JAV Prezidento Ronaldo Reigano 100-osios gimimo metinės

Autorius: Data: 2011-02-18 , 11:33 Spausdinti

Didžiai Gerbiamai JAV Prezidento Ronaldo Reigano gyvenimo draugei p. Nency Regan

Džiaugdamiesi patyrėme, kad Jungtinės Amerikos Valstijos 2011 m. vasario 6 d. šventė didžiojo Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidento, „Blogio imperijos“ nugalėtojo Ronaldo Reigano 100-ąsias gimimo metines.

Apgailestaujame, kad Jūs dėl silpnos sveikatos negalėjote atvykti į Lietuvą dalyvauti Prezidento R. Reigano garbei pastatyto paminklo – kryžiaus pašventinimo iškilmėse.

Jūsų laiškas ir dabar kabo ant sienos virš mano rašomojo stalo.

Dieve. globok Jus ir suteik mirusiam Prezidentui amžiną džiaugsmą, šviesą ir ramybę.

Pagarbiai, Monsinjoras Alfonsas Svarinskas

Vilnius

2011–02–06

***

Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentui p. Barakui Obamai

Jungtinių Amerikos Valstijų Valdžiai

Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidento Ronaldo Reigano gyvenimo draugei p. Nency Reigan

Visas pasaulis, vedęs mirtiną kovą su komunizmu dėl savo Laisvės ir Nepriklausomybės su meile prisimena Didžiojo Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidento Ronaldo Reigano 100-sias gimimo metines.

Keičiasi gyvenimo istorijos, rūbai, tačiau istorijos atmintyje išlieka tik tie pasaulio valdovai, kurie savo gyvenimą paaukojo žmonijos gerovei.

Minimas JAV Prezidentas Ronaldas Reiganas (1911 02 06 – 2004 06 07) gavo antrąjį, tarsi krikšto vardą – Didysis blogio imperijos Nugalėtojas. Jis vienintelis gerai suprato komunizmo esmę.

Sovietiniuose konclageriuose buvome priskaičiavę daugiau nei 30 tautų. Dauguma iš jų buvo išsilavinę ir vieningai pripažino (ir rusų pravoslavai), kad tuo metu pasaulyje dirbo ir kovojo dvi nepriklausomos asmenybės: popiežius Jonas Paulius II bei JAV Prezidentas Ronaldas Reiganas. Popiežius Jonas Paulius II daug padėjo savo tėvynei Lenkijai, Lietuvai ir visam pasauliui nugalėti komunizmą. Jis greitai bus paskelbtas Palaimintuoju.

Politiniai kaliniai pripažino keturis pasaulinio masto diplomatijos veikėjus: JAV Prezidentą R. Reiganą, Jungtinės Karalystės ministrę pirmininkę M. Tečer, Prancūzijos Prezidentą F. Miteraną ir Bavarijos ministrą pirmininką F. J. Štrausą. Vis dėlto kiti Uralo kaliniams buvo tik diplomatai – amatininkai.

Uralo sovietų konclageriuose pastoviai švęsdavome Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidento R. Reigano ir akademiko Andrejaus Sacharovo gimtadienius. Šioje šventėje galėdavo dalyvauti tik tame barake gyvenę kaliniai. Kaliniai buvo pastoviai persekiojami. Ypatingai kalinių persekiojimas lageriuose buvo sustiprėjęs sovietų lyderio Michailo Gorbačiovo laikais. Jis buvo panašus į banditą Staliną, tik negalėjo elgtis panašiai kaip Stalinas, nes buvo tas laikas, kada sovietai buvo suinteresuoti Vakarų ekonomine pagalba. Tačiau jis suspėjo parodyti savo kruviną veidą malšindamas mitingus Baku, Tibilisyje ir Vilniuje.

Švenčiant Didžiojo JAV Prezidento R. Reigano arba akademiko A. Sacharovo gimtadienį, vienas iš dalyvių pasakydavo trumpą audringą žodį jubiliato adresu ir visi pasiryždavome jų pavyzdžiu tęsti savo šventą kovą už Laisvę.

M. Gorbačiovo laikais lageryje televiziją leisdavo žiūrėti tik dvi valandas. Valdymo pultas būdavo lagerio sargybos būstinėje. Tas valdiškas televizijas mažai kas žiūrėjo. Vieną kartą buvo pranešta, kad per televiziją bus rodomos M. Gorbačiovo ir R. Reigano kalbos. M. Gorbačiovas pasakė, kad karo atveju Tarybų Sąjunga raketomis, tarsi dešromis užmėtys pasaulį. Tuo metu dešros turėjo daugiau reikšmės negu komunistinės idėjos. Apie dešras–raketas jau buvo pradėjęs kalbėti Nikita Chruščiovas. Po kalbos plojo tiktai KGB agentai ir mes ta proga galėjome tuos agentus išryškinti.

JAV Prezidentas R. Reiganas nė vienu žodžiu neužsiminė apie karą. Kalbėjo tik apie šv. Kalėdų papročius JAV.

Didžiojo pasaulio politiko R. Reigano kalba visus nustebino ir dauguma nuoširdžiai plojo, nors KGB agentai stebėjo kalinių nuotaikas.

Tokių televizijos laidų daugiau neberodė.

Grįžęs iš Reikjaviko M. Gorbačiovas padarė pranešimą apie įvykusį susitikimą su Prezidentu R. Reiganu. Sovietų lyderis kalbėjo beveik verkdamas. Mes, visi kaliniai, supratome, kad jis derybose su R. Reiganu žiauriai pralaimėjo.

1987 m. atvažiavęs į Maskvą R. Reiganas parodė ypatingą asmeninės drąsos pavyzdį; į JAV ambasadą sukvietė daugelio sovietų pavergtų tautų atstovus – disidentus, tarp jų ir kelis lietuvius. Tai turbūt buvo pirmas ir paskutinis diplomatijos istorijoje atvejis, kai į Maskvą atvažiavo užsienio svečias – Prezidentas susitiko su prieš bolševikus kovojančios aktyvios opozicijos atstovais.

Bolševikų konclageriuose praleidau 22-ejus savo gyvenimo metus. Mane teisė penkis kartus ir ruošė šeštam teismui, kad iš lagerio niekada nebeišeičiau. Stalino laikais pabaigus savo bausmę iškviesdavo į sargybos būstinę ir KGB pasakydavo naujai skirtą bausmę. Po Stalino mirties šis paprotys buvo išnykęs, tačiau Vakarų vadinamasis „Dydis Gorbačiovas“ norėjo šią nežmoniškai žiaurią teisinę praktiką atgaivinti. Mane tuo metu baudžiamieji organai pripažino teisiškai ypatingai pavojingu recidyvistu. Į mano pastabas, kad politiniai kalinai negali būti recidyvistais, jie nekreipė jokio dėmesio. Pagal šį nusiteikimą man pritaikė ypač sunkias gyvenimo sąlygas specialiame kalėjime.

Mane iš M. Gorbačiovo nagų išplėšė Prezidentas R. Reiganas. Buvau sovietų valdžios ištremtas iš Tarybų Sąjungos ir taip per Lietuvą patekau į Vakarus. Man dar kalėjime buvo likę sėdėti trys su puse metų.

1989 m. jau būdamas ištremtas iš Sovietų Sąjungos aplankiau buvusį JAV Prezidentą R. Reiganą Los Angeles. Miesto viešbutyje ir padėkojau už išgelbėjimą. Mane gynė Oregono miesto 48-oji tarptautinė amnestijos grupė ir jie prašė Reiganą, prieš jam išvykstant į Maskvą, kad mane išvaduotų. Jis šį prašymą įvykdė. R. Reigano kabinete, be jo paties, dar dalyvavo pagyvenęs valstybės tarnautojas, kuris pokalbyje nedalyvavo, ir jauna mergaitė – sekretorė, kuri pasirodė esanti ketvirtos kartos lietuvaitė. Mane lydėjo JAV lietuvių veikėja p. Angelė Nelsienė su vyru. Ši ponia jaunai mergaitei padovanojo didelę lietuvišką lėlę. Mergaitė turbūt džiaugėsi šia lėlę ne mažiau kaip aš išvažiuodamas iš bolševikų lagerio. Per pusę valandos trukusį vizitą p. R. Reiganui pasakojau daug dalykų, vertų psichologinio dėmesio. Pasakojau, kad tais metais Uralo politiniai kaliniai ruošėsi parašyti raštą, surinkti parašus ir pasiskelbti, kad Uralo politinių kalnių lageriai yra JAV 51 valstija bei prašo JAV kongresą apginti jų reikalavimą. Deja, tas sumanymas baigėsi tragiškai. KGB agentai, sužinoję kalinių sumanymą, kai kuruos skaudžia nubaudė.

Dar vienas mano pasakojimas labai pradžiugino Prezidentą. Sakiau, kad už tai, jog Prezidentas R. Reiganas iškėlė bolševikų kalinių ir pavergtų tautų reikalą iki aukščiausio JAV politikos lygio, Maskvoje bus pastatytas Prezidentui R. Reiganui paminklas. Tikslios paminklo vietos nurodyti negaliu, bet maskviečiai kalba, kad ten kur dabar yra Kremlius, ateityje bus didelis ežeras, jame plaukios gulbės, o ant kranto stovės paminklas Didžiajam blogio imperijos Nugalėtojui Ronaldui Reiganui.

Gavau dovanų – knygų ir albumų. Šis apsilankymas pas Prezidentą R. Reiganą liko atmintyje visam gyvenimui.

Vėliau turėjau progos aplankyti didžiulį muziejų, kuris įkurtas Jo garbei. Šį muziejų aplankiau keletą kartų. Paskutinį kartą 2010 m. kovo mėn. pradžioje. Tame muziejuje yra mano paskutiniojo lagerio kalinio uniforma ir atitinkamos nuotraukos. Kartą mielas muziejaus direktorius p. R. Duke Blackwood parodė balną, kurį Prezidentui R. Reiganui padovanojo M. Gorbačiovas. Tada man kilo viena juokinga mintis ir pasakiau, kad balnas yra vogtas bei todėl netinka jį laikyti šiame garbingame muziejuje. „Iš kur Jūs žinot?“ – klausia. Atsakiau, kad apie tai rašė mūsų spauda, o pasaulio masinės informacinės priemonės šį faktą nutylėjo, nes M. Gorbačiovas buvo vienas iš didžiųjų valstybių vadovų. Tada jie pakėlė balno atlošą, o po juo didelėmis raidėmis parašyta MEXICO. Tada visi labai juokėsi. Pareiškiau direktoriui, kad aš galiu būti rusų reikalų specialistas ir sakau, kad viskas, kas šiame muziejuje yra rusiško – vogta, išskyrus „Ruskaja vodka“.

Ačiū Dievui ir Prezidentui Ronaldui Reiganui už šį istorinį bei nepakartojamą prisiminimą.

Nuoširdžia sveikinu JAV Prezidentą, visą Jungtinių Amerikos Valstijų valdžią, garbingo Prezidento R. Reigano žmoną Nensi Reigan, minint Jo šimtąsias gimimo metines.

Meldžiu Dievo palaimos ir globos

Su pagarba Monsinjoras Alfonsas SVARINSKAS

Vilnius,

2011-02-06

Nuotraukoje: 40-asis JAV Prezidentas R. Reiganas

Lietuva - JAV , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra