Kun. Andrius Šukys. Prisikėlimo kelyje: tarp buities kasdienybėje ir amžinybės būties

Autorius: Data: 2010-01-10 , 07:33 Spausdinti

Buitis. Būtis. Būsenos. Buvimas. Būdas. Frazės ir esmė. Seka ir laikas. Ėjimas ir mąstymas. Vienu žodžiu – gyvenimas.

Kad ir kaip būtų unikalu ar kvaila.

Gyvenimas – procesas, kuriame susitinka visa tai, kas paminėta pirmajame sakinyje. Vieni daugiau buitėjame, kiti neriame tiesiai į būtį. Išgyvename būsenas – racionalias ir keistai išgalvotas. Su (si) kurtas ir primestas (ar pamestas). Buvimas liepia būti čia ir dabar. Sunkiai sekasi. Kaip ir tapsme geresniais. Bet yra būdas. Ir ne vienas – pasikeisti, pakeisti.

Nėra žmogaus be būties. Ji antgamtinė, metafizinė, archajinė. Būtis žmogui primena dieviškąjį pradą, slypintį jo prote, širdyje, sąžinėje, valioje. Būties dėka žmogus savyje atpažįsta Dievo paveikslą ir panašumą. Be būties lieka skurdi buitis. Su pašalpa, pensija, minimaliu atlygiu. Buities irgi reikia. Ji privaloma, kol žmogus esti kūne, kad jaustųsi saugus.

Būsenos žmogų varo pirmyn. Pyktis naikina. Džiaugsmas pakelia. Apatija žudo. Viltis kviečia Dievop. Būsenų nesukvalifikuosi. Viena keičia kitą. Todėl gyvenimas greitai keičiasi. Kreivė kyla, čia pat leidžiasi. Ir pamatai, kad gyvenimas įsidienojo. Nebetoli ir vakaras.

Buvimui reikalingas noras. Tikras. Tikrinamas. Stabilus. Būti reikia norėti. Reikia sau pasakyti, kad negali nebūti. Ir būti privalai teisingai.

Būdų yra visokių. Geriausi randami Šventajame Rašte. Blogiausi – žiniasklaidoje. Būdų reikia ieškoti. Gilintis. Svarstyti. Mąstyti. Net būdai gyventi yra savarankiškai išrandami. Kiekvienam asmeniškai kitokie. Saviti. Artimi.

Buitis, susipynusi su būtimi, lemia būsenas, kad buvimas, pripildytas būdų, taptų gyvenimas.

Daugiau būties nei buities esti gavėnioje. Per keturiasdešimties dienų laiką išgyveni įvairias būsenas ir ieškai savo širdyje gėrio.

Gavėnioje būni ramesnis. Santūresnis. Neleidi daug kalbėti. Šnekėti. Tarškėti. Nori būti sau, su savimi. Savyje. Ir pasiseka. Tampi artimesnis sau. Kitoks. Švaresnis. Žinoma, su Dievo pagalba. Dievas žmogų apvalo. Priešingai, nei pasaulio turtai ar malonumai. Tik Dieve randu savąją esatį.

Gavėnios metu būni lankstesnis. Nepyksti. Nekeiki. Nekritikuoji. Svarstai. Vertini. Sieki grožio. Tiki, kad po nuodėmių atleidimo polaidžio išaugs dorybių ir vertybių oazė. Susitaikyti padeda Dievas. Be jo negaliu žengti nė žingsnio. Ir nežengiu. Kaip vaikas laikausi už rankos. Ir noriu būti ištisai. Kitokio buvimo nesuvokiu. Ir nereikia. Dievo glėbys didesnis už viso pasaulio žmonių glėbius kartu sudėjus.

Gavėnios metu žengiu Kryžiaus kelią. Kelyje su kryžiumi matau Jėzų. Asmenį. Dievo Sūnų. Mesiją. Išganytoją. Nelieku abejingas. Einu kelyje ir nešu kryžių. Ėjimas sunkus, bet viltingas. Kryžiaus neatsižadu. Nėra gyvenimo be kryžiaus. Lygiai kaip šviesos be tamsos. Kryžiaus kelyje sutinku daug Simonų iš Kirėnės. Veronikos nušluosto veidą. Verkiančios moterys aprauda mano būtį, buitį, būsenas, buvimą, būdą. Blogiečiai nurengia drabužius. Įskaudina. Įžeidžia. Smerkia. Tyčiojasi. Tokių būsenų daug. Palaiminti ištveriantys. Laimingi iškentę.

Pakeliui – kryžius, nusidėjėliai, vinys, smūgiai, mirtis. Visų gyvenimas vienodas. Su kryžiumi.

Mirties kaip nėra. Mirtis lyg slenkstis į rojų. Jei esi doras, kilnus, teisingas. Priešingu atveju – kančios laiptai žemyn.

Jėzaus kančia, mirtis ir prisikėlimas dovanoja būdą gyventi. Nėra tikslesnio. Kilnesnio. Teisingesnio. Jėzaus asmuo traukia, keičia, tobulina.

Verbų sekmadienis – meilės ir apmaudo diena. Palmių šakelės. Šūksniai: „Osana!" Susirinkusi džiūgaujanti minia. Pagarba ir visuotinė meilė. Čia pat ir dūriai. Rėksmas: „Ant kryžiaus JĮ!" Demoniška minia. Kerštas ir apniukusi sąmonė. Keista diena. Didžiosios Savaitės pradžia. Pagarbi ir kartu klastinga. Kaip ir gyvenime.

Juk tai gyvenimas!

Velykų tridienis – Didysis Ketvirtadienis, Didysis Penktadienis ir Velyknaktis. Liturgijos viršūnė. Vigilijų ir švenčių viršukalnė. Velyknaktyje Bažnyčia laukia Prisikėlimo. Jėzaus Kristaus. Tikinčiojo siela veržiasi pajusti tą būtį. Atnaujinti tikėjimą. Sielą. Protą. Gyvenimą. Išgyventi savojo krikšto ir Prisikėlimo jungtį. Sąsają. Bendrystę. Kad diena iš dienos šviesa ir jėga ateitų iš Prisikėlimo gelmės.

Didysis Ketvirtadienis – Paskutinės Vakarienės įsteigimo diena. „Tai darykite mano atminimui", – girdime raginimą. Paskutinė vakarienė yra Mišios. Eucharistija. Dėkojimas. Surinkimas. Bendruomeninė malda. Tai – Jėzaus, artimo ir mano buvimo esmė. Švč. Sakramento garbinimas užsitęsia iki vidurnakčio. Adoracija kviečia tylai, klausymuisi, ramybei, dėmesiui.

Didysis Penktadienis – diena Viešpaties kančiai ir mirčiai. Einame kryžiaus kelią. Kaip ir visą gavėnią. Laukiam pagalbos. Teikiame globą. Raminame verkiančius. Sugrąžiname paklydusius. Raginame tikėti. Atleidžiam pykstantiems. Pasižadame būsią geresni.

Prie uždengto kryžiaus tylime. Ir širdyje. Ir prote. Violeto apsuptyje galvojame apie laikinumą. Todėl meldžiame šviesos. Šiapusinei ir anapusinei būčiai. Kryžiaus garbinimo centre suklumpame. Tai tikėjimo ženklas. Tik klūpintis žmogus tiki. Klūpėjimas žmogui suteikia dvasiškumo.

Didysis Šeštadienis – diena be liturgijos. Kristus miręs. Laukiame prisikėlimo. Aktyviai laukiame. Kaip ir gyvename. Norime pakeistos būties. Šviesių būsenų. Buvimo ekstazės. Būdo keistis ir kisti.

Kristaus prisikėlimas švenčiamas Velyknaktyje. Jis prasideda saulei nusileidus. Pagaliau laikas keltis. (Velykų rytas – Prisikėlimo tąsa. Ėjimas kartu su Šventraščio moterimis prie Jėzaus kapo. Jau tuščio.) Žmonės su žiburiais rankose laukia grįžtančio šeimininko. Kad sugrįžęs rastų juos budinčius ir susodintų prie stalo, – skaitome Evangelijoje.

Velykų nakties budėjimas. Žiburių ir Žodžio liturgija. Krikšto ir Aukos liturgija. Svarbiausia ir esmingiausia metų naktis. Prisikėlimo iš mirties pažinimas, suvokimas, liudijimas.

Laužas šventoriuje. Žvakės žmonių rankose. Iškilmingasis „Exsultet". Šventraščio ištraukos. Vanduo krikštui. Blogio atsižadėjimas. Tikėjimo išpažinimas. Auka prie altoriaus. Komunija – žmogaus ir Dievo bendrystė…

Buitis. Būtis. Būsenos. Buvimas. Būdas. Per Jį, su Juo ir Jame. Buities kasdienybėje. Būties amžinybėje. Būsenų keitimesi. Buvimo kaitroj. Perkeistam būdo.

„Šiaurės rytai“

Zenekos nuotr.

www.bernardinai.lt

Nuotraukoje: Kryžiaus kelias

Sena VorutaComments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra