Knygų mugės renginių programa

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

Pateikiame skaitytojams ir būsimiesiems Vilniaus knygų mugės lankytojams renginių programą (2010 m. vasario 18-21 d.)

 

KETVIRTADIENIS, vasario 18 d.


10.00

Konferencijų salė 5.1 Mugės atidarymas

11.00

Konferencijų salė 5.2 Knygos elektroninėje erdvėje: žingsnis į ateitį. Dalyvauja „Impelsys“ direktorius Nizar Jamal (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Rašytojų kampas Nauji leidiniai apie vaikų literatūrą ir skaitymą. Dalyvauja leidinių autoriai, A. Augustaitienė, G. Adomaitytė, A. Gustaitienė, I. Korsakienė, V. Mozūraitė, V. Narščiuvienė, G. Skabeikytė-Kazlauskienė, K. Urba. Renginį veda A. Valantinienė (Tarptautinės vaikų literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius)

Forumas Kokio vadovėlio reikia studentui? Dalyvauja LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, Aukštųjų mokyklų vadovėlių kokybės vertinimo komisijos nariai. Renginį veda B. Stundžia (Lietuvos akademinių leidyklų asociacija)

Stendas 5.A21 Lietuvos radijo tiesioginė laida „Forumas“. Veda V. Savukynas (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

12.00

Konferencijų salė 5.2 Norvegijos fondo projekto „Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių institucijų gebėjimų stiprinimas“ baigiamasis renginys (Lietuvos bibliotekininkų draugija)

Forumas Knygos meno konkurso „Vilnius“ 2009“ laureatų apdovanojimas ir rezultatų aptarimas (LR kultūros ministerija)

Stendas 5.D15 Susitikimas su „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ sudarytojais ir rengėjais (Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras)

Stendas 5.D06 Susitikimas su knygos „Mokykis suvokti tekstą“ ir kitų lietuvių kalbos mokymuisi skirtų leidinių autore Lione Lapinskiene (Magilė)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

13.00

Konferencijų salė 5.2 Mobilios interaktyvios kompiuterinės (MIKO) knygos „Mūsų istorija“ pristatymas. Dalyvauja R. Ramanauskas, E. Žalys (TEV)

Konferencijų salė 5.3 Lietuvių kalbos šnektų žodynai. Dalyvauja Ž. Markevičienė G. Naktinienė, A. Pupkis, V. Ragaišienė, V. Sakalauskienė, Z. Šimėnaitė, A. Vilutytė, V. Vitkauskas, K. Vosylytė. Renginį veda J. Zabarskaitė (Lietuvių kalbos institutas)

Rašytojų kampas Juozo Miltinio asmeninės bibliotekos katalogo sutiktuvės. Dalyvauja I. Aleksaitė, D. Kaunas, A. Paulavičius, A. Mikelinskaitė, J. Ašmonas, A. Ivoškus. Renginį veda R. Maselytė (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka)

Gurmanų susitikimų kampas Laidos „Susitikime virtuvėje“ filmavimas (IKI)

Stendas 3.11 Iškilmingas Lietuvos akademinių leidyklų asociacijos stendo atidarymas

Stendas 5.D06 Susitikimas su knygos „Mokykis suvokti tekstą“ ir kitų lietuvių kalbos mokymuisi skirtų leidinių autore Lione Lapinskiene (Magilė)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

14.00

Konferencijų salė 5.2 eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai. Dalyvauja A. Vaškevičienė, D. Dlugoborskytė-Budrienė, G. Tautkevičienė, R. Klusovskienė (Lietuvos akademinių leidėjų asociacija)

 Konferencijų salė 5.3 Kūrybinio rašymo seminaras lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, Laimos Vincės Sruoginis knygos „Rašyti gali kiekvienas“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Juknaitė, N. Poderienė. Renginį veda S. Žukas (Baltos lankos)

Rašytojų kampas Lietuvos e.valdžia: ateities įžvalgų tyrimas. Dalyvauja V. Rudzkienė, A. Augustinaitis, R. Petrauskas, E. Martinaitytė, I. Dagytė, E. Malinauskienė, E. Leichteris, V. Višnevska, I. Žilionienė (Mykolo Romerio universitetas)

Forumas Diskusijų klubas. Kūrybinga visuomenė – be knygų? Dalyvauja R. Šerelytė, J. Šikšnelis. Moderuoja M. Adomėnas (Lietuvos bibliotekininkų draugija)

Stendas 5.A21 Lietuvos radijo tiesioginė laida „Lietuvos diena“.

Veda M. Lučkaitė (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)

Stendas 5.D06 Susitikimas su rašytoju E. Malūku (Magilė)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.D02 Selemonas Paltanavičius (Terra Publica)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

15.00

Konferencijų salė 5.2 Žmogus mieste. Miestas žmoguje. J. Saulėnienės ir R. Tarik knygos „Das Versunkene Memel. Nugrimzdusi Klaipėda“ pristatymas. Dalyvauja J. Saulėnienė, E. Heinas, R. Būdvytienė. Moderuoja J. Šikšnelis (Druka)

Konferencijų salė 5.3 Tematiškai integruoto vadovėlio I klasei „Vaivorykštė“ pristatymas. Dalyvauja B. Banevičiūtė. Renginį veda S. Žukas (Baltos lankos)

Forumas Diskusijų klubas. Ką (ar) skaito jaunimas? Dalyvauja moksleiviai. Moderuoja V. Juknaitė (Nacionalinė moksleivių akademija)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C18 Laima Vincė Sruoginis (Baltos lankos)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

16.00

Konferencijų salė 5.2 „Naujoji Romuva“ ir „Nemunas“: Poezija kaip bendravimo būdas. Dalyvauja V. Bakas, J. Balčius, R. Daugirdas, J. Keleras, R. Brokert, G. Patackas, V. Stankus; A. Konickis ir V. Rudžianskas (Naujosios Romuvos fondas)

Konferencijų salė 5.3 Vadovėlio „Elektroninis verslas“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovai (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Rašytojų kampas Biografinės knygos „Nesu kaltas, kad myliu. Vedusio kunigo gyvenimo istorija“ pristatymas. Susitikimas su kunigu Edmundu Atkočiūnu. Dalyvauja V. Kavaliauskienė (Laisvos valandos)

Forumas Leidinio „100 iškiliausių Lietuvos žmonių“ pristatymas. Dalyvauja V. Vasiliauskienė, A. Gaižutis, Z. R. Rudzikas, A. Tyla, V. Sirvydis, A. Račis, R. Kareckas. (Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.D14 Jovita Saulėnienė (Druka)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

17.00

Konferencijų salė 5.1 Regimanto Šilinsko kompaktinės plokštelės „Taip ir kitaip!“ pristatymas ir skrabalų koncertas (Sutaras)

Konferencijų salė 5.2 Žvilgsnis į Europos Rytų ir Vakarų istorijas. Knygos „Europos istorijos: lietuviškoji patirtis“ pristatymas. Dalyvauja C. H. Fredrikssonas, V. Berenis, K. Grigaliūnas, R. Repšienė, K. Samalavičius, S. Trilupaitytė. Renginį veda L. Kanopkienė (Kultūros barai)

Konferencijų salė 5.3 Seminaras ir diskusija tėvams, pedagogams ir psichologams „Sunkus vaikas“ ir mokomųjų knygų „Socioedukacinis darbas su vaiku“, „Socialinio pedagogo darbo vadovas“ pristatymas. Dalyvauja E. Vosylienė, O. Misiukevičienė, A. Putauskienė, G. Chomentauskas (Baltos lankos)

Forumas Leidinių „Sapiegų bibliotekos katalogas“ (sud. Aušra Rinkūnaitė) ir J. A. Proišhofo „Akademijos laurais žydintis Jogailos ir Batoro Vilniaus Universitetas“ pristatymas. Dalyvauja I. Krivienė, M. Kvietkauskas, A. Braziūnienė, A. Rinkūnaitė, E. Grigonis. Renginį veda S. Narbutas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

Stendas 5.C18 Andrius Užkalnis (Baltos lankos)

18.00

Konferencijų salė 5.2 N. Makiavelis: istorija ir dabartis. Knygos „Valdovas“ pristatymas. Dalyvauja B. Genzelis, R. Ozolas. Renginį veda G. Dabašinskas (Vaga)

Rašytojų kampas Andriaus Užkalnio knygos „Anglija: apie tuos žmones ir jų šalį“ pristatymas. Dalyvauja autorius, B. Nicholson (Baltos lankos)

Forumas Diskusijų klubas. Kodėl Lietuvos leidėjai nebijo skaitmeninių knygų? Dalyvauja E. Parulskis ir D. Paršonis

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

 

PENKTADIENIS, vasario 19 d.


11.00

Konferencijų salė 5.2 Psichologijos vaidmuo šiandien. Psichologijos klasikos knygų pristatymas. Dalyvauja G. Chomentauskas ir V. Legkauskas (Vaga)

Rašytojų kampas „Baltų lankų“ autorių agentūros pristatymas. Dalyvauja S. Žukas, S. Repečka. L. V. Sruoginis, D. Razauskas (Baltos lankos)

Forumas Vadovėlio „Traukos riedmenų elektrinės pavaros ir jų valdymas“ pristatymas. Dalyvauja autoriai, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, leidyklos „Technika“ atstovai (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Stendas 5.A21 Lietuvos radijo tiesioginė laida „Akiračiai“. Veda J. Kryževičienė (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

12.00

Konferencijų salė 5.2 Mariaus Kundroto knygos „Tauta amžių kelyje“ pristatymas. Dalyvauja autorius, O. Voverienė, E. Jovaiša, V. Bražėnas, R. Ozolas, A. Endriukaitis (Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla)

Konferencijų salė 5.3 Mokslinės monografijos „Radvilų tėvonija Dubingiuose“ pristatymas. Dalyvauja R. Jankauskas, R. Laužikas, D. Stankevičiūtė, I. Rutkauskaitė. Renginį veda A. Kuncevičius (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas)

Rašytojų kampas Knygos „Klaipėdos miesto ir valsčiaus evangelikų liuteronų bažnyčių vizitacijų 1676–1685 m. dokumentai“ pristatymas. Dalyvauja I. Lukšaitė, V. Žulkus. Renginį veda S. Pocytė (Klaipėdos universiteto leidykla)

Stendas 5.D06 Susitikimas su knygos „Mokykis suvokti tekstą“ ir kitų lietuvių kalbos mokymuisi skirtų leidinių autore Lione Lapinskiene (Magilė)

Stendas 5.A15/5.D18 Flintas pristato – nugalėk piratiškų nuotykių žaidime „Laivynas“! (Jūsų flintas)

Stendas 5.A21 Lietuvos radijo tiesioginė laida „Muzikinis pastišas“. Veda J. Katinaitė (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

13.00

Konferencijų salė 5.1 Gailos Kirdienės knygos „Tradicinė rytų aukštaičių vestuvių muzika“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Katinas, J. Pilkos vadovaujama kapela. Renginį veda G. Kadžytė (Kronta)

Konferencijų salė 5.2 Mokslo žurnalų leidyba Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos. Dalyvauja R. Kirvaitis, E. Dagienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Rašytojų kampas Guido Michelini monografijų „Mažosios Lietuvos giesmynų istorija: nuo Martyno Mažvydo iki XIX a. pabaigos“, „Pietistų „Psalmių knygos“ istorinis kontekstas“ ir Rimanto Balsio monografijos „Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro“ pristatymas. Dalyvauja autoriai (Klaipėdos universiteto leidykla)

Forumas Knygos milžinės „Aukuras Salduvei“ pristatymas. Dalyvauja V. Puronas, straipsnių autoriai. Renginį veda A. Tubutis (Šiaulių universiteto leidykla)

Stendas 5.D06 Susitikimas su knygos „Mokykis suvokti tekstą“ ir kitų lietuvių kalbos mokymuisi skirtų leidinių autore Lione Lapinskiene (Magilė)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

14.00

Konferencijų salė 5.2 Oxford Advanced Learner“s žodynas – įrankis, padėdantis išspręsti rašymo problemas bei ugdyti kalbos įgūdžius. Dalyvauja P. Philips, K. Jennings (Humanitas, Oxford University Press)

Konferencijų salė 5.3 Lietuvių kalbos tyrimai. A. Rosino „Baltų kalbų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra: sinchronija ir diachronija“ ir E. Jakaitienės „Leksilologija“ pristatymas. Dalyvauja V. Kardelis, V. Zubaitienė, B. Jasiūnaitė. Renginį veda A. Smetona (Vilniaus universitetas)

Rašytojų kampas Susitikimas su Jaceku Dehneliu ir jo knygos „Lialė“ pristatymas. Dalyvauja autorius, B. Jonuškaitė, D. Michelevičiūtė (Lenkijos institutas, Knygų institutas (Krokuva), Kronta)

Forumas Vadovėlio „Šiuolaikinė logistika“ pristatymas. Dalyvauja R. Palšaitis, Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovai (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)

Stendas 5.A21 Lietuvos radijo tiesioginė laida „Lietuvos diena“. Veda M. Lučkaitė (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)

Stendas 5.D06 Susitikimas su rašytoju E. Malūku (Magilė)

Stendas 5.A15/5.D18 S.U.P.E.R. pramogos (Jūsų flintas)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

Stendas 5.C18 Zenonas Kumetaitis, Česlovas Laurinavičius, Zita Medišauskienė, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Baltos lankos)

15.00

Konferencijų salė 5.1 Lietuvių tapatybės išsaugojimo siekis šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos monografijose. Naujausių serijos monografijų „Gelvonai“, „Baisogala“, „Gruzdžiai“ (I d.), „Obeliai. Kriaunos“ bei 400 tomų Baltosios serijos pristatymas. Dalyvauja P. Jonušas, O. Liugailienė, V. Girininkienė, J. Linkevičius, D. Šniukas, V. Mačiekus, R. Budrys, V. Gocentas, R. Grigas, A. Každailis, R. Ozolas, E. Rimša. Groja Baisogalos liaudies kapela „Žvangulis" (Versmė)

Konferencijų salė 5.2 Lietuvių haiku antologijos „Vėjo namai“ pristatymas. Dalyvauja A. Šilanskas, V. Dumčius, V. Braziūnas (Vaga)

Konferencijų salė 5.3 Albumo „Lietuvos sienos“ pristatymas. Dalyvauja Č. Laurinavičius, Z. Medišauskienė, R. Šmigelskytė-Stukienė, Z. Kumetaitis (Baltos lankos)

Rašytojų kampas Biografinės knygos „Pasivaikčiojimai su Larisa Kalpokaite“ pristatymas. Dalyvauja L. Kalpokaitė (Laisvos valandos)

Forumas Diskusija apie Sovijaus mito reikšmę pagal Iljos Lemeškino knygą „Sovijaus sakmė ir 1262 metų chronografas“. Dalyvauja autorius, A. Dubonis, S. Temčinas, D. Razauskas. Renginį veda D. Kuolys (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Stendas 3.01 Susitikimas su Europos Parlamento nariais Leonidu Donskiu ir Justu Vincu Paleckiu ( Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje)

Stendas 5.A21 Tiesioginė Lietuvos radijo laida „Neišjunk televizoriaus“. Veda Z. Kelmickaitė (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)

Stendas 5.D06 Susitikimas su rašytoju E. Malūku (Magilė)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.D10 Jacek Dehnel (Kronta)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis (Vytautas Ažušilis)

16.00

Konferencijų salė 5.1 Nes nežinojau, kad tu nežinai. Rūtos Oginskaitės knygos apie Vytautą Kernagį pristatymas. Dalyvauja autorė, E. Kernagytė, V, Jauniškis. Renginį veda L. Varanavičienė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.2 „Marškinėliai ir kostiumai“ – kaip uždirbti kuriant. Susitikimas su kūrybinių industrijų guru Davidu Parrishu iš Jungtinės Karalystės: knygos pristatymas ir diskusija. Dalyvauja autorius, R. Makselis, A. Adamonis, S. Jovaišas (Tarptautinių kultūros programų centras)

Konferencijų salė 5.3 Polilogas skęstant: Jūratės Baranovos esė rinktinės „Baimė nuskęsti“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Juknaitė, G. Radvilavičiūtė, V. Žalytė. Renginį veda A. Marčėnas (Apostrofa)

Rašytojų kampas Emily Dickinson knygos „Pusiaudienio krantai“ pristatymas. Dalyvauja S. Paliulytė, K.S. Keys, William A. James. Renginį veda S. Repečka (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

Forumas Diskusijų klubas. Politika ir velnias. Dalyvauja A.Jokubaitis ir M. Adomėnas

Gurmanų susitikimų kampas Knygos „Beatos virtuvė“ pristatymas (Laisvos valandos)

Stendas 3.01 Susitikimas su Europos Parlamento nariais Justu Vincu Paleckiu ir Zigmantu Balčyčiu (Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.B03 Filomena Taunytė (Tyto alba)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

Stendas 5.C17 Ramunė Sakalauskaitė (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

17.00

Konferencijų salė 5.1 Sigito Parulskio knygos „Pagyvenusio vyro pagundos“ pristatymas. Dalyvauja autorius, S. Jackūnaitė (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.2 Algio Griškevičiaus fotografijų albumo „Mikališkių stebuklai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, E. Deltuvaitė, A. Narušytė, V, Jauniškis. Renginį veda A. Karsokienė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.3 Marko Solonino knygos „Birželio 22-oji: katastrofos anatomija“ pristatymas. Dalyvauja autorius, leidyklos atstovai. Renginį veda N. Šepetys (Briedis)

Rašytojų kampas Lauros Sintijos Černiauskaitės knygos „Kambarys jazmino krūme“ pristatymas. Dalyvauja autorė, V. Juknaitė, G. Kazlauskaitė (Alma littera)

Forumas Vaido Šeferio knygos „Mano tėvynė – jo širdyje: G. E. Basanavičienės dienoraštis ir laiškai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, R. Juodelienė, G. Montvilaitė-Sabaitienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė Rūta Oginskaitė (Alma littera)

Stendas 5.C11 Jūratė Baranova (Apostrofa)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

18.00

Konferencijų salė 5.1 Susitikimas su romano „Šokoladas“ autore Joanne Harris. Dalyvauja autorė, G. Baužytė-Čepinskienė, M. Dyke, L. Būgienė. Renginį veda R. Brastavičienė (Versus aureus)

Konferencijų salė 5.2 Peep Vain knygos „Svarbiausias klausimas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, G. Švetkauskas (Vaga)

Konferencijų salė 5.3 Laimučio Bilkio knygos „Lietuvių helonimų daryba. Priesaginiai ir priesagėtieji helonimai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, G. Blažienė, K. Garšva, D. Sinkevičiūtė. Renginį veda A. Ragauskaitė (Lietuvių kalbos institutas)

Rašytojų kampas Naujos Aido Marčėno poezijos knygos „Dievų taupyklė“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Ališauskas, R. Stankevičius, V. Sventickas (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

Forumas Besikeičianti senoji Lietuvos knyga: pamokos dabarčiai. Dalyvauja A. Braziūnienė, D Kaunas, A. Navickienė, VU kamerinio orkestro muzikantai (vad. P. Koncė), VU studentai-skaitovai. Renginį veda A. Vaišnys (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas)

Gurmanų susitikimų kampas Jamie Oliver knygos „Oliverio ministerija“ pristatymas. Pagal Oliverio receptus gamina TV laidų vedėjas D. Martinaitis (Alma littera)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė Sigitas Parulskis (Baltos lankos)

Stendas 5.B03 Algis Griškevičius (Tyto alba)

Stendas 5.C19 Laura Sintija Černiauskaitė (Alma littera)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

19.00

Konferencijų salė 5.1 Mano meilė stikliniais kaliošais. Juozas Erlickas dainuoja savo meilės lyriką. Dalyvauja J. Erlickas ir grupė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.2 Susitikimas su garsia švedų rašytoja Karin Alvtegen. Dalyvauja V. Muschick, A. Gustaitienė (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.3 Diskusija „Šventasis Raštas lietuvių kalba: labiausiai skaitomi šiuolaikiniai vertimai“. Dalyvauja D. Karvelis, G. Saulytis, H. Suomala. Renginį veda V. Bačkulis (Tikėjimo žodis)

Rašytojų kampas Pirmosios poeto Vytauto Stankaus knygos „Vaikščiojimas kita ledo puse“ pristatymas. Dalyvauja autorius, D. Kajokas, V. Rudžianskas, D. Razauskas. Renginį veda E. Drungytė (Nemunas)

Forumas Tauta versus imperija: LDK istoriografijos naujienos Lietuvoje ir Baltarusijoje. Dalyvauja V. Jevarovskis, A. Lazarevičius, Z. Norkus, R. Petrauskas, D. Staliūnas, N. Šepetys. Renginį veda A. Bumblauskas (Aidai)

Gurmanų susitikimų kampas Knygos „Virtuvės knyga. IKI ir Lino Samėno receptai“ pristatymas. Lino Samėno autografu dalijimas (IKI)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.B04 Joanne Harris (Versus aureus)

Stendas 5.C17 Aidas Marčėnas, Rimvydas Stankevičius (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

Stendas 5.B02 Peep Vain (Vaga)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

20.00

Konferencijų salė 5.2 Pabėgt iš apsupties kvailų dienų… Antano A. Jonyno poezijos rinktinės „Sentimentalus romansas“ pristatymas. Dalyvauja K. Navakas, K. Stonkus. Renginį veda A. Karsokienė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.3 Ernesto Parulskio esė knygos „Kasdienybės kunstkamera“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Katkevičius, L. Jonušys. Renginį veda A. Karsokienė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.5 Leidyklos „Baltos lankos“ knygų klubo renginys ir džiazo koncertas. Dalyvauja L. Mickūno trio, V. Tarasovas. Renginį veda S. Repečka (Baltos lankos)

Rašytojų kampas Rimos Pociūtės knygos „Psichės istorijos. Šiuolaikiniai lietuvių rašytojai psichoanalizės kontekste“ pristatymas. Dalyvauja autorė, S. Daugirdaitė, V. Gužauskis (Homo liber)

Forumas Istoriniai spaudos fotografijos aspektai. „Naujoji Romuva“. Dalyvauja S. Valiulis, A. Vaišnys, VU kamerinės muzikos orkestro muzikantai (vad. P. Koncė). Renginį veda S. Žvirgždas (Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė Karina Alvtegen (Baltos lankos)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

 

ŠEŠTADIENIS, vasario 20 d.

 

10.00

Stendas 5.A21 Lietuvos radijo tiesioginė laida „Kultūros savaitė“. Veda G. Jankauskienė (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)

10.30

Konferencijų salė 5.3 Filmas mokytojams „Pačios keisčiausios sąjungos istorija“: idėjos istorijos pamokoms. Renginį veda L. Deveikis (Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje)

11.00

Konferencijų salė 5.2 Pauliaus Jurkevičiaus knygos „Staltiesės ritmu“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Oželis, L. Lavaste. Renginį veda L. Varanavičienė (Tyto alba)

Rašytojų kampas 2009 m. geriausių knygų dvyliktuko aptarimas ir LLTI premijos laureato paskelbimas . Dalyvauja M. Kvietkauskas, J. Sprindytė, G. Vaškelis (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Gurmanų susitikimų kampas Kulinarinės knygos „Beatos virtuvė“ pristatymas (Laisvos valandos)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

Stendas 5.C02 Rima Pociūtė (Homo liber)

11.30

Rašytojų kampas Enciklopedijos 300 Baltic writers: Estonia, Latvia, Lithuania pristatymas. Dalyvauja M. Kvietkauskas, J. Sprindytė, G. Vaškelis (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

12.00

Konferencijų salė 5.1 Baltijos atminties ir minties žemėlapis. Leonido Donskio knygos „99 Baltijos istorijos“ pristatymas. Dalyvauja autorius, M. Drunga, R. Rastauskas, G. Skudžinskas. Renginį veda E. Aleksandravičius (Druka)

Konferencijų salė 5.2 Arvydas Šliogeris: filosofo dienoraščiai ir fotosofo vaizdaraščiai. Dalyvauja autorius, V. Daujotytė, A. Kunčius, G. Kadžiulytė. Renginį veda N. Kardelis (Apostrofa)

Konferencijų salė 5.3 Valdžio Celmo knygos „Baltų simboliai ir ženklai“ pristatymas. Dalyvauja J. Trinkūnas, V. Tumėnas, D. Irbytė, apeiginio folkloro grupė „Kūlgrinda“ (Mintis)

Rašytojų kampas Žodžio ir muzikos spektaklis „Prabudimai“. Dalyvauja S. Dikčiūtė, G. Aleksa, T. Dobrovolskis, V. Narkevičius, R. Kulytė, D. Rakauskas, V. Šoblinskaitė Aleksa (Nemunas)

Forumas Jurgos Baltos ir Jurgos Juodos knygos „Gatvių knyga“ pristatymas. Dalyvauja S. Repečka, Jurga Juoda, Jurga Balta, A. Ostrovskaja. Renginį veda K. Sabolius (Baltos lankos, PRAVDA)

Stendas 3.01 Susitikimas su Europos Parlamento nariu prof. Vytautu Landsbergiu (Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje)

Stendas 5.D06 Susitikimas su knygos „Mokykis suvokti tekstą“ ir kitų lietuvių kalbos mokymuisi skirtų leidinių autore Lione Lapinskiene (Magilė)

Stendas 5.A15/5.D18 Flintas pristato – nugalėk piratiškų nuotykių žaidime „Laivynas“! (Jūsų flintas)

Stendas 5.D27 Bendraminčių klubas „Kurkime kartu“ (Mintis)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė Paulius Jurkevičius (Tyto alba)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

13.00

Konferencijų salė 5.1 „Sofijos pasaulis“: nepavargstanti knyga. Susitikimas su norvegų literatūros žvaigžde Jostein Gaarder. Dalyvauja S. Gilas, E, Išganaitytė. Renginį veda R. Drazdauskienė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.2 Be gimimo dienų. Galinos Dauguvietytės knygos „Dialogai su savimi“ pristatymas. Dalyvauja autorė, I. Liutkevičienė. Renginį veda L. Varanavičienė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.3 Zigmo Zinkevičiaus knygos „Lietuvių asmenvardžiai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Sabaliauskas, J. Zabarskaitė. Renginį veda D. Mikulėnienė (Lietuvių kalbos institutas)

Rašytojų kampas Knygos „Lietuvos etnografiniai regionai“ pristatymas. Dalyvauja folkloro ansamblis „Linago“ (Šviesa)

Forumas Sigitas Geda – žinomas ir nežinomas. Dalyvauja V. Daujotytė, M. Vilutis, L. Jakimavičius, Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos moksleiviai. Renginį veda V. Sventickas (LRS leidykla)

Gurmanų susitikimų kampas Knygos „Virtuvės knyga. IKI ir Lino Samėno receptai“ pristatymas. Lino Samėno autografu dalijimas (IKI)

Stendas 3.01 Susitikimas su Europos Parlamento nariu prof. Vytautu Landsbergiu (Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje)

Stendas 5.D06 Susitikimas su knygos „Mokykis suvokti tekstą“ ir kitų lietuvių kalbos mokymuisi skirtų leidinių autore Lione Lapinskiene (Magilė)

Stendas 5.D27 Bendraminčių klubas „Kurkime kartu“ (Mintis)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė Leonidas Donskis (Druka)

Stendas 5.C11 Arvydas Šliogeris (Apostrofa)

Stendas 5.C18 Jurga Juoda, Jurga Balta (Baltos lankos)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

13.30

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C07 Vytautas V. Landsbergis (Dominicus Lituanus)

14.00

Konferencijų salė 5.1 Dalios Jazukevičiūtės knygų „Stiklinis paukštis“ ir „Gyvatė keičia odą“ pristatymas. Dalyvauja autorė (Alma littera)

Konferencijų salė 5.2 Anne Applebaum knygos „Gulago istorija“ pristatymas. Dalyvauja R. Drazdauskienė, A. Anušauskas. Renginį veda A. Kulakauskas (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.3 Susitikimas su aktore, rašytoja Doloresa Kazragyte. Dalyvauja R. Kanopkaitė. Renginį veda D. Junevičienė (Ūkininko patarėjas, Šeimininkės redakcija)

Rašytojų kampas Biografinės knygos „Su meile, Arina“ pristatymas. Dalyvauja Arina, K. Gudonytė (Laisvos valandos)

Forumas Senojo Vilniaus gyvenimo istorijos. Jano Seredykos knygos „Kunigaikštytė ir arklininkas: Sofija Dorohostajska ir Stanislavas Timinskis“ pristatymas. Dalyvauja V. Dekšnys, D. Karvelis, ansamblis Feste Cortese. Renginį veda J. Balčiūnas (Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla)

Stendas 5.A21 Lietuvos radijo tiesioginė laida „Lietuvos diena“. Veda M. Lučkaitė (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija)

Stendas 3.01 Susitikimas su Europos Parlamento nare Radvile Morkūnaite-Mikūlėniene (Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje)

Stendas 5.D27 Bendraminčių klubas „Kurkime kartu“ (Mintis)

Stendas 5.D06 Susitikimas su rašytoju E. Malūku (Magilė)

Stendas 5.A15/5.D18 S.U.P.E.R. pramogos (Jūsų flintas)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė Jostein Gaarder (Tyto alba)

Stendas 5.C19 Knygos „Lietuvos etnografiniai rajonai“ autoriai. Norintys galės nusifotografuoti su tautiniais drabužais vilkiničiais ansamblio „Linago“ atlikėjais (Alma littera)

Stendas 5. B03 Galina Dauguvietytė (Tyto alba)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

Stendas 5.C02 Virgina Šukytė (Homo liber)

15.00

Konferencijų salė 5.1 Nuostaba – muzikos ir poezijos spektaklis pagal Wisławos Szymborskos eiles. Režisierė ir pagr. vaidmens atlikėja D. Michelevičiūtė (Lenkijos institutas)

Konferencijų salė 5.2 Stalino kodas. Susitikimas su žymiu britu istoriku Simonu Sebagu Montefiore ir knygos „Stalino jaunystė“ pristatymas. Dalyvauja V. Petrukaitis. Renginį veda K. Sabaliauskaitė (Tyto alba, Britų Taryba)

Konferencijų salė 5.3 Vidos Tarnauskaitės-Palubinskienės knygos „Kanklės lietuvių etninėje kultūroje“ pristatymas. Dalyvauja R. Apanavičius, A. Motuzas, S. Skrodenis, D. Sadauskas, folkloro ansambliai. Renginį veda autorė (Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla)

Konferencijų salė 5.5 Pranciškonų knygos Lietuvoje. Dalyvauja J. Sasnauskas, R. Janonienė, D. Baronas, B. Ulevičius. Renginį veda A. Peškaitis (Aidai, Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių ordinas)

Rašytojų kampas Bičiulių premijos įteikimas ir Metų verstinės knygos rinkimai. Dalyvauja L. Jonušys. Renginį veda J. Mikutytė (Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga)

Forumas Žurnalų „Miesto IQ“ ir „Intelligent Life“ susitikimas su skaitytojais. Diskusija „Žurnalas – miesto kultūros veidas“. Dalyvauja L. Donskis, E. Aleksandravičius, G. Grajauskas, A. Užkalnis, R. Baločkaitė, K. Navakas, B. Garbaravičienė, O. Lukošius (Intelligent Media)

Gurmanų susitikimų kampas Kulinarinių knygų pristatymas „Lietuvių virtuvės kelionė laiku“ ir patiekalų degustacija. Dalyvauja N. Marcinkevičienė, A. Čekuolis. Renginį veda K. Baublys (Baltos lankos)

Stendas 5.D06 Susitikimas su rašytoju E. Malūku (Magilė)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C19 Dalia Jazukevičiūtė (Alma littera)

Stendas 5.C17 Vidmantė Jasukaitytė (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

16.00

Konferencijų salė 5.1 Susitikimas su rašytoju Melvin Burgess (Alma littera)

Konferencijų salė 5.2 Giedros Radvilavičiūtės knygos „Šiąnakt aš miegosiu prie sienos“ pristatymas. Dalyvauja autorė, D. Kalinauskaitė, J. Baranova, L. Jonušys. Renginį veda S. Repečka (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.3 Neris ir jos krantai: K. Tiškevičiaus keliu po 150 metų. Vykinto Vaitkevičiaus knygos „Neris. 2007 metų ekspedicija. Pirma knyga“ pristatymas. Dalyvauja autorius, R. Griškaitė, A. Luchtanas (Mintis)

Konferencijų salė 5.5 Dovilės Zelčiūtės knygos „Gastrolės“ pristatymas. Dalyvauja autorė (Alma littera)

Rašytojų kampas Emigracija: išeitis ar pražūtis? Birutės Jonuškaitės knygos „Baltų užtrauktukų tango“ pristatymas. Dalyvauja autorė, D. Jedzinskienė, R. Sakodolskis, R. Tamošaitis (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

Forumas Diskusijų klubas. Ar sovietmečio klasikai šiandien paskaitomi? Dalyvauja R. Kmita, D. Mitaitė. E. Baliulytė. Moderuoja V. Gasiliūnas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė Simon Sebag Montefiore (Tyto alba)

Stendas 5.C19 Melvin Burgess (Alma littera)

Dovilė Zelčiūtė (Alma littera)

Stendas 5.C07 Ieva Babilaitė ir Jurga Čekatauskaitė (Dominicus Lituanus)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis (Vytautas Ažušilis)

Stendas 5.B04 Gintaras Grajauskas (žurnalas „Miesto IQ“)

Stendas 5.B04 Andrius Užkalnis (žurnalas „Miesto IQ“)

17.00

Konferencijų salė 5.1 Diskusija „Ar Lietuva vis dar mūsų projektas? Naująjį Leonido Donskio vadovėlį pasitinkant“. Dalyvauja autorius, V. Toleikis, D. Kuolys (Versus aureus)

Konferencijų salė 5.2 Knygos „Kelias į Nepriklausomybę: Lietuvos sąjūdis 1988–1991“ pristatymas. Dalyvauja B. Genzelis, A. Kulakauskas, B. Kuzmickas, A. Rupšytė, A. Tyla, D. Žalimas (Šviesa)

Konferencijų salė 5.3 Rūtos Aškinytės knygos „Rūko nesugadinti“ pristatymas. Dalyvauja autorė, A. Žagrakalytė, D. Petrošius. Renginį veda A. Karsokienė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.5 Tarp džinsų ir frako. Rolando Rastausko esė rinktinės „Privati teritorija“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Katkevičius, G. Kadžiulytė, muzikuoja A. Gotesmanas ir A. Pabarčiūtė. Renginį veda K. Navakas (Apostrofa)

Rašytojų kampas Biografinės knygos „Akiplėša, arba Tas ir Kitas Arūnas Valinskas“ autorės Laisvės Radzevičienės ir knygos herojaus Arūno Valinsko susitikimas su skaitytojais (Laisvos valandos)

Forumas Diskusijų klubas. Šiuolaikinė knygų iliustracija: tarp noro ugdyti ir noro patikti. Dalyvauja R. Rolia, M. P. Vilutis, J. Ludavičienė. Moderuoja. A. Gelūnas

Gurmanų susitikimų kampas Kulinarinės knygos „Nomedos virtuvė“ pristatymas (Obuolys)

Stendas 3.01 Jeronimo Lauciaus knygos vaikams „Siuntinėlis ledų baltajai meškutei“ pristatymas (Europos komisijos atstovybė Lietuvoje)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C17 Birutė Jonuškaitė (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

Stendas 5.C19 Dovilė Zelčiūtė (Alma littera)

Stendas 5.C18 Giedra Radvilavičiūtė (Baltos lankos)

Alphonso Lingis (Baltos lankos)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

18.00

Konferencijų salė 5.1 Rolando Kazlo spektaklis pagal Vlado Šimkaus eiles (V. Šimkaus rinktinės „Po žeme ir dangum“, serija „Gyvoji poezija“). Dalyvauja R. Kazlas, S. Auglys, G. Savkovas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Konferencijų salė 5.2 Lietuva postmodernybės burbuluose. Vytauto Rubavičiaus knygos „Postmodernusis kapitalizmas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Radžvilas, G. Baranauskas (Kitos knygos)

Konferencijų salė 5.5 Alphonso Lingio albumo „Prisilietimas“ ir knygos „Bendra kalba, paskiri balsai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Šliogeris. Renginį veda S. Žukas (Baltos lankos)

Konferencijų salė 5.3 Iš kalbotyros paveldo. Knygų Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos „Taislius augyminis“, Jokūbo Brodovskio „Lexicon Germanico–Lithvanicvm et Lithvanico–Germanicvm“, Antano Lyberio „Leksikografijos teorija ir praktika“ pristatymas. Dalyvauja O. Aleknavičienė, V. Drotvinas, R. Jankevičienė, J. Karaciejus O. Kažukauskaitė, S. Keinys, P. Kniūkšta, L. Plaušinaitytė, R. Šepetytė, Z. Šimėnaitė. Renginį veda J. Zabarskaitė (Lietuvių kalbos institutas)

Rašytojų kampas Naujos „Nemuno“ knygos. Violetos Šoblinskaitės Aleksos knygos „Truputis lauktuvių. Antroji knyga“, Gasparo Aleksos knygos „Prabudimai“ ir Linos Navickaitės romano „Saulėgrįža“ pristatymas. Dalyvauja autoriai. Renginį veda V. Rudžianskas (Nemunas)

Forumas S. Małachowskio-Lempickio knygos „Masonai buvusiose LDK žemėse 1776–1822: raida ir šaltiniai“ pristatymas-diskusija. Dalyvauja R. Miknys, Ž. Būčys, A. Pacevičius, Ž. Norkūnas, kamerinis ansamblis „Intermezzo“ (Mintis)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė Alphonso Lingis (Baltos lankos)

Stendas 5.C11 Rolandas Rastauskas (Apostrofa)

Stendas 5.B03 Rasa Aškinytė (Tyto alba)

Stendas 5.B04 Leonidas Donskis (Versus aureus)

Stendas 5.C17 Algimantas Bučys (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

Stendas 5.C18 Kristina Sabaliauskaitė (Baltos lankos)

Stendas 5.C19 Knygos „Kelias į Nepriklausomybę: Lietuvos Sąjūdis 1988–1991“ autoriai (Alma littera)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

 

SEKMADIENIS, vasario 21 d.


11.00

Konferencijų salė 5.1 Zigmanto Gudžinsko knygos „Tradiciniai Lietuvos darželių augalai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, folkloro ansamblis „Dijūta“ (vadovė R. Žarskienė). Renginį veda V. Bartoševičienė. (Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras)

Konferencijų salė 5.2 Paauglystės kelio ženklai. Dalyvauja E. Čekuolienė, V. Eringytė, J, Dobrovolskienė, J. Žilėnienė, R. Vainienė. Renginį veda E. Bielskytė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.3 Vydo Asto knygų „Žalgiris“ ir „Pilėnai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, M. Dičius. Renginį veda R. Lukšas (Kronta)

Rašytojų kampas Vytauto V. Landsbergio knygos „Pjesės“ pristatymas. Dalyvauja D. Šabasevičienė, M. Jampolskis, G. Storpirštis, V. Kirkilionis (Dominicus Lituanus)

Forumas Leidinio „Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės – Lithuanian verbal healing charms“ ir kitų naujausių tautosakos leidinių pristatymas. Dalyvauja D. Vaitkevičienė, B. Stundžienė, L. Kudirkienė, G. Kadžytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

12.00

Konferencijų salė 5.1 Knygos „Istorijos apie Lietuvą“ pristatymas. Dalyvauja V. Landsbergis, K. Almenas, L. Jakimavičius, I. Baranauskienė, J. Vaiškūnas, D. Čepauskaitė, R. Vanagas, D. Kuolys. Groja P. Vyšniauskas. Renginį veda V.V. Landsbergis ir R. Šerelytė (Dominicus Lituanus)

Konferencijų salė 5.2 Artūro Mankevičiaus knygos „Būrėja Vaiva. Kažkas ateina ir padeda“ pristatymas. Dalyvauja autorius, V. Budraitytė (Alma littera)

Konferencijų salė 5.3 Kitoks Baltušis. Knygos „Juozas Baltušis. Iš laiškų“ pristatymas. Dalyvauja R. Baltušytė, P. Bražėnas. Renginį veda L. Kanopkienė (Kultūros barai)

Konferencijų salė 5.5 Jokūbo Varaginiečio „Aukso legendos“ (1 ir 2 tomų) pristatymas. Dalyvauja S. Narbutas, G. Drungilienė, J.Sasnauskas, D. Baronas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Rašytojų kampas Biografinės knygos „Gintarė Karaliūnaitė. Nebaigtas romanas“ autorės Jūratės Ražkovskytės ir knygos herojės Gintarės Karaliūnaitės susitikimas su skaitytojais (Laisvos valandos)

Forumas Knygos „Ukraina: Lietuvos epocha 1320–1569“ pristatymas. Dalyvauja A. Bumblauskas, G. Kirkienė, A. Kumža, R. Kareckas. Renginį veda I. Stankevičienė (Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras)

Stendas 5.A15/5.D18 „Flintas pristato – nugalėk piratiškų nuotykių žaidime „Laivynas“! (Jūsų flintas)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė Edita Čekuolienė, Vaiva Eringytė, Jūratė Dobrovolskienė, Julija Žilėnienė, Rūta Vainienė (Tyto alba)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

13.00

Konferencijų salė 5.1 Knygos „Kaip atrodo dvasios? Ir kiti didieji mažųjų klausimai, į kuriuos atsakė kunigas Antanas Saulaitis SJ“ pristatymas. Dalyvauja A. Saulaitis, J. Sasnauskas. Renginį veda G. Gailiūtė (Tyto alba)

Konferencijų salė 5.2 Mes gyvenome. Marcelijaus Martinaičio biografinių užrašų knygos pristatymas. Dalyvauja autorius, R. Bagdzevičius, L. Klimka, J. Sprindytė, V. Sventickas (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla)

Konferencijų salė 5.3 Klasikos vertimai Lietuvai. Dalyvauja N. Juchnevičienė, N. Kardelis, P. Garbačiauskas, P. Vildžiūnas. Renginį veda M. Adomėnas (Aidai, Klasikų asociacija)

Forumas Renesanso dvarų knygos ir jų keliai į Lietuvą: Luko Gurnickio „Lenkų dvariškis“ ir Kazimiero Jono Vaišnoravičiaus „Kelionė po Europą su jaunuoju kunigaikščiu Ostrogiškiu: 1667–1669 metų dienoraštis“. Dalyvauja E. Patiejūnienė, M. Čiurinskas, D. Būrė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Rašytojų kampas Elenos Kurklietytės knygos „Šešėlių verpėja. Laukinės Todės istorija“ pristatymas. Dalyvauja autorė (Alma littera)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C19 Artūras Mankevičius ir Vaiva Budraitytė (Alma littera)

Stendas 5.C17 Marcelijus Martinaitis (Lietuvos rašytojų sajungos leidykla)

Stendas 5.B04 Rimantas Černiauskas (Versus aureus)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

13.30

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C07 Vytautas V. Landsbergis (Dominicus Lituanus)

14.00

Konferencijų salė 5.1 Algimanto Čekuolio knygos „Staigmenos ir kiti žinomi dalykai“ pristatymas. Dalyvauja autorius (Alma littera)

Konferencijų salė 5.2 Marko Zingerio knygos „Rudens ir pavasario pasikalbėjimas“ pristatymas. Dalyvauja autorius (Alma littera)

Konferencijų salė 5.3 Vakarės Aleksandravičiūtės knygos „Gugeliukai“ pristatymas. Dalyvauja autorė, J. Rimšienė (Kronta)

Konferencijų salė 5.5 Sekmadienio pokalbiai. J. Sasnausko ir G. Kazlauskaitės knygos „Postilės“ pristatymas. Dalyvauja autoriai. Renginį veda G. Gailiūtė (Tyto alba)

Forumas Konkurso „Metų knygos rinkimai 2009“ apdovanojimai (Valstybinė skaitymo skatinimo programa)

Stendas 5.A15/5.D18 S.U.P.E.R. pramogos (Jūsų flintas)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė Antanas Saulaitis SJ

Stendas 5.C19 Elena Kurklietytė (Alma littera)

Stendas 5.C18 Algirdas Knystautas (Baltos lankos)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

15.00

Konferencijų salė 5.1 Kas iš vaikų pagrobė gandrą? G. Vaitoškos knygos „Kas iš vaikų pagrobė gandrą? Viskas, ką jums reikia žinoti apie seksą ir dar daugiau“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Navickas, R. Doveika (Katalikų pasaulio leidiniai)

Konferencijų salė 5.2 Knygų serijos „Mamos biblioteka“ pristatymas. Dalyvauja R. Žumbakienė, K. Mockutė-Stankevičienė, R. Dominaitytė. Renginį veda G. Mažeikienė (VAGA)

Rašytojų kampas Gintarės Albrechtaitės knygos „Lietuvos mada. 22 drabužių dizaineriai“. Dalyvauja autorė (Alma littera)

Forumas Jurgos Ivanauskaitės premijos „Už laisvą, atvirą ir drąsią kūrybinę raišką“ įteikimas (Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paveldo centras)

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Autografų sofutė Julius Sasnauskas, Giedrė Kazlauskaitė (Tyto alba)

Stendas 5.C19 Markas Zingeris (Alma littera)

Algimantas Čekuolis (Alma littera)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

16.00

SU SKAITYTOJAIS BENDRAUJA IR AUTOGRAFUS DALIJA

Stendas 5.C19 Gintarė Albrechaitė ir žinomi dizaineriai (Alma littera)

Stendas 5.C15 Vytautas Ažušilis

17.00

Mugės uždarymas

Zenekos nuotr.

www.bernardinai.lt

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra