salos pilys. Archeologiniai radiniai: plytos, statybinių medžiagų liekanos ir kt. Salės centre: akmeniniai sviediniai, patrankos.

2 salė (I aukštas) „Lietuvos karyba“ XIV-XVIII a.

3 salė (II aukštas) „Lietuvos sidabras“ X-XX a.

4 salė (III aukštas) Prezidento a. a. Algirdo Mykolo Brazausko medžioklės trofėjų ir peilių kolekcija.

Įėjimo į pilį bilietų (ir festivalio metu) kainos: 6 lt ir 3 lt (lengvatiniai).

***************

Amatai:

Viduramžių puodžiai: indų lipdymas ant stovylo (Dvaro meistrai)

Knygrišiai: knygos proistorė (Dvaro meistrai)

Peilininkas: baltiškų peilių gamyba (Dvaro meistrai)

Verpimas/mezgimas: verpimas verpstuku, mezgimas kauline adata (Dvaro meistrai)

Juostų vyjimas: juostų vyjimas kaladėlėmis (Dvaro meistrai)

Žalvario apdirbimas: formų gaminimas ir žalvario liejimas (Dvaro meistrai/Etnopapuošalai)

Midudariai: senovinis midaus gaminimas (Prūsai be žemės)

Aludariai: senovinis alaus gaminimas milinant (aludaris Simas)

Virėjai: maisto gaminimas pagal senuosius receptus ir naudojat XIV amžiuje žinotus maisto produktus (Hospitalieriai)

Batsiuvė: XIV a. apavo siuvimas (D. Grigonienė)

Senovinių instrumentų gamyba: senovinių liaudies instrumentų pristatymas (instrumentų meistras E.Virbašius)

Kalvystė: ginklų ir buities rakandų kalimas (Stankaus kalvė)

Auksakalystė: žalvario ir sidabro dirbiniai (Lietis)

Vak. Europos mados: rūbų pristatymas ir siuvimas, šokių pamokos (Mysteria mundi)

Medžiotojai: šaudymas lanku, ieties mėtymas (Lankų meistras Tauras)

Kariai:

XIV a. LDK šarvuotės ir ginkluotės pristatymas (Vilkatlakai), XIV a. Teutonų ordino šarvuotės ir ginkluotės pristatymas (Kauno karo istorijos klubas/Teutonų ordinas), „Kovarnis“, „Hospitalierių Ordinas“, „LDK Varčiai“, KAM „Garbės sargybos kuopa“, „Excalibur“ (Latvija), Jungtinės Baltarusijos pajėgos iš Gardino ir Minsko, „Maisen žemės pulkas“ (Ukraina)

Giesmininkai: „Kūlgrinda“, „Vaiguva“, „Ugniavijas“

Daugiau informacijos: tel.: 8 610 36305, http://www.vilkatlakai.lt/medinikai-xiv-amiuje arba facebook‘e: http://www.facebook.com/n/?permalink.php&story_fbid=359899454085649&id=114833208532277&mid=6a45703G5af34d4d40b2G76a6de0G3a&bcode=QXmeuSrT_1.1346001367.AaQkHG8o9ofHY3aE&n_m=vilkatlakai%40gmail.com

2-oje nuotraukoje: Rekonstruotas donžonas

Pilys , , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra