Konferencija, skirta Vydūnui

Autorius: Data: 2014-03-26 , 11:26 Spausdinti

Konferencija Klaipėdoje

2014 m. kovo 28 d.

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

Į SVEIKĄ GYVENSENĄ IR SKAIDRIĄ BŪTĮ VYDŪNO KELIU

Dubysos g. 20 (Švyturio arena), Klaipėda

Konferencijoje – ir  vydūnistikos sekcija

VYDŪNO SKAITYMAI: KŪRYBOS IR VEIKLOS KONTEKSTAI

P R O G R A M A
10.00 – 10.30 Dalyvių registracija / Registration of Participants /
10.30 – 11.00 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS / OPENING OF THE CONFERENCE /
Koncertuoja:
Klaipėdos Vydūno gimnazijos jaunių choras
Pagyvenusių žmonių mišrus choras „Alna“
Sveikinimai:
Kęstas Komskis, Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininkas
Dangutė Mikutienė, Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė
Antanas Vinkus, Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko patarėjas
Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos miesto meras
11.30 – 13.00 PLENARINIS POSĖDIS / PLENARY SESSION /
Pirmininkaujantys /Chairmen/:
A. Razbadauskas, Klaipėdos universiteas ir J. Asadauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybė
11.30 – 11.45 Jaunumo slėpinys Vydūno sveikatos filosofijoje/ The Mystery of Youth in Vydunas‘ Philosophy of Health/ T. Stanikas, Vydūno draugija.
11.45 – 12.00 Sveikatos mokslų fakultetui – 15-a metų/ 15 year Anniversary of Health Sciences Faculty/ A. Razbadauskas, KU SvMF dekanas.
12.00 – 12.15 Sustiprinta brandaus amžiaus žmonių sveikata – valstybės nepanaudoti kvalifikuotos darbo jėgos resursai/ Mature Human Health – Unused State Labor Resources/ A. Kirkutis, KU TSI Medicinos edukacijos katedros vedėjas.
12.15 – 12.30 Įvaizdžio psichologija – naujos galimybės visuomenės sveikatos gerinimui/ The Psychology of Appearance – new Opportunities for Public Health Improvement/ M. Persson, Centre for Appearance Research University of the West of England.
12.30 – 12.45 Klaipėdos miesto moksleivių sveikatos būklė: faktai ir pokyčiai/ Students state of health in Klaipeda city: facts and changes/ J. Grubliauskienė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktorė.
12.45 – 13.00 Jaunystės įvykių sąsajos su sveikata ir ilgaamžiškumu Amerikos ilgaamžių pavyzdžiu/ Youth events and their associations with the health and long-living by examples of America‘s long-livers/ F. Stepukonis, KU SvMF docentas.
13.00 – 14.00 Pertrauka / Break /
Koncertuoja:
Jūrainė – Klaipėdos Trečiojo amžiaus universiteto moterų ansamblis
Sidabro gija – pagyvenusių žmonių bendrijos choras
Zunda – Klaipėdos miesto senjorų Europos šokių kolektyvas
1 Sekcija / Workshop 1 /
VYDŪNO SKAITYMAI: KŪRYBOS IR VEIKLOS KONTEKSTAI
/ VYDŪNAS READINGS: CONTEXTS OF CREATIVE AND ACTIVITIES/
Pirmininkaujantys / Chairmen /:
R. Palijanskaitė, Vydūno draugija ir E. Tičkutė, Klaipėdos universitetas
1 dalis /Part 1/
14.00 – 14.15. Senoji lietuvių religija ir krikščionybė Vydūno žvilgsniu/ The Old Lithuanian Religion and Chritianity in Vydunas‘ View/ V. Bagdonavičius, Vydūno draugija.
14.15 – 14.30 Vydūno patarimai: ko turėtų siekti jaunimas/ Advice by Vydunas: what should the Youth Seek for/ K. Vaištarienė, Vegetarų draugija.
14.30 – 14.45 Literatūrinių personažų amžius ir jų psichologinė branda bei išmintis Vydūno kūryboje/ The Age, Psychological Maturity and Wisdom of Fictional Characters in Vydunas‘ Works/ R. Palijanskaitė, Vydūno draugija.
14.45 – 15.00 Vydūnas apie senatvę ir mirtį/ Vydunas about Old Age and Death/ T. Stanikas, Vydūno draugija.
15.00 – 15.15 Vydūno kūrybinė laboratorija/ The Creative Process of Vydūnas‘/ E. Tičkutė, KU.
15.15 – 15.30 Vydūno ir Sokrato filosofijos paralelės/ Paralelles between the two philosophies: Vydunas and Socrates/ B. Ruželė, Vydūno draugija.
15.30– 15.45 Pertrauka / Break/
2 dalis /Part 2/
Pirmininkaujantis / Chairmen /:
J. Sučylaitė, Klaipėdos universitetas
15.45 – 16.00 Klinikiniai tyrimai apie kognityvinės biblioterapijos taikymą psichikos sveikatos srityje/ Clinical Studies on the Application of Cognitive Bibliotherapy in the Field of Mental Health/ D. Sirkaitė, Lietuvos medicinos biblioteka.
16.00– 16.15 Klaipėda – taikos miestas. Vydūno taikos filosofija mokslo šviesoje/ Klaipeda – the City of Peace. The Phylosophy of Peace of Vydunas‘ in the Light of Science/ A. Narvilienė, T. Serapinas, Taikos vėliavos komitetas, Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie JT padalinys Lietuvoje, MRU.
16.15 – 16.30 Poezijos terapija kaip galimybė gerinti senų žmonių gyvenimo kokybę/ Poetry Therapy as a Way to Improve Old People Life Quality/ J. Sučylaitė, KU.
16.30 – 16.45 Sutrikusios raidos vaikų kūrybiškumo galimybės ir patirtis lopšelyje-darželyje ,,Sakalėlis“/ Children with Special needs Creativeness Possibilities and Experience in the Kindergarden „Sakalelis“/ L. Bagočienė, R. Digrienė, R.Gansauskienė, Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“.
16.45 – 17.00 Muzikos terapijos poveikis/ Music Therapy Effects/ D. Vitkuvienė, KU.
17.00-17.15 Kalbinu žemę, motiną, tėvynę. R. Bijeikytė Gatautė.
2 Sekcija / Workshop 2 /
SVEIKA GYVENSENA IR NATŪRALIOJI MEDICINA LAIMINGAI JAUNYSTEI IR DARBINGAM ILGAAMŽIŠKUMUI/ WELLNESS MEDICINE FOR YOUTHFULNESS AND LONGEVITY /
Pirmininkaujantis / Chairmen /:
A. M. Olšauskas, Klaipėdos universitetas
1 dalis /Part 1/
14.00 – 14.15 Vydūno kraštiečių sveikatos raštingumas turėtų būti geresni/ Health Literacy of Vydunas‘ Fellow Countrymen could be better/ Z. Javtokas, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, VU Visuomenės sveikatos institutas.
14.15 – 14.30 Sveikatos ugdymo iššūkiai bendrojo ugdymo mokykloje/ Education Challenges of Health in General Education School/ A. Raslanas, S. Ustilaitė, LEU.
14.30 – 14.45 Sveikatos mokyklų poveikis dalyvių gyvensenos pokyčiams/ Influence of Health School on the Changes of Human Lifestyle/ A. Beržanskytė, L. Vasiliauskaitė, VU.
14.45 – 15.00 Sveikatinamąjį fizinį aktyvumą (SFA) reglamentuojantys Europos Sąjungos (ES) dokumentai ir nacionalinės gairės: Lietuvos atvejis/ European Union (EU) and National Guidance Documents Governing Health -Enhancing Physical Activity (HEPA): the Case of Lithuania/ V. Kavaliauskas, LEU.
15.00 – 15.15 Maisto netoleravimo testas holistinės medicinos kontekste/ Food Intolerance Test in the Context of Holistic Medicine / O. Bulanov, Holistinės medicinos institutas.
15.15 – 15.30 Pilates mankštos metodas – intelektualus požiūris į fizinį aktyvumą/ Pilates Method – Inteligent Approach to Physical Activity/ D. Palubinskaitė, KvK.
15.30– 15.45 Pertrauka / Break/
2 dalis /Part 2/
Pirmininkaujantis / Chairmen /:
V. Zablockis, LSNR Energetinio gydomojo poveikio komitetas
15.45 – 16.00 Ligų prevencija vaistinių, aromatinių ir prieskoninių augalų pagalba/ Diseases Prevention of the Medical, Aromatic and Spices Plants/ A. M. Olšauskas, G. Olšauskaitė, KU.
16.00– 16.15 Kaip tapti kuriančiu savo lemtį žmogumi/ How to become a Person who determines their own Destiny/ D. Kunčienė, Žaliasis sveikatos klubas „Žolinčių akademija“.
16.15 – 16.30 Kaniterapijos užuomazgos Lietuvoje: vieno atvejo studija/ The Beginning of Canine Therapy in Lithuania: one Case Study/ N. Zukhbaya, VŠĮ“ Linksmosios pėdutes“.
16.30 – 16.45 Žmonijos evoliucijos projektas – minties energijos laukas/ The Evolution of the Mankind – Thought Energy Field/ V. Zablockis, LSNR Energetinio gydomojo poveikio komitetas.
16.45 – 17.00 Žaliavalgystė – Energija, Grožis, Ilgaamžiškumas/ Raw Food – Energy, Beauty, Longevity/ G. Gum, VŠĮ „Žalia Mityba“.
3 Sekcija / Workshop 3 /
SVEIKATOS MOKSLŲ AKTUALIJOS/ NEW FRONTIERS IN HEALTH SCIENCES/
1 dalis /Part 1/
Pirmininkaujantys /Chairmen/:
A. Jurgutis, Klaipėdos universitetas ir R. Stukas, Vilniaus universitetas
14.00 – 14.10 Kofeino turinčių produktų vartojimas Lietuvoje: situacijos analizė/ Caffeine Intake and Consumption in Lithuania: Situation Analysis/ R. Stukas, V. Dobrovolskij, VU Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas.
14.10 – 14.20 Visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymo darbo rinkoje vertinimas/ Public health specialist in labour market/ V. Kanapeckienė, V. Jankauskienė, Higienos institutas.
14.20 – 14.30 Psichosocialiniai darbo veiksniai visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbe/ Psychosocial work factors of public health care professionals/ I.Tarozė, A. Jurgutis, N. Tarvydienė, KU.
14.30 – 14.40 Lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių pacientų dalyvavimo priimant sprendimus pirminėje sveikatos priežiūroje problematika/ Participation of Chronically Ill Patients in Primary Health Care Decision-Making: Qualitative Study/ E. Peičius, A. Kučinskaitė, LSMU.
14.40 – 14.50 Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo poreikis sveikatos administratorių, visuomenės sveikatos specialistų ir mokslininkų požiūriu/ Need for Public Health Technology Assessment from the Point of View of the Health Administrators, Public Health Specialists and Researchers/ R. Janonienė, V. Aguonytė, V. Jurkuvėnas, Higienos institutas.
14.50–15.00 Pertrauka / Break/
2 dalis /Part 2/
Pirmininkaujantys /Chairmen/:
B. Strukčinskienė, Klaipėdos universitetas ir R. Jankauskas, Higienos institutas
15.00 – 15.10 JAV sveikatinimo programos Fit & Strong! taikymo Lietuvoje perspektyvos/ Prospects for Implementation of the U.S. Health Promotion Program Fit & Strong! in Lithuania/ F. Stepukonis, KU.
15.10 – 15.20 Klaipėdos miesto mokinių požiūris į alkoholio vartojimo problemą visuomenėje ir tarp bendraamžių/ Self-Reported Approach of Klaipeda City Schoolchildren to Alcohol Consumption in Society and among Peers/ D. Jurgaitienė, B. Strukčinskienė, S. Riepšaitė, KU.
15.20 – 15.30 Vilniaus miesto psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialinio darbo veiksnių ir smurto sąsajos/ Psychosocial Work Factors in Relation to Violence of Mental Health Nurses in Vilnius/ V. Jakubynaitė, B. Pajarskienė, I.Vėbraitė, Higienos institutas.
15.30 – 15.40 65 m. ir vyresnių asmenų subjektyvaus savo sveikatos vertinimo ir socio-demografinių bei ekonominių veiksnių sąsajos/ The Connections between Socio-demographic Factors and Subjective Assessment of Their Own Health of 65 year-old and Older People/ A. Gedminienė, L. Nedzinskienė, A. Beržanskytė, E. Zolubienė, J. Valentienė, V. Aguonytė, Higienos Institutas, VU.
15.40 – 15.50 Klaipėdos universiteto studentų ir dëstytojų pasitenkinimo išvaizda ir su sveikata susijusios elgsenos vertinimas/ The Evaluation of the Health-Related Behaviour and Satisfaction with Appearance of Students and Lecturers of Klaipeda University/ K. Trakšelys, A. Jurgutis, D. Martišauskienė, I. Pačiauskaitė, KU.
15.50 – 16.00 Lietuvos žmonių DSS tarnybų profesinės sveikatos priežiūros veiklos apžvalga/ Review of Occupational Health Care Activities Provided By Osh Services in Lithuanian Enterprises/ G. Kirilovas, R. Eičinaitė-Lingienė, R. Jankauskas, Higienos institutas.
16.00 – 16.10 Lietuvos pirmokų antropometrinių rodiklių pokyčiai 2008 – 2013 metais/ The Changes of the Main Anthropometric Indexes of Lithuanian First-Formers in 2008 and 2013 Year/ A. Petrauskienė, E. Albavičiūtė, V. Žaltauskė, LSMU MA Visuomenės sveikatos fakultetas, LSMU MA Sveikatos tyrimų institutas.
16.10 – 16.20 Subjektyvus burnos sveikatos problemų suvokimas tarp paauglių Klaipėdos mokyklose/ Subjectively Perceived Oral Health among Adolescents in Schools of Klaipeda/ J. Andruškienė, I. Iždonaitė-Medžiūnienė, J. Grubliauskienė, KvK, KU, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras.
16.20 – 16.30 Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas: 65 m. Ir vyresnių asmenų subjektyvi nuomonė/ Accessibility of Health Care Services: Subjective Opinion of People Aged 65 and Over/ E. Zolubienė, A. Bežanskytė, V. Aguonytė, L. Nedzinskienė, Higienos institutas, VU Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas.
16.30 – 16.40 Lietuvos gyventojų savigyda antibiotikais ir žinios apie juos/ Self-medication and knowledge about antibiotics in Lithuania/ A. Sinkevičiūtė, R. Valintėlienė, Higienos institutas.
16.40 – 16.50 Papildoma ir alternatyvi medicina Lietuvoje: reglamentavimas ir šeimų, auginanančių vaikus su negalia, poreikiai/ Complementary and Alternative Medicine: Regulation and Needs of Families of Children with Disabilities/ R. Vaičekauskaitė, B. Kreivinienė, KU.
16.50 – 17.00 Ilgalaikio fizinio krūvio įtakos sportininkų širdies morfometriniams rodikliams/ Influence of Long- Term Exercise Training to Cardiovascular System/ A. Bartkevičienė, V. Mockienė, A. Razbadauskas, KU.
4 Sekcija / Workshop 4 /
SVEIKAS VAIKAS – SVEIKAS MIESTAS ( 2014-ieji – vaikų sveikatos metai)/ HEALTHY CHILD – HEALTHY CITY (who Healthy Cities Network)
1 dalis /Part 1/
Pirmininkaujantys /Chairmen/:
N. Istomina, Klaipėdos universitetas ir J. Grubliauskienė, Klaipėdos miesto sveikatos biuras
14.00 – 14.10 Klaipėda – sveiko senėjimo miestas/ Klaipeda is a city of healthy ageing/ N. Istomina, KU.
14.10 – 14.20 Sveiko miesto projekto istorija/ History of Healthy cities‘ Project/ V. Valevičius, Klaipėdos miesto sveikatos biuras.
14.20 – 14.30 Sveikiausios įmonės iniciatyva Klaipėdos mieste/ The initiative of Healthy company in Klaipeda city/ J. Grubliauskienė, Klaipėdos miesto sveikatos biuras.
14.30 – 14.50 Klaipėdos mokyklų mokinių prezentacijos/ Presentations of Klaipeda city pupils.
14.50–15.00 Pertrauka / Break/
2 dalis /Part 2/
Pirmininkaujantys /Chairmen/:
O. Gerulskienė, Plungės rajono savivaldybė ir D. Butkienė, Klaipėdos miesto sveikatos biuras
15.00 – 15.15 Psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimas tarp Klaipėdos miesto dešimtos klasės mokinių/ Alcohol and Drug Prevention among Youth from 10th year in Klaipeda city/ D. Bielskytė, J. Grubliauskienė, Klaipėdos miesto sveikatos biuras.
15.15 – 15.30 Sveikos aplinkos kūrimas Plungės rajone įgyvendinant URBACT projektą „4D Miestai“/ Development of healthy environment in Plunge region, project „4D cities“/ D. Zablockienė, O. Gerulskienė, A. Jurgutis, G. Liobytė, V. Vyšniauskaitė, Plungės rajono Visuomenės sveikatos biuras, Plungės rajono savivaldybė, KU.
15.30 – 15.45 Mokinių psichoaktyvių medžiagų vartojimas – prioritetinė tema sveikame mieste/ The using of psychoactive drugs among pupils is priority topic in healthy city/ D. Miniauskienė, D. Jurgaitienė, B. Strukčinskienė, ŠU, KU.
15.45 – 16.00 Vaikų sveikata ir fizinis aktyvumas/ Child health and physical activity/ D. Palubinskaitė, Sporto kompleksas „Ginsvė“.
16.00-16.15 Sveikatingumo ugdymo šeimoje ir mokykloje įtaka vaikų sveikatai/ The impact of healthy education to child health in family and school/ L. Šakienė, N. Istomina, KvK, KU.
16.15 – 16.30 Pėdos–čiurnos įtvaro įtaka vaikų, turinčių spastinę diplegiją, eisenai/ I. Leskauskienė, R. Bikuličienė, LSMU Kauno Klinikos filialas vaikų reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“, KU.
16.30 – 16.45 Iššūkis stereotipinei vaikų sveikatos ir judesių ugdymo paradigmai/ A. Kaveckis, tarptautinis treneris
16.45 – 17.00 Diskusijos
Stendinių pranešimų sąrašas / List of Posters/
65 metų ir vyresnių asmenų ligotumo, sergamumo ir mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų tendencijos Lietuvoje./ 65 Years and Older People Prevalence, Morbidity and Mortality Trends from Cardiovascular Diseases in Lithuania./ Aguonytė V., Valentienė J., Beržanskytė A., Nedzinskienė L., Higienos institutas, VU Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas.
Psichologiniai mirštančių pacientų slaugos aspektai./ Psychological Aspects of Nursing Care for Dying Patients./ Drungilienė D., Mockienė V., Litoš T., KU.
Psichosocialiniai rizikos veiksniai ir stresas sveikatos prieþiûros darbuotojø darbe./ Psychosocial Risks Factors and Stress at Work of Health Care Specialists (Pilot Study)./ Drungilienė D., Reigas V.,KU, Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė.
7-9 klasių mokinių su rūkymu susijusio elgesio ypatybės Klaipėdos rajono mokyklose 2013 metais./ Smoking Related Behaviour of the 7-9th Grade Students in Klaipeda Region Schools in 2013./ Goštautas A, Tarvydienė N., Narvilaitė D., Jurgutis A., VDU, KU, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
Realizuoti ir prarasti potencialūs gyvenimo metai bei jų vertė – metodai kompleksiškai vertinant išvengiamo mirtingumo dinamiką./ Realization of Potential Life Years, Years of Potential Life Lost and It’s Value – Methods to Measure Variation of Avoidable Mortality./ Gurevičius R., Mekšriūnaitė S., Higienos institutas.
Išvengiamo mirtingumo pokyčiai Lietuvoje 1967–2011 metais./ Trends of Avoidable Mortality in Lithuania in 1967-2011./ Gurevičius R., Mekšriūnaitė S., Higienos institutas.
Homeopatinio antihomotoksinio gydymo galimybės esant gimdos kaklelio plokščialąsteliniams intraepiteliniams pokyčiams./ Possibilities of homeopathic treatment for cervical intraepithelial lesions./ Jakubonienė D., Beržanskytė A., Natūraliosios terapijos centras, VU.
Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys ligoninių restruktūrizavimo metu – prieinama streso įveikos strategija „įtampai nuimti“?/ Nurses‘ Health-Harmful Behavior during the Hospital Restructuring as Available „Tense Release“ Strategy for Overcoming Stress?./ Jasiukevičiūtė T., Pajarskienė B., Higienos institutas.
Slaugytojų raminamųjų/migdomųjų vaistų vartojimo ir psichosocialinės darbo aplinkos restruktūrizuojamose Lietuvos ligoninėse sąsajos./ Associations between Use of Tranquilizers/Sedatives and Psychosocial Conditions of Nurses at Lithuania’s Hospitals that Undergo Restructuring./ Kaliatkaitė J., Pajarskienė B., Higienos institutas.
Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos priežiūros praktika./ Occupational Health Services Provision Practice in the Baltic Sea Network Countries./ Kartunavičiūtė J., Eičinaitė – Lingienė R., Jankauskas R., Matevičiūtė T., Higienos institutas.
Kaniterapijos užuomazgos Lietuvoje: vieno atvejo studija./ The Beginning of Canine Therapy in Lithuania: One Case Study./ Kreivinienė B., Zukhbaya N., Aširovienė L., KU, VŠÁ „Linksmosios pėdutės“, Klaipėdos „Medeinės“ mokykla.
Sergančiųjų demencija slaugos poreikių namuose analizė. / The Analysis of Needs for Care in Home of Patients with Dementia./ Kuniza R., Mockienė V., Drungilienė D., Rugevičienienė O., Vasyliūtė I., KU.
Hospitalinių infekcijų valdymo situacijos Lietuvos ligoninėse vertinimas taikant hospitalinių infekcijų valdymo indikatorius./ Assessment of Infection Control in Lithuanian Hospitals Using Performance Indicators for Infection Prevention and Control./ Markevičė R., Valintėlienė R., Higienos institutas.
Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose./ Physical activity promotion at workplaces./ Matevičiūtė T., Vičaitė S., Šidagytė R., Eičinaitė – Lingienė R., Higienos institutas.
Nepageidaujamų įvykių registravimo ir mokymosi sistemos diegimo galimybės sveikatos priežiūros specialistų ir politikų požiūriu./ Opportunities of Adverse Events Reporting and Learning System
Development from a Viewpoint of Healthcare Specialists and Health Policy Makers./ Mekšriūnaitė S., Rudaitis K., Nedzinskas E., Higienos institutas.
Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse./ Health and Safety Culture and Occupational Health Services in Manufacturing Enterprises./ Pilipavičienė L., Vainauskas S., Higienos institutas.
Europos supratimo apie antibiotikus diena 2011 – prevencinės kampanijos vertinimas Alytaus regione./ Assesment of European Antibiotic Awareness Day Prevention Campaign in Alytus County./ Rudaitis K., Kanapeckienė V., Higienos institutas.
Sergančių krūties vėžiu gyvenimo kokybė./ Quality of Life of Patients with Breast Cancer./ Simutytė J., Žuravliova T., KU.
Depresijos ir nerimo paplitimas Klaipėdos miesto šeimos gydytojo pacientų tarpe./ Depression and Anxiety Prevalence among a Klaipeda City a Family Physician’s Patients./ Sirutytė G., Radzevičienė-Jurgutė R., Martinkėnas A., Jurgutis A., KU.
Jojimo poveikis pradedančiųjų ir pažengusiųjų raitelių, sergančių cerebriniu paralyžiumi, raumenų pasyviųjų mechaninių savybių simetriškumui./ The Effect of Horseback Riding on Symmetry of Mechanical Properties of Muscles of Beginner and Advanced Riders with Cerebral Palsy./ Straubergaitė L., Šiaulių valstybinė kolegija, LSU.
Neformaliajame fiziniame ugdyme dalyvaujančių ir nedalyvaujančių jaunųjų paauglių sergamumas. / Morbidity Rates of Young Adolescents Depending on their Participation and Non-Participation in Non-Formal Physical Education./ Šarkauskienė A., KU.
Rijimo sutrikimų paplitimas ir klinikinis pasireiškimas tarp vyresnio amžiaus žmonių./ Incidence of Dysphagia and its Clinical Manifestation in Elderly Population./ Šiupšinskienė N., Lisauskaitė L., Staskevičiūtė J., Aukštakalnienė A., KU, LSMU MA Ausų, nosies, gerklės ligų klinika, 3LSMU MA Šeimos medicinos klinika.
Gyventojų mirtingumo pokyčiai Plungės ir Klaipėdos rajonuose./ Mortality Trends in Plunge and Klaipeda Districts./ Zablockienė D., Jurgutis A., Strukčinskienė B., Tarvydienė N., Narvilaitė D., Gerulskienė O., Plungės rajono Visuomenės sveikatos biuras, KU, Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, Plungės rajono savivaldybė.
Organizacinės kultūros įtaka sveikatos priežiūros įstaigų veiklai./ Influence of Organizational Culture on Activity of Healthcare Institutions./ Zavackienė A., Ciegis R., KU, Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VDU.
Slaugytojų edukacinės veiklos tobulinimas slaugos praktikoje./ Nurses’ Educational Activity improvement in the Nursing Practice./ Zuzaitė N., KvK, Respublikinė Klaipėdos ligoninė.

Kultūra , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra