Kviečia Vilniaus lietuvių namai

Autorius: Data: 2012-01-26 , 14:19 Spausdinti

Vilniaus lietuvių namų gimnazija 2012-2013 mokslo metais kviečia mokytis lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikus.

Vilniaus lietuvių namų gimnazija:

– teikia kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą;

– tenkina mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, suteikia mokiniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus;

– teikia mokiniams švietimo, socialinę pedagoginę, psichologinę ir informacinę pagalbą;

– užtikrina sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.

Priėmimo sąlygos

Į Vilniaus lietuvių namų gimnaziją priimami:

– iš užsienio atvykstančių/ parvykstančių lietuvių vaikai;

– ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikai;

– lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonys ir užsieniečiai.

Jūsų žiniai:

– vaikai į pirmą klasę priimami sulaukę 7 metų arba kai vaikui sueis 7 metai iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Kitu atveju turi būti atliekamas vaiko brandumo įvertinimas vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173;

– į kitas klases priimami 7-17 metų mokiniai. Nemokantys lietuvių kalbos, priimami į

išlyginamąją klasę ar išlyginamąją grupę, kurioje mokosi vienerius metus lietuvių kalbos;

– atvykusių iš užsienio asmenų ugdymas mokykloje organizuojamas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo ir Bendrųjų ugdymo programų reikalavimais;

– atvykusių iš užsienio asmenų, neturinčių mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo

dokumentų, pasiekimus įvertina direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.

Gyvenimo sąlygos

Moksleiviai, atvykę iš užsienio, gyvena renovuotame mokyklos bendrabutyje, kuriame yra valgykla, aktų salė, darbo, poilsio ir sporto kambariai. Mokiniai, kurie atvyko iš užsienio ir mokėsi mokykloje bei sėkmingai ją baigė, gali pretenduoti į tikslines priėmimo vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Mokslas, gyvenimas bendrabutyje ir maitinimas yra nemokamas.

Reikalingi dokumentai:

– tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas;

– pirmumo teisę patvirtinantys dokumentai (jeigu taikomi pirmumo kriterijai);

– vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija;

– nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas;

– užsieniečio piliečio pasas ar/ir leidimas laikinai/nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

– notaro patvirtintas tėvų sutikimas dėl mokymosi, gyvenimo, medicininės pagalbos suteikimo ir vaiko atstovavimo Lietuvos Respublikoje, jeigu mokinio tėvai negyvena Vilniuje.

Tėvų (globėjų) prašymas pateikiamas iki 2012 m. liepos 15 d. Kiti dokumentai priimami iki rugpjūčio 25 d. Priėmimas į mokyklą vyksta rugpjūčio 25-31 d. nuo 9 val. Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.

Mokykloje veikia šie būreliai: dailės, dailės bičiulių, dizaino, liaudiškų šokių, choreografijos, kamerinio choro, solinio dainavimo, sporto (krepšinio), sportinių žaidimų, technologijų, informacinių technologijų, fotografijos, teatro.

Vilniaus lietuvių namai teikia šias paslaugas:

– sudaro sąlygas pasaulio lietuvių bendruomenėms vykdyti švietimo ir kultūrinę veiklą;

– užtikrina suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą;

– teikia informacinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą mokykloms ir mokytojams;

– moko asmenis, nemokančius valstybinės lietuvių kalbos.

Informacija teikiama: Dzūkų g. 43, LT-02116, Vilnius, Lietuva, tel.: +370 5 269 5773, +370 5 269 5173, fax. +370 269 5173, el. paštas : centras@lnamai.lt; rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt; http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt

www.punskas.pl

Seinų - Punsko kraštasComments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra