„Kovo 11-osios“ pėsčiųjų žygio nuostatai

Autorius: Data: 2014-02-28 , 09:02 Spausdinti

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. 2014 metais organizuojamas „Kovo 11-osios“ pėsčiųjų žygis, skiriamas  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui ir kovoms už laisvę atminti.

 2. Kovo 11-osios“ pėsčiųjų žygio, skirto  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui ir kovoms už laisvę atminti (toliau žygis) nuostatai (toliau nuostatai) nustato žygio tikslus, uždavinius, organizavimo tvarką, žygio taisykles, reikalavimus ir apdovanojimų tvarką.

 3. Žygis yra nekomercinio pobūdžio renginys, kuriame gali dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai. Žygis vykdomas bet kokiomis oro sąlygomis.

 4. Žygyje dalyvaujama komandomis. Iš pavienių dalyvių galutinės registracijos vietoje sudaromos komandos. Komandą sudaro ne mažiau, kaip 10 dalyvių. Žygio dalyviai per nurodytą laiką turi įveikti pasirinktą atstumą.

 5. Įveikdami pasirinktą maršrutą, žygio dalyviai nesivaržo.

 6. Kiekvienas žygio dalyvis asmeniškai atsako už savo asmeninius daiktus ir sveikatą.  Žygio organizacinis komitetas sveikatą rekomenduoja pasitikrinti prieš žygį.

 7. Žygyje dalyvaujama savo rizika, atsižvelgiant į savo asmeninį fizinį pasirengimą. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m., atsako juos lydintieji suaugusieji. Už saugumą žygio metu (pvz.: žygiavimas važiuojamąja kelio dalimi) atsako patys žygio dalyviai.

 1. ŽYGIO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Žygio tikslas:

 1. paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą;

 2. pagerbti Kovo 11-osios akto signatarus: Antaną Karoblį (1940-2007) ir Vytautą Paliūną (1930-2005), aplankant jų kapus Petrašiūnų kapinėse;

 3. aplankyti vietas, susijusias su kovomis už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę;

 4. didinti jaunimo ir visuomenės žinias apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, Kovo 11 – osios aktą, jos signatarus Kauno mieste ir Lietuvoje.

 5. ugdyti jaunimo pilietiškumą ir patriotizmą, kelti jų sąmoningumą;

 • Žygio uždaviniai:

  1. reprezentuoti asociaciją „Kovo 11-osios gatvės bendrija“;

  2. skatinti keliauti mėgstančių žmonių vienijimąsi, propaguoti keliavimą pėsčiomis kaip aktyvią, kultūringą ir aplinką tausojančią laisvalaikio praleidimo formą, užtikrinti prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą, skatinti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą;

  3. puoselėti kultūros ir istorines tradicijas;

  4. skatinti bendradarbiavimą tarp institucijų, įstaigų, organizacijų, įvairių tautų bendruomenių ir jaunimo organizacijų;

  5. tobulinti asmens fizinį ir psichologinį pasirengimą, gebėjimus naudotis žemėlapiais, ugdyti darbo komandoje savybes.

 1. ŽYGIO ORGANIZAVIMAS IR PROGRAMA

 1. Žygį organizuoja asociacija „Kovo 11-osios gatvės bendrija“, bendradarbiaudama su Pėsčiųjų žygių asociacija, Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba, Kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo komitetu, ir kt. partneriais ir rėmėjais.

 2. Asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ prezidentas skiria žygio vadovą tinkamam žygio organizavimui.

 3. Žygio vadovas sudaro žygio organizacinį komitetą ir jam vadovauja. Techniniam aptarnavimui sudaromas sekretoriatas.

 4. Žygis vykdomas Kauno mieste;

  1. žygio dalyviai registruodamiesi gali pasirinktinai įveikti 25 km. arba 10 km. (jaunimui iki 16 m. su globėjais, neįgaliems ir senjorams virš 60 m.) maršrutus;

  2. žygiuojama šaligatviais, pėsčiųjų takais, kur jų nėra- kairiąja kelio puse, laikantis Kelių eismo taisyklių.

 5. Registracija:

  1. Nuo 2014 m vasario 1 d. iki 2014 m. vasario 28 d. registruojami tinklalapyje http://www.kovo11-osiosbendrija.lt

  2. Kita informacija teikiama (organizaciniais klausimais) e. p. alvydas@kovo11-osiosbendrija.lt, arba telefonu: +370 684 37000, (svetainės registracijos klausimais)-e. p. andrius@kovo11-osiosbendrija.lt , arba telefonu +370 676 22979.

14.3. Galutinė dalyvių, komandų registracija vyks Kauno Viktoro Kuprevičiaus vidurinėje mokykloje. Su savimi turėti komandos dalyvių sąrašą ir pateikti sekretoriatui (Kovo 11-osios g. 94, Kaunas), 2014 m. kovo 08 d. 08.00 – 09.00 val.

14.4. Galutinės registracijos metu dalyviams suteikiamas brūkšninis (BAR )žygio dalyvio kodas ir išduodamos asmeninės kontrolinės dalyvio kortelės, ant kurių klijuojasi atsivežta pažymėjimui skirta foto nuotrauka, o komandoms – maršruto aprašymai ir žemėlapiai.

14.5. Komandos ar pavieniai dalyviai, neužsiregistravę internetinėje svetainėje, suformuotos registracijos vietoje, sudaro dalyvių sąrašą ir pateikia sekretoriatui.

14.6. Starto ir finišo vietoje, kontroliniuose punktuose skanuojamas brūkšninis (BAR )žygio dalyvio kodas, arba atliekamas žymėjimas specialiais spaudais ar lipdukais.

 1. Žygio programa:

  1. Žygis vyks 2014 m. kovo 08 d.;08.00.-18.00 val.

  2. 8.00 val. atvykimas, registracija Kauno Viktoro Kuprevičiaus vidurinėje mokykloje, (Kovo 11-osios g. Nr. 94, Kaunas);

  3. 08.00 – 09.00 val.; Komandų registracija ir jų formavimas, komandos narių sutikrinimas;

  4. 09.00-09.30 val. – žygio atidarymas, startas Kauno V. Kuprevičiaus vidurinėje mokykloje, (Kovo 11-osios g. Nr. 94), startas gali būti pratęstas iki 11 val.

  5. Finišas iki 18.00 val. Vytauto Didžiojo karo muziejuje (Donelaičio g. Nr. 64, Kaunas).

  6. Apdovanojimai, šauliška košė, arbata, koncertas.

 2. Žygio finansavimas: dalinis (dalyvių bei žygio rėmėjų lėšomis;)

  1. Kiekvienas žygio dalyvis sumoka dalyvio mokestį – 10 litų pervedant į sąskaitą registruojantis internetu, arba registracijos vietoje 15 lt.;

  2. Šeima (kai sutampa visos šeimos pavardės) dalyvio mokestį moka tik už vieną asmenį.

  3. Moksleiviai (būtina pateikti moksleivio pažymėjimą), Kadetų mokyklos auklėtiniai, neįgalūs asmenys, senjorai virš 60 m. amžiaus, nuo dalyvio mokesčio atleidžiami. Šie asmenys už dalyvio Diplomą moka 5 Lt.

  4. Medalio mokestis- 50 Lt. (į apdovanojimo komplektą įeina medalis, juostelė, liudijimas) pervedant į sąskaitą registruojantis internetu, arba registracijos vietoje -55 Lt.; .

  5. Žygio vėliavos juostos mokestis- 40 Lt. Užsakoma registruojantis pervedant į sąskaitą, arba registracijos vietoje 45 Lt.;

  6. Papildomai žygio dalyviai, gali būti apdovanojami Lietuvos laisvės kovų kryžiaus ženklais (kiekis limituotas). Mokama registracijos arba finišo vietoje.

 3. Mokesčio pervedamas:

  1. Pavadinimas: Asociacija „Kovo 11-osios gatvės bendrija“

Įmonės kodas: 3025 51140

Bankas: „Swedbank“ AB, kodas 73000

Sąskaita: LT48 7300 0101 3437 9112

Mokėjimo paskirtis: žygio dalyvio (-ių) Vardenio Pavardenio (komandos) dalyvių ir medalio mokestis, nurodant kiek ir kokio laipsnio medaliai reikalingi,( pvz. 5 medaliai 3-čio laipsnio, už pirmą žygį; 10 medalių 2-o laipsnio už antrą žygį; 1 medalis žygio komandos vadovo).

 1. Juridiniams asmenims pagal poreikį išrašomos sąskaitos-faktūros

 1. ŽYGIO TAISYKLĖS.

 1. Registruotis į žygį gali komandos ir pavieniai dalyviai. Iš pavienių dalyvių registracijos vietoje sudaromos komandos (ne mažiau kaip 10 asmenų). Komandai vadovauja vadovas; kai yra daugiau kaip 20 dalyvių, komandos vadovas skiria pavaduotoją.

 2. Komandos vadovas, užregistravęs komandą internetinėje svetainėje, žygio dalyvių sąrašą pateikia sekretoriatui galutinės registracijos vietoje.

 3. Komandos vadovas, užregistravęs komandą sekretoriate, komandos nariams išdalina gautas asmenines dalyvių korteles su brūkšniniais (BAR) kodais.

 4. Komandos vadovo pareigos:

  1. patikrinti visi komandos dalyvių, asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

  2. – palaikyti ryšį tarp komandos ir komiteto;

  3. tinkamai vykdyti žygio vadovo ir sekretoriato nurodymus ir šiuos nuostatus;

  4. užtikrinti komandos drausmę;

  5. užtikrinti, kad žygio dalyviai, eidami keliais, laikytųsi Kelių eismo taisyklių;

  6. rūpintis grupės saugumu visose pavojų sveikatai keliančiose situacijose.

 1. REIKALAVIMAI

 1. Žygio dalyvis privalo:

  1. laikytis žygio taisyklių ir šių nuostatų;

  2. eidamas keliais, laikytis Kelių eismo taisyklių;

  3. turėti atšvaitą (atšvaitinę liemenę), aprangą ir avalynę pritaikytą žygiams;

  4. žygio metu su savimi turėti išduotą žygio dalyvio kortelę, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu neturės atsivežtos reikalingos foto nuotraukos);

  5. laikytis bendrosios etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką;

  6. saugoti savo asmeninius daiktus;

  7. informuoti vadovą apie pasitraukimą iš žygio. Žygio dalyvis, susižeidęs ar sutrikus sveikatai, privalo kreiptis į medikus;

  8. žygio dalyviai, vedantys su savimi naminius augintinius, privalo juos vestis su pavadėliais, laikytis gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo numatytų reikalavimų, taisyklių, nesukelti diskomforto kitiems žygio dalyviams;

  9. pranešti komitetui apie daromus ar padarytus teisės pažeidimus ir nusikaltimus.

 2. Žygio metu draudžiama:

23.1. naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis arba bėgti;

23.2. skleisti politinę propagandą;

23.3. pažeidinėti viešąją tvarką;

23.4. pažeisti Kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;

23.5. vartoti alkoholinius gėrimus;

23.6. kariams, šauliams ir statutiniams valstybės tarnautojams pažeidinėti uniformų dėvėjimo taisykles.

 1. Žygio dalyviai turi teisę:

  1. laisvai, nepažeidžiant kitų žmonių teisių ir laisvių, skleisti savo nuomonę;

  2. registruodamiesi pasirinkti vieną iš žygio maršrutų, kurį privaloma įveikti per nurodytą laiką;

  3. trumpasis maršrutas (11 km) moksleiviams (išskyrus Kadetų mokyklos auklėtinius) iki 16 metų ir juos lydintiems suaugusiems – per 4 val.

  4. ilgasis maršrutas (25 km) per 8 val.

  5. gauti kvalifikuotą pirmąją medicininę pagalbą;

  6. bet kurio metu pasitraukti iš žygio arba atsisakyti jame dalyvauti;

 2. Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami;

 3. Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis.

 1. APDOVANOJIMAI

 1. Diplomas įteikiamas žygio dalyviams sėkmingai įveikusiems pasirinktą žygio atstumą. Pasitraukus iš žygio ir neįveikus viso žygio atstumo – Diplomas neįteikiamas;

 2. Visi pėsčiųjų žygio dalyviai, įveikę nustatytą maršrutą, apmokėję nurodytas žygio organizacines išlaidas, nepažeidę žygio taisyklių, apmokėję ženklų gamybos išlaidas, vadovaujantis asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ įsteigto medalio „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas“ patvirtintais nuostatais, bus apdovanoti:

  1. Medaliu „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas“ (aukščiausio laipsnio) apdovanojami komandų vadovai, pavaduotojai.

  2. Medalio „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas“ antro laipsnio atminimo ženklu apdovanojami asmenys, antrą kartą dalyvaujantys „Kovo 11-osios“ pėsčiųjų žygyje;

  3. Medalio „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas“ trečio laipsnio atminimo ženklu apdovanojami asmenys, pirmą kartą dalyvaujantys „Kovo 11-osios“ pėsčiųjų žygyje.

 3. Žygio vėliavos juostomis apdovanojamos komandos, kurių visi nariai įveikė nustatytą atstumą.

 1. Žygio dalyviui (komandai), apmokėjus dalyvio mokestį ir medalio ar žygio vėliavos juostos gamybos išlaidas, bet neįvykdžius nustatytų reikalavimų, juosta, medalis ar jo simboliai neįteikiami, pinigai negrąžinami, o paliekami žygio organizatoriui;

 1. MAITINIMAS: Arbata, šauliška koše (2 kartus) žygio dalyviai bus vaišinami Kontrolės vietose.

 2. KONTROLĖ

 1. Kontrolė vykdoma skanuojant BAR kodus, arba naudojant specialius spaudus.

 2. Žygio maršrute kontrolės punktai žymimi lentelėmis: “KONTROLĖ”. Trasa žymima specialiais ženklais, rodyklėmis bei spalvotomis juostomis. Visa informacija apie žygį skelbiama starto vietoje.

 3. Kiekvienas žygio dalyvis privalo turėti žygio kontrolinę kortelę viso žygio metu.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ komitetas, vadovaudamasis šiais nuostatais, turi teisę žygio dalyvius, pažeidusius šias taisykles, diskvalifikuoti iš žygio.

 2. Žygio taisykles rengia ir tvirtina asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ prezidentas.

 3. Organizatoriai neatsako už žygio dalyvių asmeninius daiktus, turimus su savimi ir sveikatą žygio metu.

Asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ prezidentas Dr. Raimundas Kaminskas

Kovo 11-oji , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra