Kviečiame dalyvauti Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos Deklaracijos pasirašymo minėjime

Autorius: Data: 2016-02-03 , 11:01 Spausdinti

Kviečiame dalyvauti Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio  	tarybos Deklaracijos pasirašymo minėjime

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų   

 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  taryba

Lietuvos žiniasklaidos institucijoms  

                                      K V I E T I M A S

          Dalyvauti 1949-02-16 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio

          tarybos Deklaracijos pasirašymo minėjime

                                      Vilnius 2016-02-01

          2016-02-16 po VASARIO 16-OSIOS IŠKILMINGO MINĖJIMO  PILIES GATVĖJE PRIE SIGNATARŲ NAMŲ apie 14 val. 30 min. vyks  1949–02–16–sios  Deklaracijos pasirašymo minėjimas  prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo  Pirmininko generolo  Jono Žemaičio-Vytauto paminklo, pastatyto Vilniuje prie Krašto apsaugos ministerijos.

           Į minėjimą pakviesti   pasisakyti Jos Ekscelencija Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Vyriausioji Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadė,  Aukščiausiosios TarybosAtkuriamojo Seimo Pirmininkas, Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Sąjūdžio garbės pirmininkas  profesorius  Vytautas Landsbergis,   Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko dimisijos pulkininko Jono Čeponio įgaliotas dimisijos majoras Vytautas Balsys Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Štabo viršininkas, Ukrainos Respublikos ambasadorius Vladimiras Jacenkovskis, kunigas Robertas Grigas ir kiti nusipelnę Lietuvai žmonės.

          Kviečiame Jus ir prašome į minėjimą pakviesti LIETUVOS ŽMONES – Jūs turite labai kvalifikuotus žurnalistus ir  kokybišką viešinimo sistemą.

                   Pridedame:

1. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininko dimisijos pulkininko Jono Čeponio kreipimasis

2.  2016-01-06 d. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos kvietimą į

minėjimą

          3. 2016-01-25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos ĮSAKYMAS „Dėl leidimo Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai organizuoti minėjimą“ Nr. A30-189

         

Pagarbiai,

Tarybos pirmininkas                                                         Leonas Kerosierius

Tel.   +370 5 231 8111

el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com 

 

 

 

          Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo Pirmininkas

dimisijos pulkininkas Jonas Čeponis

 

                   KREIPIMASIS Į LIETUVOS ŽMONES

                    

          Dalyvauti 1949 metų vasario 16 dienos Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos Deklaracijos pasirašymo minėjime

                                      Panevėžys, 2016-02-01

            1949 metų vasario 16 dieną Minaičiuose susirinkę Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos nariai pasirašė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio  Deklaraciją. Ši Deklaracija prilygo Lietuvos Konstitucijai. Lietuvos Valstybė aukštai įvertino   partizanų ir jų rėmėjų žygdarbius.

            Primename, kad partizaninis karas Lietuvoje vyko 1944-1953 metais, kurio metu žuvo apie 20 tūkstančių partizanų ir jų rėmėjų. Daugelį partizanų ir jų rėmėjų sovietai nuteisė ir ištrėmė į lagerius, kuriuose daugelis ištremtųjų buvo nužudyti arba žuvo.

            Lietuva dar gerai prisimena partizaninį karą. Jis įkvėpė ryžtą sąjūdininkams, kai atsirado galimybė atkurti Lietuvos Nepriklausomybę 1990-ųjų kovo 11 dieną ir suteikė drąsos bei dvasios stiprybės ginant Nepriklausomybę 1991 metų sausį. Partizaninis karas tampa dar prasmingesnis šių dienų agresijos iš Rytų akivaizdoje.

            Partizanai yra dėkingi Lietuvos žmonėms už aktyvų dalyvavimą Laisvės kovų minėjimo renginiuose, tačiau labai apgailestauja, kad Lietuvos valdančiosios institucijos nuo 2014 metų vasario 16 dienos iki šiol valstybės lygiu neorganizuoja  1949-ųjų vasario 16 dieną pasirašytos Deklaracijos minėjimo prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo  Pirmininko generolo  Jono Žemaičio-Vytauto paminklo.

            DĖKOJAME Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybai už iniciatyvą organizuoti 1949-02-16 pasirašytos Deklaracijos minėjimą prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo  Pirmininko generolo  Jono Žemaičio-Vytauto paminklo,  pastatyto Vilniuje,  prie Krašto apsaugos ministerijos.

            Vadovaudamasis Vilniaus Sąjūdžio tarybos iniciatyva:

            KVIEČIU Lietuvos žmones VASARIO 16 dieną aktyviai dalyvauti Deklaracijos pasirašymo minėjime prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo  Pirmininko generolo  Jono Žemaičio-Vytauto paminklo.

            PRAŠAU aukščiausias Lietuvos valstybės institucijas VISADA  VASARIO 16 dieną rengti viešą 1949 metų vasario 16-osios  Deklaracijos pasirašymo paminėjimą prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo  Pirmininko generolo  Jono Žemaičio-Vytauto paminklo.

            Nuoširdžiai linkiu geros sveikatos ir prasmingų darbų. Visiems prašau Dievo palaimos.

 

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo

Pirmininkas dimisijos pulkininkas                                                 Jonas Čeponis    

 

Tel.  + 370  611-57054,     el. p. vilnius@sajudis.com

 

 

 

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 14 metų   

 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  taryba

                                       

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai

 

Žiniai:

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei

LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui

LR Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui

LR Vidaus reikalų ministrui Sauliui Skverneliui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

Vilniaus savivaldybės merui Remigijui Šimašiui

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams

Vilniaus savivaldybės tarybos nariams

                         

                                    K V I E T I M A S   Į  M I N Ė J I M Ą

                                                            Vilnius, 2016-01-06

          2014-02-16 d. ir 2015-02-16 d. Vilniuje  nebuvo valstybiniame lygmenyje minimas 1949– 02–16 d. Deklaracijos pasirašymas  prie generolo Jono Žemaičio paminklo.

          Atkreipiame dėmesį, kad Vilniaus Sąjūdžio taryba ne vieną kartą atsakingoms Lietuvos institucijoms rašė raštus dėl atsisakymo valstybiniame lygmenyje  paminėti  1949– 02–16 d. Deklaracijos pasirašymą  prie generolo Jono Žemaičio paminklo Vilniuje. 2015-05-13 dienos Vilniaus sąjūdininkų susirinkimas iškėlė reikalavimą „Reguliariai minėti 1949–02–16  Deklaracijos pasirašymą   prie generolo Jono Žemaičio – Vytauto paminklo Vilniuje“.

          Pažymime, kad į daugelį mūsų prašymų nebuvo reaguota ir atsakingos Lietuvos institucijos į 2016 metų valstybinių renginių programą neįtraukė  1949– 02–16 d. Deklaracijos pasirašymo paminėjimą  prie generolo Jono Žemaičio paminklo  Vilniuje.

          Laisvės kovotojai,  sąjūdininkai, jaunimas ir geros valios žmonės aktyviai dalyvauja renginiuose, lėmusiuose Lietuvos išsivadavimą iš komunizmo jungo.        NELEISKIME VALDANTIESIEMS  TRINTI  ISTORINĖS  ATMINTIES!

            NUOLATOS MINĖKIME  VASARIO 16 d. 1949–02–16–sios  Deklaracijos pasirašymo datą prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo  Pirmininko generolo  Jono Žemaičio-Vytauto paminklo, pastatyto Vilniuje prie Krašto apsaugos ministerijos.

 

 

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

K V I E Č I A


VISUS NEABEJINGUS ISTORINEI ATMINČIAI ŽMONES

PO 2016 m. VASARIO 16 – SIOS IŠKILMINGO MINĖJIMO

VILNIUJE PILIES GATVĖJE PRIE SIGNATARŲ NAMŲ

ATEITI PRIE GENEROLO JONO ŽEMAIČIO PAMINKLO

Į 1949-02-16 DEKLARACIJOS PAMINĖJIMĄ

ATSINEŠANT GĖLĘ AR ŽVAKUTĘ.

TOKIU BŪDU PAMINĖSIME ŠĮ REIKŠMINGĄ DOKUMENTĄ.

Tarybos pirmininkas                                                                            L. Kerosierius

Istorinės grupės vadovas                                                                      G. Adomaitis

Atsakingasis sekretorius                                                                      A. Budriūnas

          Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis,  R. Arutiunianas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius,   J. Parnarauskas,  V. Ramanauskas, G. Rotomskienė,  P. Sakalauskas,  M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  E. Švedienė, L. Veličkaitė, B. Zaviša, S. Žilinskas

          Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis. Telefonai: A. Budriūnas +370 673 95837, L. Kerosierius +370 5 231 8111,     G. Adomaitiss  + 370 611 30131

el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com

 

Vasario 16-oji , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra