Lapkričio 23-oji − Lietuvos kariuomenės diena

Autorius: Data: 2010-01-10 , 07:33 Spausdinti

2010 m. lapkričio 23-iąją minėsime Lietuvos kariuomenės dieną. Šią dieną prieš devyniasdešimt dvejus metus tuometinis Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras pasirašė įsakymą Nr. 1, kuriuo pradėtos formuoti šalies reguliariosios pajėgos. 1918 m. lapkričio 23 d. laikoma oficialia Lietuvos kariuomenės atkūrimo diena.
 
Šiais metais minint 92-ąsias atkurtos Lietuvos kariuomenės metines suplanuota įvairių renginių skirtingose Lietuvos vietose. Tarp jų – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. Vasario 16 d. Nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo memorialo Mėnaičių kaime (Radviliškio r.) atidarymas, Lietuvos kariuomenės pergalės mūšiuose prieš bermontininkus Radviliškyje minėjimas, Katedros aikštėje Vilniuje vyksianti iškilminga karių rikiuotė, kt.
 
Lietuvos kariuomenės pergalės mūšiuose prieš bermontininkus pergalė Radviliškyje bus paminėta jau šį sekmadienį, lapkričio 21 dieną. Prisimenant 1919 m. kovas, Radviliškyje prie Senojo malūno vyks mūšio su bermontininkais atkūrimas, kurioje dalyvauti bus pakviesti miestiečiai ir miesto svečiai, Radviliškio gatvėmis vyks 1919 m. Lietuvos kariuomenės mūšio su bermontininkais rekonstruktorių paradas.
 
Kariuomenės dienos išvakarėse, prisimenant partizanines kovas, lapkričio 22-ąją, Miknių-Pėtrėčių sodyboje Mėnaičių kaime, Radviliškio r., bus iškilmingai atidarytas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo memorialas. Memorialo atidarymo iškilmėse dalyvaus Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, krašto apsaugos sistemos vadovybė, Lietuvos laisvės kovo sąjūdžio, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro atstovai, kiti svečiai. Memoriale – Lietuvos partizanų vyriausiosios vadavietės bunkeris, virš jo esantis klėtis ir šalia bunkerio pastatytas paminklas Lietuvos partizanams atminti. Skulptoriaus Jono Jagėlos sukurtame paminkle įamžinti visų aštuonių Laisvės deklaraciją pasirašiusių partizanų – Vytauto, Vanago, Užpalio, Merainio, Kardo, Fausto, Žadgailos ir Nakties – vardai. Nė vienas iš šių aštuonių 1949 m. vasario 16-osios deklaraciją pasirašiusių signatarų neišdavė juos saugojusių ir globojusių žmonių ir savo idealų. Nežinoma, kur ilsisi jų palaikai, todėl tikimasi, kad ši svarbi Lietuvai istorinė vieta taps ne tik 1949 m. vasario 16-osios deklaraciją pasirašiusių partizanų atminimo ženklu, bet ir amžinos pagarbos visų Lietuvos partizanų laisvės siekiams simboliu.
 
Lapkričio 23 d. Vilniuje Katedros aikštėje į iškilmingą rikiuotę stos daugiau kaip 400 karių iš visų Lietuvos kariuomenės padalinių. Karius su švente pasveikins Lietuvos Prezidentė, Vyriausioji Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadė, Dalia Grybauskaitė, krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Arvydas Pocius.
 
Iškilmingos rikiuotės metu bus iššautos trys stilizuotos salvės – Laisvei ir Nepriklausomybei, Lietuvai Tėvynei ir Lietuvos kariuomenei. Kariai tylos minute pagerbs visus už Tėvynę padėjusius galvas. Už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę ant Laisvės gynėjų kapų Antakalnio memoriale, prie paminklo žuvusiems už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę ir prie Nežinomo kareivio kapo Rasų kapinėse bus išnešamos gėlės. Po iškilmingos rikiuotės Katedros aikštėje Lietuvos kariuomenės daliniai žygiuos Gedimino prospektu iki Seimo rūmų.
 
Lapkričio 23-ąją Kaune Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje bus aukojamos šv. mišios, vyks literatūrinė-muzikinė kompozicija, prie Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę motinoms paminklo Kauno senosiose kapinėse bus padėta gėlių, vidurdienį Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje vyks Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ir Nežinomo kareivio pagerbimo ceremonijos, vėliau Vienybės aikštėje bus surengta Lietuvos kariuomenės ginkluotės ir technikos paroda. Vytauto Didžiojo karo muziejus pakvies svečius į šventinį koncertą, skirtą Lietuvos kariuomenės atkūrimo 92-osioms metinėms.
 
Minėdami Lietuvos kariuomenės dieną Klaipėdoje kariai pakvies miestiečius ir miesto svečius į Karo laivų flotilę, kurioje vyks Lietuvos karinių jūrų pajėgų padalinių šventinė rikiuotė.
 
Marijampolėje taip pat vyks iškilminga karių rikiuotė, kariai iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono žygiuos į Šv. Vincento bažnyčią, kur bus aukojamos šv. mišios „Už karius“, vėliau padės gėlių prie paminko žuvusiems partizanams atminti.
 
Kariuomenės diena – tai visų pirma pačių karių šventė. Todėl lapkričio 23-ąją Lietuvos kariai ir civiliai darbuotojai kviečiami į Vilniaus įgulos karininkų ramovę, kur vyks konkurso „Lietuvos karžygys“ laureato paskelbimo ceremonija ir šventinis koncertas. „Karžygio statulėlė“ – tradicinis apdovanojimas kariui ar civiliui už kilnaus poelgio ir pasiaukojamos tarnybos pavyzdį krašto apsaugos sistemoje. Šiuo apdovanojimu siekiama išreikšti padėką tam, kuris savo gyvenimu ir atsidavimu garsina kario profesiją, suteikia ypatingos reikšmės Tėvynės gynėjo pašaukimui, o, prireikus, pagrindiniais savo veiklos kriterijais pasirenka ryžtą, valią, garbę, ištikimybę, pareigą, pagarbą, principingumą, narsą ir pasiaukojimą. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje „Lietuos karžygio“ statulėlės laimėtoją ir konkurso nominantus, į šventę susirinkusius karius ir svečius pasveikins Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendas, Lietuvos karo akademijos choras „Kariūnas“, Vilniaus karininkų ramovės meno kolektyvai.
 
 
Lietuvos kariuomenės dienos minėjimo renginių programa Radviliškyje, Mėnaičių k. Radviliškio r.,  Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Marijampolėje:
 
 
Lapkričio 21 d., sekmadienis
 
 
Radviliškis
 
9.30 val. šv. Mišios už žuvusiuosius mūšyje su bermontininkais.
 
11.00 val. 1919 m. Lietuvos kariuomenės mūšio su bermontininkais rekonstruktorių paradas miesto gatvėmis
 
12.00 val. Mūšio su bermontininkais atkūrimas prie Senojo malūno (J. Basanavičiaus g. gale)
 
13.00 val. Koncertinė programa
 
 
Lapkričio 22 d., pirmadienis

 
Mėnaičių k., Radviliškio r.
 
14.00 val. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. Vasario 16 d. Nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo memorialo atidarymas  Miknių-Petrėčių sodyboje Mėnaičių kaime (Radviliškio r.)  
 
 
Lapkričio 23 d., antradienis
 

Vilnius
 
9 val. šv. Mišios Lietuvos kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje. Malda už Lietuvos kariuomenę
 
10.30 val. Lietuvos valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonija Lietuvos Respublikos Prezidentūroje
 
12 val. Iškilminga rikiuotė Katedros aikštėje ir paradas Gedimino prospekte
 
13.30 val. Krašto apsaugos ministro ir kariuomenės vado apdovanojimų įteikimo ir aukštesnių karinių laipsnių suteikimo ceremonija Krašto apsaugos ministerijos Baltojoje salėje
 
18.30 val. Lietuvos kariuomenės dienos šventinis koncertas ir statulėlės „Lietuvos karžygys“ įteikimas Vilniaus įgulos karininkų ramovėje
 
 
Kaunas
 
10 val. šv. Mišios ir literatūrinė-muzikinė kompozicija Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje
 
11 val. Gėlių padėjimo ceremonija prie Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę motinoms paminklo Kauno senosiose kapinėse
 
12 val. Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ir Nežinomo kario pagerbimo ceremonijos Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje
 
12-17 val. Lietuvos kariuomenės ginkluotės ir technikos paroda Vienybės aikštėje
 
13 val. Pirmosios Krašto apsaugos ministerijos aviacijos tarnybos vėliavos perdavimo Vytauto Didžiojo karo muziejui ceremonija ir šventinis koncertas, skirtas Lietuvos kariuomenės atkūrimo 92-osioms metinėms, Vytauto Didžiojo karo muziejuje.
 
 
Klaipėda
 
9 val. Karinių jūrų pajėgų padalinių šventinė rikiuotė Karo laivų flotilėje (Skirvytės g. 1).
 
 
Panevėžys
 
8.15-8.45 val. Šventinis minėjimas (Karaliaus Mindaugo bataliono ramovė)
 
10-10.50 val.  šv. Mišios (Panevėžio Šv. Trejybės bažnyčia);
 
11-12.15 val. Panevėžio karinių dalinių įgulos sveikinimų ir apdovanojimų ceremonija, muzikinė programa (Panevėžio muzikinis teatras);
 
 
Marijampolė
 
13 val. Iškilminga rikiuotė
 
13.30 val. Žygiavimas (iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono į Šv. Vincento bažnyčią)
 
13.50 val. Gėlių padėjimas prie paminko žuvusiems partizanams atminti
 
14 val. šv. Mišios už karius
 
 
Lapkričio 24 d.
 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono kariai dalyvaus gėlių padėjimo ant Lietuvos savanorių kapų Seinuose (Lenkija) ceremonijoje. Kariai taip pat lankysis Seinų „Žiburio“ mokykloje, kur papasakos apie batalioną, karių dalyvavimą misijoje Afganistane, surengs krepšinio varžybas.
 
Alfredo Pliadžio nuotr.
 
www.kam.lt
 
Nuotraukose: 2009 m. Lietuvos kariuomenės dienos minėjimo akimirkos

Sena VorutaKomentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra