JAV Lietuvių katalikų „Kunigų vienybės“ organizacija atšventė savo 100–ąjį jubiliejų

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

Šie 2009 metai „Kunigų vienybės“ organizacijai reikšmingi, ji pradėjo savo veiklos antrąjį šimtmetį.
 
Tad 100-ųjų metų katalikiškos organizacijos jubiliejus buvo pažymėtas ypatingai. Neatsitiktinai Kunigų vienybės centro valdyba, jau net daugiau kaip 20 metų vadovaujama prelato Alberto Kontauto pasirinko New Britain, Konektikute, esančią Šv. Andriejaus parapiją, mat ilgametis jos A†A kunigas Jonas Rikteraitis buvo šios organizacijos narys ir iždininkas.

2009 m. spalio 11 dieną, po pietų, į Šv. Andriejaus Bažnyčią, rinkosi Konektikuto lietuviai tikintieji į ypatingas šv. Mišias. Jos tikrai buvo ypatingos, nes jose dalyvavo net 10 kunigų! Šv. Mišias atnašavo vyskupas A. P. Baltakis. Vyskupui talkininkavo prelatas Albertas Kontautas, prelatas Edis Putrimas, kunigai Pranas Karvelis, Steponas Žukas, Klemensas Kasinskas, Kenneth Bonadies iš Floridos, salezietis Izidorius Sadauskas, prančiškonas Raimundas Bukauskas ir kiti.

Parapijos komitetas, vadovaujamas Kathy Salka ir Brian Daigle, tikrai pasistengė , kad šis minėjimas būtų ypatingas. Iškilminga procesija – visi kunigai su palyda ir bažnytinėmis vėliavomis priėjo prie altoriaus. Šv, Mišioms patarnavo seserys dvynes Elizabet ir Emily Ahlstrin – parapijos vargoninikės Geralgine Ganzer anūkės ir J. ir E. Liudžių anūkė Viktorija Osbome. Šv. Raštą skaitė parapijiečiai D. Malinauskaitė, J. Liudžius, D. Malinauskienė, skambėjo Jurgio Petkaičio sukurtos „Kristaus Rūpintojėlio“ mišios. Parapijos choro solistė – Virginija Liudžiūtė-Osbome kartu su jungtiniu parapijos choru gražiai giedojo giesmes.

Pamokslą sakęs prelatas Albertas Kontautas trumpai pažymėjo svarbiausius nuveiktus šios organizacijos darbus.

Pasibaigus šv. Mišioms visi susirinko į parapijos salę, kurioje buvo surengta paroda „Kunigų vienybei – 100. Popiežiaus Pijaus II kelionė į Lietuvą“. A†A Jono Rikteraičio nuotraukų stendai. Po parapijos moterų paruoštos skanios vakarienės, įvyko iškilmingas paminėjimas. Įžanginį žodį tarė šios organizacijos Centro valdybos pirmininkas prelatas Albertas Konatautas. Jis pasidžiaugė susirinkusių lietuvių gausa į šią ypatingą „Kunigų vienybės“ jubiliejų, taip pat pažymėjo svarbiausias  šios katalikiškos organizacijos veiklos gaires.

Sveikinimo žodį tarė svečias iš Kanados prelatas E. Putrimas, savo kalboje pabrėždamas, kaip svarbu išlaikyti lietuviškas parapijas išeivijoje. Vyskupas A. P. Baltakis savo kalboje pasveikino visus kunigus ir susirinkusius šia ypatinga proga ir palinkėjo toliau bendradarbiauti. JAV Lietuvių bendruomenės Krašto valdybos vicepirmininkė Dr. Elona Vaišnienė įteikė „Kunigų vienybės“ Centro valdybos pirmininkui Albertui Kontautui JAV LB padėkos raštą, pasirašytą KV pirmininko Vyto Maciūno, už nuoširdų ir ilgametį šios organizacijos bendradarbiavimą su Lietuvių bendruomene ir jos skatinimą tikintiesiems kuo aktyviau įsitraukti į bendruomenės veiklą.

Susirinkusieji turėjo progos pamatyti 20 minučių trukmės filmuotą medžiagą apie „Kunigų Vienybės“ surengtą piligriminę kelionę į Lietuvą 2000-aisias. Kelionę paruošė Jimas Gustas, A†A Vaivos Vėbraitės vyras. Šios kelionės metu Amerikos tikintieji, vadovaujami prelato A. Kontauto ir a. a kunigo Jono Rikteraičio aplankė net 25 parapijas Lietuvoje, Kryžių kalne pastatė kryžių, sukurtą J. Ambrozaičio. Parapijos lietuviai džiaugėsi filmuotoje medžiagoje matydami savo buvusį parapijos kunigą A†A J. Rikteraitį.

Konektikuto LB apygardos valdybos vardu dėkoju New Britain apylinkės nariams Cathy Salka, Brian Daigle, valdybos pirmininkei Irene Belanger, Jim Gust, Rimui Samiui ir Arvydui Trumpauskui nuoširdžiai prisidėjusiems prie ypatingo renginio suruošimo.

www.bernardinai.lt

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra