Kun. Viljamas Valkavičius bus pristatomas Nacionalinei premijai

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

„Vorutoje“ šių metų pradžioje (2003 01 25, Nr. 2) buvo išspausdintas mūsų tautietės iš JAV Ligijos Tautkuvienės straipsnis „Nacionalinė premija kun. Viljamui Valkavičiui“.

Autorė rašė, kad Lietuvos nacionalinės meno premijos gali būti suteikiamos ir užsienio lietuviams, o mokslo – jiems, ko gero, nepasiekiamos, nes pernelyg daug dirbtinių užtvarų. Vaizdžiais p. L. Tautkuvienės žodžiais, pernai visaip mėginta pramušti kietą Lietuvos mokslo premijų komiteto stogą, bet nepavyko. Vienas, kurį rekomendavo pristatyti šiai premijai užjūrio Lietuva, kurį palaikė tvirta Amerikos mokslo, visuomenės veikėjų grupė, – kunigas V. Valkavičius ir jo trijų tomų veikalas „Lithuanian Religious Life in America“ („Lietuvių religinis gyvenimas Amerikoje“).
Šiandien jau galime pasakyti – „stogas pramuštas“. Pati „kiečiausia“ jo dalis, pasirodo, buvo institucija, kuri turėtų teisę pristatyti kandidatą Nacionalinei mokslo premijai. Užsienyje tokios institucijos, pavaldžios Lietuvai, nėra. Kun. V. Valkavičius – Lietuvos katalikų mokslo akademijos (LKMA) narys. Į ją pirmiausia ir nukrypo pristatymo premijai iniciatorių (išskirtinis vaidmuo tarp jų tenka Edvinui Giedrimui) akys. Akademijos vadovybė pažadėjo savo paslaugas, bet susidūrė su formalia kliūtimi. Darbus Nacionalinei premijai gauti pristato valstybės mokslo įstaigos, o LKMA – visuomenės institucija. Tada ieškota kitų kelių. Prašyta, kad tarpininkautų Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), jo Išeivijos institutas. Lietuvos mokslo premijų komitetas gavo JAV ir Kanados daugiau kaip trijų dešimčių mokslo, visuomenės veikėjų pasirašytą kreipimąsi.
Į šio komiteto duris, kaip rašė „Voruta“,  p. L. Tautkuvienė, dėl kun. V. Valkavičiaus darbo pristatymo Nacionalinei premijai buvo belstasi jau 2002-ųjų balandį. Apsisuko visų metų aiškinimosi, susirašinėjimo, įrodinėjimo ratas – ir 2003-iųjų pavasaris sutinkamas pralaužtais ledais, pradedama įprasta rengimosi pristatyti premijai procedūra. Lietuvos mokslo premijų komiteto pirmininkas, Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. habil. dr. Kęstutis Makariūnas, kun. V. Valkavičiaus kandidatūrą Nacionalinei premijai pristatysiančio VDU Išeivijos instituto vadovas prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius susilaiko nuo pranašavimų, kaip galėtų baigtis kandidatūros svarstymas, nors gerą pradžią turbūt labai tiktų pavadinti puse darbo. „Valavičiaus darbai yra tikrai įspūdingi. Naudojamės ir stebimės (…) Malonu, kad rūpinatės tokių iškilių žmonių įvertinimu Lietuvoje“, – ištrauka iš prof. E. Aleksandravičiaus laiško E. Giedrimui.
E. Giedrimas savo ruožtu apie veikalo „Lithuanian Religious Life in America“ autorių rašė: „Besidomėdami JAV lietuvių istorija atradome, kad čia milžinišką darbą atliko kun. V. Valkavičius. Jis daugiau kaip dešimt metų dirbo rinkdamas medžiagą būsimoms knygoms: apvažiavo visas lietuvių bažnyčių parapijas, ištyrinėjo tų miestų bei bažnyčių vyskupijų archyvus bei kt. Visą šią medžiagą jis išspausdino trijose knygose, kurios sudaro 1500 p.“.
Straipsnio „Vorutoje“ autorė L. Tautkuvienė primena, kad šiose knygose aprašyta kiekviena lietuvių imigrantų Amerikoje bažnyčia, kas ir kada ją statė, vienuolynai, parapijos, lietuvių namai, kapinės. Medžiagą didžiuliam veikalui kunigas rinko atostogų metu, už jį negaudamas jokio atlygio. Veikalas rašytas anglų kalba, nes šia kalba kun. V.Valkavičius didesnę gyvenimo dalį kalbėjo, mokėsi, dirbo. Amerikoje gimęs lietuvių imigrantų vaikas išsaugojo ir tėvų kalbą, meilę Lietuvai. Ir savo enciklopedinį veikalą jis skiria tėvui bei motinai: „To my Lithuanian imigrant parent Liudvikas Valkavičius Village of Lomeniai, Gegužinė parish and Elena Žukauskaitė Village of Lelėnai, Paparčiai Parish“.
Kun. V.Valkavičiui 1999 metais įteiktas Lietuvos apdovanojimas – Gedimino ordinas. Tikėsimės, kad prie jo prisidės ir Lietuvos mokslo premija.
Valkavičius Vincas (rašosi Wolkovich William L.; g. 1929 VI 29 Hudson, Mass.) kunigas, 1946-53 m. mokėsi Bostono kunigų seminarijoje, 1953 m. įšv. kunigu ir paskirtas vikaru į Lynn, 195-57 m. vikaras Broctone, nuo 1961 m. Cambridge Nekalto Prasidėjimo par. vikaras ir nuo 1962 m. Cambridge Mentas Health s-gos tarybos narys bei kat. slaugių dvasios vadas. 1956 m. sezoną yra smuiku grojęs Brocktono orkestre (Orchestral Society) ir 1957 m. sezoną su Needham filharmonijos orkestru. Nuo 1961 m. su Iz. Vasyliūnu ir Vyteniu Vasyliūnu dalyvauja Cambridge rengiamuose kameriniuose koncertuose. Bendradarbiauja moralinės medicinos klausimais katalikiškoje spaudoje, ypač vyskupijos laikraštyje The Pilot. Lietuviškai ir angliškai rašo Moterų Dirvai. Išsp. Pharmacy a Noble Profession 1957 (21960), Norms of Conduct for Pharmacists 1962.

Lietuvių enciklopedija, XXXIII t., p. 36.

Voruta. – 2003, bal. 26, nr. 8 (530), 1, 2

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra