Kuo gražūs mažlietuviai arbavyskupo H. J. Dumpio viešnagė

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

Mažosios Lietuvos enciklopedijos (MLE) rengėjus aplankė svečias iš Čikagos – Lietuvių evangelikų liuteronų išeivių vyskupas Hansas Jurgis Dumpys. Tai pagarbos ženklas MLE darbininkams ir domėjimasis, kaip mums sekasi, kuo išeivija gali prisidėti prie šio kilnaus darbo. Keturtomę Mažosios Lietuvos enciklopediją leidžia Pasaulio Mažosios Lietuvos fondas (MLF) drauge su Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutu (MELI) Vilniuje.

Birželio mėnesį Čikagoje buvo Mažosios Lietuvos fondo narių iš JAV ir Kanados visuotinis suvažiavimas, kuris aptarė pastarųjų ketverių metų veiklą ir išrinko naująją MLF tarybą. MLF tarybos pirmininkas Vilius Trumpjonas, nariai: prof. dr. Jurgis Arvydas Anysas, Ieva Toleikytė-Adomavičienė, kun.Valdas Aušra, Ramūnas Arvidas Buntinas, vyskupas Hansas Jurgis Dumpys bei MLE sumanytojas, vyriausiasis organizatorius ir tvarkytojas prof. dr. Vilius Pėteraitis. MLF veikla bus vykdoma vadovaujant tarybai, kuri rūpinsis ir tolesniu MLE rengimu bei leidimu.
MLF tarybos nariui vysk. H.J.Dumpiui buvo parodytas beveik įpusėto MLE III tomo maketas (laužinys) – „M“ ir „N“ raidžių straipsniai – 300 puslapių teksto su iliustracijomis, spalvotais žemėlapiais, taip pat „O“ raidės straipsniai skiltyse, kurias, po redakcinės kolegijos narių ir ekspertų (konsultantų) pastabų, tvarko MLE vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas dr. Martynas Purvinas.
Dr. M.Purvinas svečiui pasiguodė, kad nesant pastovaus finansavimo, redaktoriai dažnai keičiasi, be to, trūksta Mažosios Lietuvos žinovų, todėl daug ką jam tenka spręsti pačiam.
Grupė didžiuojasi mokslinės redaktorės-maketuotojos Aliutės Zimanienės darbu, kuri yra savo srities profesionalė, atlieka užduotis gerai ir sparčiai: gaudama tekstus su didelėm pertraukom, kol kas suspėja maketą pateikti laiku, pagal grafiką.
MELI direktorius Rimantas Kareckas kalbėjo, kad poreikis geras knygas Lietuvoje didėja, tvirtesnė dabar ir valstybės parama leidėjams, tačiau be MLF skiriamų lėšų normaliai leisti MLE nepajėgtų. MLE I ir II tomai išėjo maždaug iš pusės valstybės ir MLF sukauptomis lėšomis. Mažosios Lietuvos enciklopedija savalaikė knyga. Neseniai MLE rengėjų grupė įsitikino, kaip ši knyga reikalinga Karaliaučiaus lietuviams. Ir ne tik lietuvių klasėms ar fakultatyvams, bet ir kitiems. Per krašto pažinimo pamokas iš jos verčiami atskiri straipsniai į rusų kalbą. Šiemet pinigų MLE rengimui pakanka, kadrai sukomplektuoti, bet kitų metų pradžiai vėl lauksime MLF paramos, sakė direktorius.
Garbusis svečias vyskupas H.J.Dumpys palinkėjo MLE ir MELI vadovams pasitelkti ekspertų daugiau mažlietuvių, remtis atskirų sričių specialistais, šiaip, atrodo, tuo ką pamatė ir išgirdo liko patenkintas. Paprašė perduoti MLE I ir II tomus Dituvos mokyklai, kurioje 1939–1943 metais mokėsi. Taip pat perdavė „Labas dienas“ Rūtai Kėkštaitei-Mačiūnienei, lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ seimelio vicepirmininkei, valstybinio apdovanojimo proga.
Hansas Jurgis Dumpys gimė 1933 liepos 7 d. Nibruose, netoli Priekulės. Tėvai Jonas Dumpys ir Maria Purvinaitė-Dumpienė buvo stambūs ūkininkai. Dėdė Jurgis Dumpys, taip pat ūkininkas, 1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis. Jis sukilėliams perdavė kulkosvaidį ir kelis šautuvus, pirktus iš bermontininkų, rūpinosi jų maistu ir šiltesne apranga, savo vežimais vežė sužeistuosius į Gargždų ligoninę. Jo ūkyje trumpai buvo įsikūręs sukilėlių vyriausiojo vado Jono Budrio štabas.
Hansas mokėsi Dituvos pradžios mokykloje, metus Klaipėdos Luizės gimnazijoje, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur baigė 6 gimnazijos klases. 1949 m. apsigyvenęs JAV įgijo brandos atestatą. Vėliau studijavo filosofiją ir teologiją, su pagyrimu baigė Čikagos liuteronų teologijos mokyklą, 1965 m. Hardvardo universitete įgijo teologijos magistro laipsnį. Žinias gilino Drew bei Princetono (JAV) ir Tubingeno (Vokietija universitetuose). 1965–1966 m. dėstė teologiją Augsburgo kolegijoje.
1960 m. ordinuotas kunigu, H.J. Dumpys paskirtas į Detroito „Vilties“ liuteronų parapiją, kunigavo dar keliose Kanados liuteronų parapijose, pamaldų lietuvių kalba laikyti vykdavo į Kanados ir į JAV miestus. 1988 m. įvesdintas į Lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“ parapiją Čikagoje, kurioje kunigauja ir dabar.
Nuo 1987 m. kun. H.J.Dumpys buvo lietuvių evangelikų liuteronų išeivijos bažnyčios vyriausiosios tarybos narys, 1989–1991 m. jos pirmininkas, 1988–1991 m. lietuvių evangelikų liuteronų išeivijos bažnyčios viceprezidentas, nuo 1991 m. lietuvių evangelikų liuteronų išeivių vyskupas. „Naujojo giesmyno“, Biblijos vertimo į lietuvių kalbą komitetų narys, vicepirmininkas. Žurnalo „Svečias“ redakcinės kolegijos narys, „Margučio“ radijo religinės valandėlės vedėjas. Iki 1990 m. buvo lietuvių skautų sąjungos pirmijos narys ir protestantų skautų dvasios vadovas, lietuvių evangelikų liuteronų bendruomenei užsienyje atstovavo Pasaulio liuteronų sąjungos suvažiavimuose (1957, 1997 m.).
Lietuvoje nemažai yra nuveikęs Mažosios Lietuvos fondo ir Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos vardu. 1993 ir 1995 m. dėstė teologiją Klaipėdos universitete, dovanojo jo teologijos centrui daugiau kaip 1000 religinių knygų, JAV rinko lėšas Martyno Mažvydo paminklui Klaipėdoje.
Mažlietuvių išeivija, kuri remia MLE, nėra atitrūkusi nuo mūsų kasdienybės. Baigęs kadenciją MLF valdybos pirmininkas prof. dr. J.A. Anysas lankėsi bene tris kartus, kasmet vizituoja Karaliaučiaus lietuviškas saleles Vilius Trumpjonas, neaplenkdamas Klaipėdos ir Vilniaus, šiemet tėviškėje viešėjo kun. Valdas Aušra, skaitlinga Buntinų šeimyna. Žinia, tie, kurie neranda savo namų, ir tie, kurie dar randa, rūpinasi, kad bent jų kaimo vardas išliktų enciklopedijoje.
Nuotraukas rasite tinklapyje, adresu: http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=360  ir laikraštyje

Voruta. – 2005, rugpj. 20, nr. 16 (586)

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra