Jono Pauliaus II beatifikacijos diena − Dievo Gailestingumo sekmadienis ir Marijos mėnesio pradžia

Autorius: Data: 2011-02-14, 08:02 Spausdinti

Garbingojo popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija įvyks Romoje sekmadienį, 2011 m. gegužės 1 dieną.

Pasak Šventųjų skelbimo kongregacijos prefekto emerito kardinolo Jose Saraiva Martins, beatifikacijai parinkta data yra nepaprastai reikšminga. Kardinolas Saraiva prisiminė, kad Jonas Paulius II buvo didis Marijos gerbėjas, ypač pamaldus jis buvo Fatimos Dievo Motinai.

Beatifikacijai parinkta data yra labai prasminga ne vien todėl, kad sutampa su Dievo Gailestingumo sekmadieniu, kurį pats Jonas Paulius II įsteigė, bet ir su Gegužės, kuri yra Marijos mėnuo, pradžia.

Gegužės mėnuo taip pat yra Fatimos mėnuo, nes Marijos apsireiškimai trims portugalams vaikams 1917 metais prasidėjo gegužės 13 dieną, pažymėjo portugalas kardinolas. Jis priminė, jog pats popiežius Jonas Paulius II yra sakęs, kad jį iš mirties 1981 metais išgelbėjo Fatimos Madona, nukreipdama į jį šautos kulkos trajektoriją. Kulka popiežių sunkiai sužeidė, tačiau gyvybiniai organai nebuvo užgauti ir jis galėjo pasveikti, prisiminė kardinolas Saraiva.

Jonas Paulius II buvo ypatingai prisirišęs prie pamaldumo į Dievo Motiną Mariją. Kai 38 metų kun. Karolis Vojtyla buvo paskirtas į Krokuvą vyskupu augziliaru 1958 metais, jis, kaip visi katalikų vyskupai, turėjo išsirinkti vyskupišką šūkį ir herbą.

Karolis Vojtyla savo vyskupystę dedikavo būtent Dievo Motinai Marijai. Jis savo šūkiu pasirinko meilės ir ištikimybės Šv. Marijai išpažinimą lotyniškai „Totus tuus“ (Visas tavo), o herbui parinko ryškius marijinius simbolius: herbo skydą nuspalvino mėlyna, tradicine Mergelės Marijos, spalva, o į skydą įkėlė du auksinius ženklus: Kryžių ir Marijos monogramą, t. y. raidę „M“, kurią įrašė po skyde dominuojančiu Kryžiumi.

Tą patį vyskupišką šūkį Karolis Vojtyla pasiliko kai tapo Krokuvos arkivyskupu ir kai Romoje buvo paskirtas kardinolu. Tas pats herbas tapo ir jo popiežiškuoju herbu kai 1978 metais jis buvo išrinktas popiežiumi ir pasivadino Jono Pauliaus vardu. Pačioje pirmojoje po išrinkimo sveikinimo kalboje Jonas Paulius II net du kartus pakartojo savo visišką pasitikėjimą Marijai, sakė, kad bijojo išrinkimo popiežiumi, bet sutiko tik paklusdamas Kristui ir visiškai pasitikėdamas Švenčiausiąja Jėzaus Kristaus ir Bažnyčios Motina.

Apie šį savo marijinį pamaldumą Jonas Paulius II ne kartą yra kalbėjęs ir lietuviams, primindamas šv. Kazimiero ir pal. Jurgio Matulaičio pamaldumo į Mariją pavyzdžius, minėdamas vardais garsiąsias Lietuvoje Marijos šventoves arba kartodamas kurios nors žinomos giesmės Marijos garbei žodžius lietuviškai.

Kviečiame pasiklausyti Garbingojo Dievo tarno Jono Pauliaus II balso įrašo iš Vatikano radijo archyvo. Štai ką Jonas Paulius II 1993 metais lankydamasis Šiluvoje sakė iškeldamas lietuvių prisirišimą prie Dievo Motinos. Ilgą Mišių homiliją, kurią pasakė lietuviškai, Jonas Paulius II užbaigė šiais žodžiais:

„Šventoji Šiluvos Mergele, „Sanitas aegrotorum“ – „Ligonių Sveikata“, su virpuliu šiandien kreipiuosi į Tave kaip Visuotinės Bažnyčios Ganytojas. Slegiančios kančios ir ilgų išbandymų metais Tu nepaliovei žvelgusi į Lietuvą, Kryžių žemę.

Štai atvykstu padėkoti šios tautos tikinčiųjų vardu: per Tavo užtarimą išmušė prisikėlimo ir vilties valanda šioje Tau pašvęstoje žemėje. Kanoje išprašei, kad Tavo Sūnus vandenį paverstų vynu. Padėk lietuvių tautai skausmingą praeities patirtį paversti džiugia ateitimi:

ten, kur buvo persekiojami ir skriaudžiami tikintieji, dabar teįsigali religinė ir visuomeninė taika; kur vyravo neapykanta, teviešpatauja atlaidumas;

kur siautėjo nepakantumas, dabar visi tesuranda bendrą kalbą ir tarpusavio pasitikėjimą.

Penkiuose Žemynuose pasklidusi Bažnyčia šiandien gerbia Tave, šlovina maloningąjį ir gailestingąjį Dievo planą.

Geroji Motina, visą laiką žvelk į šią tautą ir ją laimink.

Stiprink lietuvių ryžtą klausyti Tavo Sūnaus Jėzaus žodžio; to gyvybės žodžio, kuris čia buvo pasėtas prieš amžius.

Taikos Karaliene, gerbiama Šiluvos Šventovėje, pagelbėk šiems su pasitikėjimu į Tave besikreipiantiems vaikams statyti savo ateities rūmą ne ant pasaulėžiūrų smėlio, bet ant Evangelijos uolos; paskatink visuomeniniame ir politiniame gyvenime vadovautis ne asmeniniu ar kolektyviniu egoizmu, bet meilės ir vienybės idealais.

Šioje žaliuojančių laukų apsuptoje Šventovėje Tu išklausai lietuvių prašymus ir surenki jų viltis. Duok jiems užsidegimo ir drąsos nugalėti materialinius ir moralinius sunkumus; padaryk vaisingus jų rankų ir proto darbus; apsaugok šeimų židinių džiaugsmą, visuomeninio gyvenimo vienybę, palaikyk ateities labui darbuotis pasiryžusią viltį.

Ypatingai Tau pavedu jaunimą: Kristuje jie teatranda savo gyvenimo prasmę ir išsaugo budrią viltį.

Tau pavedu Vyskupus, Kunigus, Dievui pasišventusius žmones ir visus krikščionis. Išprašyk kiekvienam malonės ištvermingai ir kilniadvasiškai tarnauti Dievo Karalystei, tarp savo brolių tapti naujosios evangelizacijos raugu.

Marija, visų lietuvių Motina, šios Tavęs besišaukiančios ir Tave mylinčios Tautos „Žvaigžde“, melski už mus!“ (Jonas Paulius II, 1993 m. rugsėjo 7 d., Šiluvoje)

www.radiovaticana.org/lt

Nuotraukoje: A. A. Jonas Paulius II

Vatikanas ,Susiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra