Konkursas „Tūkstantmečio kraštietis“

Autorius: Data: 2010-01-10 , 07:33 Spausdinti

Trakai Lietuvos tūkstantmečio istorijoje užima svarbią vietą ir minimi su garsiausiais Lietuvos valstybės įvykiais. Kiekvienam iš mūsų yra garbė gyventi didingą istorinę praeitį ir išlikusį istorijos bei kultūros paveldą turinčiame krašte, todėl žinoti savo krašto istoriją yra mūsų pareiga.

Minint Lietuvos vardo 1 000-metį, LR Seimo narės Dangutės Mikutienės iniciatyva skelbiamas konkursas „Tūkstantmečio kraštietis“, kuriuo norima paskatinti vietos gyventojus domėtis savo istorija bei geriau pažinti savo gimtąjį kraštą.

Šiai idėjai pritarė ir konkursui klausimus sudarė Trakų istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotojas Vydas Narvidas ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas Gediminas Mickonis.
Konkurso metu bus išrinkti ir vertingais prizais apdovanoti geriausiai išmanantys Trakų krašto istoriją. Nugalėtojai bus apdovanoti finalinio renginio metu, kuris įvyks šių metų gruodžio mėnesį Trakų pilyje.

Konkursas vyks keliais etapais:

Pirmojo etapo metu gyventojams bus pateiktas klausimynas, į kurį atsakydami galės naudotis visais informacijos šaltiniais. Klausimynas bus publikuojamas rugsėjo 18 d. Trakų ir Elektrėnų krašto laikraštyje „Galvė“, rugsėjo 19 d. platinamas kartu su Trakų rajono laikraščių „Trakų žemė“, patalpintas Trakų rajono savivaldybės tinklalapyje www.trakai.lt, www.voruta.lt/tz bei Trakų miesto gyventojams įmestas į pašto dėžutes.

Klausimus su atsakymais iki š. m. lapkričio 1 d. prašome įmesti į specialiai šiam konkursui skirtas dėžutes, kurios bus pastatytos:

Trakų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Vytauto g. 69, Trakai),

Prekybos centre „Senukai“ (Vytauto g. 60, Trakai),

„Eurovaistinėje“ šalia prekybos centro MAXIMA (Vytauto g. 68, Trakai),

„Eurovaistinėje“ šalia prekybos centro IKI (Aukštadvario g. 28A, Trakai),

Anketas taip pat galite atnešti arba siųsti paštu, adresu: LR Seimo narei D. Mikutienei, Vytauto g. 19, Trakai arba siųsti el. p.: dangute@vti.lt, gelenadr@yahoo.com .

Teisingiausiai atsakiusieji į pirmojo etapo klausimus bus pakviesti į antrąjį etapą.

Antrojo etapo
metu per nustatytą laiką reikės atsakyti į naujus testo klausimus, nesinaudojant jokiais informacijos šaltiniais.

Konkurso vertinimo komisijos nariai:

Virgilijus Poviliūnas (komisijos pirmininkas) – Trakų istorijos muziejaus direktorius

Dangutė Mikutienė – LR Seimo narė

Jadvyga Lisevičiūtė – LR kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

Danguolė Banevičienė – Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Vydas Narvidas – Trakų istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotojas

Gediminas Mickonis – Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas

Apie konkurso eigą informuosime Trakų ir Elektrėnų krašto laikraštyje „Galvė“ ir Trakų rajono laikraštyje „Trakų žemė“

Konkurso organizatoriai:
LR Seimo narė Dangutė Mikutienė, Trakų istorijos muziejus, Trakų rajono viešoji biblioteka, Trakų krašto moterų veiklos centras

Informaciniai rėmėjai: Trakų ir Elektrėnų krašto laikraštis „Galvė“ ir Trakų rajono laikraštis „Trakų žemė“

Konkurso organizatoriai tikisi, kad Jūs atversite neskaitytų žinynų puslapius ir maloniai praleisite ilgėjančius rudens vakarus skaitydami įdomią mūsų krašto istoriją.

Linkime Jums sėkmės!


I etapas (teisingą atsakymo variantą prašome apibraukti)
 
1. Naujųjų Trakų pilis baigta statyti:
 
XIII a. pirmoje pusėje
Iki XIV a. devintojo dešimtmečio
Iki XV a. šešto dešimtmečio
Iki XVI a. pirmo ketvirčio
 
2. 1383 m. Trakų pilį puolė:
A. Švitrigaila ir totoriai.
B. Kęstutis ir karaimai
C. Vytautas ir kryžiuočiai
D. Jogaila ir rusai
 
3. Trakų pusiasalio pilyje Vytautas pastatydinęs:
A. Šv. Jurgio bažnyčią
B. Domininkonų vienuolyną
C. Skaisčiausios Dievo motinos gimimo vienuolyną
D. Bernardinų vienuolyną
 
4. XV a. pirmoje pusėje Trakų salos pilis:
 
A. Du kartus apginta nuo kryžiuočių puolimo
B. Buvo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija
C. Pradėta statyti
D. Sugriauta Rusijos kazokų
 
5. Rotušė Trakuose:
 
A. Niekada nebuvo pastatyta
B. XVI a. antroje pusėje sudegė
C. Stovėjo šiandieninės autobusų stoties vietoje
D. Pastatyta XIX amžiuje
 
6. Trakų istorijos muziejus įkurtas:
 
1946 m.
1948 m.
1950 m.
1962 m.
 
7. XVII amžiuje keturias lotyniškas odes, išleistas Antverpene, skirtas maldininkų procesijoms iš Vilniaus į Trakus, parašė:
 
A. Motiejus Kazimieras Sarbievijus
B. Adomas Mickevičius
C. Benediktas Vaina
D. Vladislovas Sirokomlė
 
8. 1736 m. Trakų bažnyčios palėpėje:
 
A. Saugoti miestiečių pinigai
B. Pilti grūdai
C. Aptiktas lobis
D. Slėpėsi prancūzų kareiviai
 
9. Trakų parapijinės bažnyčios švč. Mergelės Marijos paveikslą auksine karūna karūnavo popiežius:
 
Klemensas XI
Benediktas XVI
Jonas Paulius II
Inocentas III
 
10. Trakų viešoji valstybinė biblioteka įkurta:
 
1940 m.
1950 m.
1960 m.
1970 m.
 
11. Trakų bažnyčios lobis buvo paslėptas:
 
A. Po grindimis prie sakyklos
B. Presbiterijoje
C. Po vargonais
D. Šventoriuje
 
12. Tik įkurtas muziejus Trakuose vadinosi:
 
A. Trakų kraštotyros muziejus
B. Trakų pilies muziejus
C. Trakų istorijos muziejus
D. Trakų muziejus
 
13. Trakų istorijos muziejus yra:
 
A. Pilių ir muziejų aplink Baltijos jūrą asociacijos narys
B. Šiaurės Atlanto šalių muziejų asociacijos narys
C. Skandinavijos pilių ir istorijos muziejų sąjungos narys
D. Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos kryžiuočių pilių organizacijos narys
 
14. XVI a. pirmoje pusėje Trakų vaivada buvo:
 
A. Jonas Zaberezenskis
B. Erazmas Stravinskis
C. Bogušas Bogovitinavičius
D. Juozapas Kubickis
 
15. XV a. viduryje Trakų pirkliai prekiavo su:
 
A. Juodosios jūros pakrantėse esančiomis genujiečių gyvenvietėmis
B. Su Šiaurės Afrikoje įsikūrusiomis kartaginiečių kolonijomis
C. Su Rytų Sibire esančiomis totorių gyvenvietėmis
D. Anglų kolonijomis Šiaurės Amerikoje
 
16. „Savo grakščiu siluetu, kontrastingai iškylančiu greta senų namų, pilies bokštų ir ežero veidrodžio, jis tarsi simbolizuoja naują miestą, besistiebiantį tylioje ežero karalijoje“. Taip 1968 m. rašyta apie:
 
A. Restoraną priešais pusiasalio pilį
B. Naujai pastatytą vidurinę mokyklą
C. Statomą parduotuvę „Skaistis“
D. Kavinę priešais salos pilį
 
17. 1983 m. pietiniame pusiasalio pilies bokšte buvo įrengtos:
 
A. Patalpos Trakų restauracinei dirbtuvei
B. Administracinės patalpos Trakų istorijos muziejui
C. Patalpos Trakų kooperatyvų sąjungai
D. Patalpos Trakų milicijos poskyriui
 
18. „Bokštas su gandralizdžiu“. Taip vadintas:
 
A. Pusiasalio pilies šiaurės vakarų bokštas
B. Pusiasalio pilies pietų bokštas
C. Pagrindinis salos pilies bokštas – donžonas
D. Salos pilies įvažiavimo vartų bokštas
 
19. 1902 m. Trakų salos pilies pietryčių bokšto konservavimo ir restauravimo projektą parengė aukštadvarietis:
 
A. Bronislovas Malevskis
B. Vladas Mangirdas
C. Jonas Liaukis
D. Vaclovas Zagorskis
 
20. XX a. pradžioje Trakų koplytstulpio kolonos viršuje buvo:
 
A. Skulptūra šv. Jonui Nepomukui
B. Vytis ir virš jo Rusijos imperijos herbas
C. Stela su miesto įkūrimo data
D. Saulės laikrodis
 
21. 1822 m. Trakų salos pilies sienų freskas matė ir perpiešė:
 
A. V. Smakauskas
B. E. Tiškevičius
C. T. Triplinas
D. S.Vorobjovas
 
22. 1390 m.:
 
A. Trakus sudegino Skirgaila
B. Trakams suteikta Magdeburgo teisė
C. Trakus užėmė rusų kazokai
D. Trakus aplankė Žiliberas de Lanua
 
23. 1940 m. Trakuose pradėjo veikti:
 
A. Karaimų muziejus
B. Lietuviška mokytojų gimnazija
C. Pradinė mokykla
D. Meteorologijos stotis
 
24. Geležinkelio atšaka iš Vilniaus į Trakus nutiesta:
 
A. 1897 m.
B. 1945 m.
C. 1957 m.
D. 1972 m.
 
25. XVII a. antroje pusėje miesto tvarkymui buvo renkamas:
 
A. Mokestis nuo įvažiuojančių į Trakus vežimų
B. Pagalvės mokestis
C. Sidabrinės mokestis
D. Mokestis nuo karčemų
 
26. XIX a. pab. – XX a. pr. dabartinės Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos pastate buvo:
 
A. Paštas
B. Karčema
C. Teismas
D. Parduotuvė
 
27. 1978 m. už Trakų salos pilies restauravimą architektas St. Mikulionis:
 
A. Apdovanotas LTSR respublikine premija
B. Gavo papeikimą už feodalizmo epochą šlovinančių statinių restauravimą
C. Kartu su architektu B. Krūminiu gavo paskatinamąją premiją
D. Atleistas iš darbo už išnaudotojiškos santvarkos reliktų saugojimą ir puoselėjimą
 
28. Tarpukario laikotarpiu Lietuvoje:
 
A. Egzistavo Trakų apskritis su centru Kaišiadoryse
B. Buvo Vilniaus – Trakų apskritis su centru Vilniuje
C. Nebuvo Trakų apskrities, nes Trakai buvo Lenkijos teritorijoje
D. Trakai buvo Vilniaus – Trakų apskrities centras
 
29. Bernardinų vienuolynas Trakuose įkurtas:
 
A. 1409 m.
B. 1579 m.
C. 1617 m.
D. 1795 m.
 
30. Po trečiojo Abiejų Tautų Respublikos (Žečpospolitos) padalijimo pagrindinė Trakų vaivadijos dalis atiteko:
 
A. Austrijai
B. Prūsijai
C. Rusijai
D. Lenkijai
 
PRAŠOME PATEIKTI DUOMENIS APIE SAVE (KONFIDENCIALUMĄ GARANTUOJAME):
VARDAS…………………………………….PAVARDĖ ……………………………………………………
AMŽIUS…………….TEL. NR………………………………………..el.p. ……………………………………………….
ADRESAS……………………….

Sena VorutaComments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra