Kalėdinis sveikinimas

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant Jo žvaigždę ir atvykome Jo pagarbinti
. (Mato 2:1).
 
Šv. Mato Evangelijoje parašyta, kad Išminčiai, arba trys karaliai, keliavo į tolimas nežinomas vietas ieškodami Jėzaus, ir Jį suradę, Jam įteikė dovanų, savo krašto brangenybių. Dievas, parodydamas mums savo begalinę meilę, mus apdovanojo Jėzaus gimimu ir toliau suteikia mums dieviškas malones. Šiandien kiekvienos tikinčiųjų bendruomenės uždavinys yra pripažinti ir dalintis tomis dovanomis – t. y. malonėmis, kurias gavome per savo krikšto sakramentą.
 
Lietuvių tautos išeivijos istorijoje yra daugybė asmenų, organizacijų ir institucijų, per savo krikščioniškus darbus pasižymėjusių atsidavimu tarnauti artimo ir mūsų bendruomenės labui. „Kaip Dievo meilės adresatai, žmonės yra gailestingosios meilės subjektai, pašaukti patys būti malonės įrankiais, skleisti Dievo meilę ir megzti gailestingosios meilės tinklus“ (Benedict XVI Caritas in Veritate 5).
 
Vienas toks asmuo – vienuolė Motina Marija Kaupaitė. Įvertinant ir pripažįstant jos dvasingumą bei pastangas padėti artimui, popiežius Benediktas XVI šių metų liepos mėn. 1 d. paskelbė ją palaimintąja. Šis procesas toliau leis Šv. Tėvui tęsti bylą jos paskelbimui šventąja. Vienuolės ypatybes apibrėžia Gediminas Mikelaitis: „…Ji suprato, kad krikščioniškus didvyrius iškelia tautos ir visuomenės reikalas. Pirmiausiai atsiranda būtinybė pažinti dvasiškai alkstantį žmogų, pakrikusią bendruomenę. Pažinęs asmuo atranda, jog Dievo vaikas jis yra ne vienas – jam priklauso ir šeimos bei tautos.“ („Vienuolystės ir Kultūra“, Draugas, 2010, nr. 190 (35)).
 
Motina Marija imigravo į Ameriką 1897 m. 1907 m. ji tapo vienuole ir įsteigė Šv. Kazimiero vienuolyną. Atsiliepdama į Viešpaties kvietimą, bandė paremti lietuvius imigrantus ir jų šeimos narius JAV per jaunimo švietimą bei labdaringus darbus. Jos vienuolynas atidarė mokyklas Čikagoje, New Mexico valstijoje ir Buenos Aires, Argentinoje. Šv. Kryžiaus ligoninė, pastatyta prie Marija gimnazijos, ir Švč. M. Marijos Gimimo parapijos Marquette Parke Čikagoje veikia iki šios dienos dėka seselių kazimieriečių.
 
Įvertindami Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio įsteigtą Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolyną Marijampolėje, esame dėkingi šioms seselėms, kurios tęsė savo misiją JAV ir Kanadoje. Prieš 60 metų jos įsteigė vaikų darželį Toronte, įsteigė bendrabutį gimnazistėms Putname, 1969 m. įsteigė jaunimo stovyklą „Neringą“ Vermonte, kurioje kas vasarą šimtai lietuviško jaunimo ir šeimų stovyklauja. Seselės administruoja senelių prieglaudą, „Matulaičio Namus“ bei rekolekcijų centrą (nuo 1944 m.) Putname, Connecticut valstijoje.
 
Šv. Pranciškietės Dievo Apvaizdos vienuolės, kurių motiniškas vienuolynas Pittsburge buvo įsteigtas 1922 m., rūpinosi jaunimo švietimu savo mokyklose New England valstijose. Jos įsteigė mokyklą 1938 m. Vila Zelinoje, Sao Paolo ir Brazilijoje netoli Šv. Juozapo lietuvių parapijos.
 
Advento laikotarpiu, kai mes ruošiamės atšvęsti Jėzaus gimimo šventę – Kalėdas, turime progą apmastyti, kad Dievo Sūnaus – Jėzaus Kristaus − atėjimas į šį pasaulį ir Jo misija dalintis Dievo ramybės bei meilės dovanomis, kurią katalikų Bažnyčia toliau tęsia, nėra baigta. Šv. Paulius rašė romiečiams: „Juk kaip viename kūne turime daug narių, ir visi nariai atlieka ne tą patį uždavinį, taip ir mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui imant – vieni kitų nariai. Pagal mums suteiktą malonę turime įvairių dovanų. Kas turi pranašystės dovaną, tegul ja naudojasi, laikydamasis tikėjimo; kas dovaną tarnauti – tetarnauja, kas mokyti – tegul moko, kas paraginti – tegul ragina; kas dovaną šelpti – tegul šelpia dosniai, kas vadovauti – tegul vadovauja rūpestingai; kas dovaną gailestingumo darbams – tegul pagelbi kitiems su džiaugsmu.“ (Rom. 12:4-8).
 
Kviečiu prisiminti savo maldose visus mirusius kunigus, vienuoles ir kitus, kurie šiuo metu aktyviai apaštalauja bei atlieka sielovados darbus lietuvių katalikų bendruomenėse plačiame pasaulyje.
 
Šv. Kalėdų palaimos dovana telaimina Jus ir Jūsų šeimos narius dabar ir per 2011-uosius metus. Tegul Kristaus gimimo dovana Jums suteikia drąsos Jį liudyti savo parapijoje bei bendruomenėje. Tuo pačiu prisiminkime ir tikrąją esmę tos pirmosios Dievo mums duotos kalėdinės dovanos.
 
Pagarbiai Kristuje,
 
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Edmundas J. Putrimas

Zenekos nuotr.

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra