Kviečiame į „Europos valstybių Valdovų rūmų pristatymo programos“ renginį

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

Nacionalinis muziejus, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai ir Lietuvos dailės muziejus maloniai kviečia Jus dalyvauti „Europos valstybių Valdovų rūmų pristatymo programos“ renginyje ir susipažinti su Krokuvos Vavelio karališkosios pilies direktoriaus pirmojo pavaduotojo muziejininkystei, vyriausiojo fondų saugotojo ir inventorintojo, žymaus lenkų muziejininko ir dailės istoriko Jerzy T. Petrus pranešimu „Vavelio karališkoji pilis tradicijos ir dabartis: grėsmė ir galimybės“.2009 m. kovo 24 d., antradienį, 16 val. Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A)
Jerzy T. Petrus (Ježis Petrusas) yra Krokuvos Vavelio karališkosios pilies – Valstybinių meno rinkinių direktoriaus pirmasis pavaduotojas muziejininkystei ir vyriausiasis fondų saugotojas bei inventorintojas, Lenkijos mokslų akademijos Krokuvoje Meno istorijos komisijos narys, vienas žinomiausių ir produktyviausių Lenkijos dailės istorikų, menotyrininkų, garsus muziejininkas, muzeologas, parodų kuratorius, paminklosaugininkas, taip pat Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo konsultantas.
J. Petrus gimė 1946 m. Štetino mieste. Jo tėvai buvo kilę iš Lenkijos valstybės šiaurės rytinių pakraščių. 1964 m. įstojo į Krokuvos Jogailos universitetą ir ėmėsi meno istorijos studijų Filosofijos ir istorijos fakultete. Iki 1969 m. čia mokėsi pas garsius lenkų dailės istorikus ir muzeologus, tokius kaip profesoriai Adam Bochnak, Jerzy Szablowski, Tadeusz Dobrovolski, Lech Kalinowski.
Baigęs studijas apsigyveno Krokuvoje ir pakviestas prof. J. Szablowski jau 1969 m. pradėjo dirbti Krokuvos Vavelio karališkojoje pilyje, Ginklų ir šarvų skyriuje, o 1985-1997 m. jam vadovavo. 1986 m. tapo vyriausiuoju muziejaus inventorintoju, 1988 m. – vyriausiuoju fondų saugotoju, o 1997 m. – pirmuoju direktoriaus pavaduotoju.
Greta darbo Vavelio karališkojoje pilyje, J. Petrus yra aktyvus profesinių organizacijų, tokių kaip Meno istorikų draugijos, Senosios ginkluotės mėgėjų draugijos, draugijos „Wspólnota Polska“, narys. 1990-1994 m. buvo pirmosios Krokuvos miesto tarybos, suformuotos po komunizmo žlugimo, atstovu, vadovavo šios tarybos Kultūros komisijai ir atstovavo Krokuvai vaivadijos savivaldos seimelyje. 2001 m. Lenkijos Respublikos prezidentas paskyrė J. Petrus Krokuvos paminklų atnaujinimo visuomeninio komiteto nariu. Jis taip pat yra Pščynos rūmų muziejaus ir Sandomiro Baranovo pilies muziejaus tarybų pirmininkas bei Lenkijos kariuomenės muziejaus Varšuvoje ir Osolinskių nacionalinio fondo Vroclave tarybų narys.
Dailės istoriko žinias gilino per ekspedicijas ir keliones Albanijoje, Anglijoje, Austrijoje, Danijoje, Čekijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Kanadoje, Rusijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Turkijoje, JAV, Vengrijoje, Italijoje, taip pat Ukrainoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Vavelio karališkajai piliai daug kartų atstovavo įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose profesiniuose simpoziumuose.
J. Petrus atstovauja Lenkijai dirbdamas bendroje Lenkijos ir Ukrainos kultūros paveldo komisijoje, yra Žulkvės (Ukraina) ir Nesvyžiaus (Baltarusija) rezidencijų ekspertų komisijos narys.
1999-2003 m. dėstė bažnytinės dailės istoriją Lvovo lotynų arkivyskupijos vyriausiojoje dvasinėje seminarijoje, o nuo 2003 m. dėsto muziejininkystę Krokuvos popiežiškosios teologijos akademijos Bažnyčios istorijos fakultete.
Jerzy Petrus parengė ir paskelbė apie 150 mokslinių ir mokslo populiarinimo publikacijų Lenkijos ir užsienio šalių mokslinėje periodikoje, straipsnių rinkiniuose, išleido kelias knygas. Didžiausią dėmesį skyrė daug metų tyrinėjamai XVI-XVII a. portretinei tapybai (ypač Vazų ir Sobieskių ikonografijai bei karstų portretams), Lvovo dailės paveldui, Žulkvės istorijai, trofėjiniams ginklams ir Lenkijos monarchų regalijoms, Vavelio ginklinei, Radvilų Nesvyžiaus ginklų kolekcijai, XVI a. Lvovo liejyklų istorijai, Lvovo muziejininkystei ir Podhorcų rūmų meno rinkiniams. Parengė keliolika monografijų, skirtų senosios Rusios vaivadijos bažnyčioms ir vienuolynams, Lvovo lotynų katedrai, Lvovo ir Podorės Kameneco katedrų kapitulų narių distinktorijoms, muziejinių vertybių inventorinimui. Kartu su Vavelio karališkosios pilies direktoriumi prof. Jan K. Ostrowski parengė ir išleido fundamentalią studiją apie Podhorcų (Ukraina) rezidencijos istoriją ir meno rinkinius.
Mokslinė ir muziejinė Jerzy Petrus veikla įvertinta garbingomis pareigomis bei apdovanojimais. 2005 m. jis buvo išrinktas Lenkijos mokslų akademijos Krokuvoje Meno istorijos komisijos nariu, apdovanotas Nuopelnų sidabro kryžiumi, Polonia Restituta ordino kavalieriaus kryžiumi, Krašto gynybos nuopelnų sidabro medaliu, Kultūros nuopelnų sidabro medaliu Gloria Artis, draugijos „Wspólnota Polska“ aukso medaliu.
Jerzy Petrus žmona Anna taip pat yra dailės istorikė ir dirba Krokuvos Vavelio karališkojoje pilyje, prižiūri metalo dirbinių rinkinį. Sūnus Krzysztof – architektas.
Vavelis – Krokuvos centre ant Vyslos kranto kalvos iškilęs ansamblis, formuotas ištisą tūkstantmetį. Jis šešis šimtus metų buvo Lenkijos karalių rezidencija. Tai ir vienas svarbiausių religinių centrų. Katedroje saugomos nacionalinio šventojo – vyskupo ir kankinio šv. Stanislovo relikvijos, ilsisi valdovų palaikai. Čia atsispindi Lenkijos architektūros ir dailės raida nuo romanikos iki šių dienų. XIX a., nelaisvės metais, Vavelis tapo prarastojo valstybingumo ir laisvės vilties simboliu, o katedroje palaidotas A. Mickevičius. 1905 m. lenkų tauta išpirko Vavelį iš austrų ir pradėjo rūmų atkuriamuosius darbus. Pasirinktas svarbiausių objektų – rūmų ir katedros – istorinio restauravimo kelias. Atkurtuose rūmuose dominuoja Renesanso epochos stilistika, o arkadinis kiemas – vienas gražiausių Europoje.
Šiandien Vavelis – ryškiausias Lenkijos istorijos bei kultūros centras, vienas gausiausiai lankomų turistinių objektų Vidurio Europoje. Jau šimtmetį atkuriamuose rūmuose veikia muziejinė institucija, vadinama Vavelio karališkąja pilimi – Valstybiniais meno rinkiniais. Čia yra kelios nuolatinės ekspozicijos. Tai – Dingęs Vavelis, Karališkosios menės, Privatūs apartamentai, Karūnos lobynas ir Ginklinė, Rytų meno paroda. Interjeruose iš dalies išlikę gotikos ir renesanso stiliaus portalai, rodoma garsioji Žygimanto Augusto gobelenų kolekcija. Dauguma vertybių – dosnių mecenatų, kolekcininkų dovanos. Nemaža eksponatų dalis įsigyta užsienio antikvariatuose ir aukcionuose.
Vavelio karališkieji rūmai dabar yra istorinės rezidencijos pobūdžio muziejus, kurio pagrindinis tikslas – atskleisti Vavelio praeitį ir aktualinti ją kaip nacionalinės kultūros raidos integralią dalį. Greta dailės ir istorijos rinkinių kaupimo bei rodymo, rūmai vykdo restauravimo, tyrimų, leidybinę ir edukacinę veiklą. Vavelio rūmų muziejus rengia parodas, turi konferencijų centrą, du filialus netoli Krokuvos esančiose rezidencijose. Vavelio kalvos lankytojai, be rūmų, gali apžiūrėti ir Krokuvos katedrą, jos požemių kriptas, varpinę, taip pat katedros muziejų.
Vavelis svarbus ir Lietuvos istorijai bei kultūrai. Katedros požemiuose ilsisi bendri Lietuvos ir Lenkijos valdovai, kurie gyveno tiek Vavelio, tiek ir Vilniaus valdovų rūmuose. Vavelyje ir Vilniaus pilyje dirbo tie patys menininkai, kūrę tuo pačiu metu bei pagal tų pačių užsakovų valią. Todėl Vavelio tyrimų, restauravimo, muziejinės veiklos formų patirtis yra svarbi Lietuvos valdovų rūmams, Vilniaus Žemutinės pilies tyrimams.
Europos valstybių Valdovų rūmų pristatymo programa – tai vienas projektų, kuriuos Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (iki 2009 m. sausio 1 d. – Lietuvos dailės muziejaus filialas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“) realizuoja su partneriais Lietuvoje ir užsienyje. Pirmasis šios programos renginys įvyko 2003 m. Iki 2009 m. surengta per 20 programos susitikimų su Lenkijos, Vokietijos, Austrijos, Italijos, Slovakijos, Ukrainos, Švedijos, Danijos ir kitų šalių istorinėse rezidencijose įsikūrusių muziejinių institucijų vadovais ir kitais specialistais. Išklausyti prelegentų pranešimai apie jų atstovaujamų rūmų istoriją, rinkinių meninę vertę, edukacinę ir kitą kultūrinę veiklą, aptarti bendradarbiavimo projektai, konsultuotasi aktualiais Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų atkūrimo ir ekspozicijų įrengimo klausimais.
Lietuvos dailės muziejaus padalinyje – taikomosios dailės muziejuje nuo 2004 m. veikia šios ilgalaikės parodos, susijusios su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimu bei būsimų nuolatinių ekspozicijų įrengimu:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų radiniai, atkuriamiems Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmams įsigytos ir dovanotos vertybės, Lietuvos Didysis Kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras
Parodų organizatoriai: Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, Valdovų rūmų paramos fondas.
Šios parodos Taikomosios dailės muziejuje veiks iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir jų nuolatinių ekspozicijų įrengimo.
Taikomosios dailės muziejaus informacija tel. 212 1813
www.valdovurumai.lt; www.ldm.lt; www.lietuvospilys.lt;www.lvr.lt
Lietuvos tūkstantmečio jubiliejaus Nacionalinio muziejaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmų ir Lietuvos dailės muziejaus 2009 metų svarbiausi renginiai iki gegužės 31 d.
Vilniaus paveikslų galerijoje veikia paroda „Pirosmani“
Kovo 12 – gegužės 15 d.
Taikomosios dailės muziejuje veikia tarptautinė paroda „Gamtos ilgesys. Europos peizažai“
Birželio 19 – rugpjūčio 23 d.
Nacionalinėje dailės galerijoje veiks tarptautinė dailės paroda „Spalvų ir garsų dialogai. M. K. Čiurlionio ir amžininkų kūryba“
Liepos 6 d.
Atkurtų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų numatytas iškilmingas atidarymas ir tarptautinių parodų „Baltų menas“ (rengia Vilniaus dailės akademija), „Lietuva senuosiuose istorijos šaltiniuose (rengia Lietuvos archyvų departamentas), „Vavelis Vilniuje. Nuo Jogailaičių iki Respublikos pabaigos“ pristatymas
Liepos 6-12 d.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rūmuose numatomas 2009 metų Pilies festivalis
Liepos 13-19 d.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose numatomas muzikos festivalis „Magnus Dux“
Rugsėjo 10-20 d.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose numatomas XX senosios muzikos festivalis „Banchetto musicale“
Spalio 5 – gruodžio 14 d.
Nacionalinėje dailės galerijoje vyks tarptautinė paroda „Šaltojo karo metų modernizmas.
Menas ir dizainas suskilusiame pasaulyje: 1945-1975“
Lapkričio 18-20 d.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose planuojama tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Liublino unijos 440 metų sukakčiai
Dėkojame už Jsų bičiuliškumą ir maloniai kviečiame dalyvauti!
Nacionalinis muziejus, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai informacijos tel. 212 7476, 262 2645

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra