Išmokėta 41 proc. visų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programai skirtų lėšų

Autorius: Data: 2011-06-21, 13:43 Spausdinti

Nuo Programos įgyvendinimo pradžios 2007 m. iki 2011 m. I ketvirčio pabaigos išmokėta 3 254,4 mln. Lt (iš jų 2 482,6 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 41 proc. visų Programai skirtų ES lėšų).  

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programai (toliau – Programa) įgyvendinti 2007–2013 m. skirta 7,89 mlrd. Lt (iš jų 6,097 mlrd. Lt – ES lėšos). Programą sudaro 4 kryptys: I kryptis „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“, kuriai numatyta 3 442,2 mln. Lt (iš jų 2 592 mln. Lt – ES lėšos, arba 42,5 proc. visų Programos ES lėšų), II kryptis „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ – 2 770,9 mln. Lt (iš jų 2 216,7 mln. Lt – ES lėšos, arba 36,4 proc. visų Programos ES lėšų), III kryptis „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ – 888,6 mln. Lt (iš jų 669 mln. Lt – ES lėšos, arba 10,9 proc. visų Programos ES lėšų) ir IV kryptis „Leader“ metodo įgyvendinimas“ (įgyvendinamos ir 3 krypties priemonės) – 473 mln. Lt (iš jų 378,4 mln. Lt – ES lėšos, arba 6,2 proc. visų Programos ES lėšų). Programoje numatytai techninei pagalbai skirta 321 mln. Lt (iš jų 240,8 mln. Lt – ES lėšos, arba 3,9 proc. visų Programos ES lėšų). Pagal Programos nuostatas metinės lėšos paskirstytos kiekvienai priemonei, priemonės veiklos sritims, sektoriams ir subsektoriams. 

Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki 2011 m. I ketvirčio pabaigos (2011-03-31) buvo organizuoti 174 kvietimai teikti paraiškas (2011 m. I ketvirtį – 24 kvietimai), gautos 446 098 paraiškos, prašoma paramos suma – 5 513 mln. Lt (iš jų 4 217,7 mln. Lt – ES lėšos, arba 69 proc. visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų). Iki 2011 m. I ketvirčio pabaigos pagal pateiktas paraiškas pasirašyta sutarčių 4 509,6 mln. Lt paramos sumai (iš jų 3 474,5 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 57 proc. visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų), iš jų per I ketvirtį – 472,2 mln. Lt. Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki 2011 m. I ketvirčio pabaigos išmokėta 3 254,4 mln. Lt (iš jų 2 482,6 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 41 proc. visų Programai skirtų ES lėšų).  

I krypties lėšų mokėjimo planas įgyvendintas 100 proc. 

Paraiškų surinkimas. Apibendrinus 2007–2011 m. I ketvirčio pabaigos kvietimų teikti paraiškas pagal Programos I krypties priemones rezultatus, matyti, kad yra pateiktos 18 695 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma – 2 731,5 mln. Lt (iš jų 2 048,6 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 79 proc. pagal šią kryptį visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų). 

Daugiausia paramos prašoma pagal investicines priemones „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ (9 195 paraiškos, prašoma paramos suma – 1 431,2 mln. Lt), „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ (163 paraiškos, prašoma paramos suma – 499,3 mln. Lt) ir „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ (2 357 paraiškos, prašoma paramos suma – 313,7 mln. Lt). 

Per šį ataskaitinį ketvirtį pagal I krypties priemones gauta 2 481 paraiška, prašoma 362,8 mln. Lt (iš jų 272,1 mln. Lt – ES lėšos) paramos. Supaprastinus priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ įgyvendinimo taisykles, modernizavimo projektams nuo 2009 m. vasario iki 2011 m. kovo mėn. pabaigos pateikta 7 030 paraiškų (iš jų per ataskaitinį ketvirtį – 843 paraiškos), prašoma paramos suma – 622,7 mln. Lt (iš jų per ataskaitinį ketvirtį – 88,8 mln. Lt).  

Sutarčių pasirašymas. Nuo Programos įgyvendinimo pradžios pagal pateiktas paraiškas pasirašyta sutarčių 2 131,3 mln. Lt paramos sumai (iš jų 1 598,5 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 62 proc. pagal šią kryptį visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų), iš jų per ataskaitinį ketvirtį – 252,4 mln. Lt. 

2011 m. I ketvirčio sutarčių pasirašymo planas įgyvendintas 102 proc. Pagal priemonės „Žemės valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles iki ataskaitinio ketvirčio pabaigos autorizuotos 6 060 paraiškos (iš jų 3 – per ataskaitinį ketvirtį), paramos suma – 519,5 mln. Lt (iš jų 300 tūkst. Lt – per ataskaitinį ketvirtį).  

Paramos išmokėjimas. Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje pagal pateiktas paraiškas buvo išmokėta 1 713,9 mln. Lt (iš jų 1 278,4 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 49 proc. pagal šią kryptį visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų), iš jų per ataskaitinį ketvirtį – 131,1 mln. Lt (iš jų 97,9 mln. Lt – ES lėšos). I krypties priemonėms skirtų lėšų mokėjimo planas įgyvendintas 100 proc. Pagal priemonės „Žemės valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles įgyvendinamiems projektams iki ataskaitinio ketvirčio pabaigos išmokėta 459,5 mln. Lt (iš jų 344,6 mln. Lt – ES lėšos).  

Pagal Programos II krypties priemones išmokėta 46 proc. visų II krypčiai skirtų lėšų 

Paraiškų surinkimas. Pagal Programos II krypties priemones nuo įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio ketvirčio pabaigos pateiktos 425 897 paraiškos, prašoma paramos suma – 1 210,7 mln. Lt (iš jų 968,6 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 44 proc. pagal šią kryptį visam laikotarpiui Programoje skirtų lėšų). 

Daugiausia paraiškų gauta pagal priemonę „Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves“ – 381 787 paraiškos, prašoma paramos suma – 877,46 mln. Lt (iš jų 701,97 mln. Lt – ES lėšos).  

Autorizuotos paraiškos ir pasirašytos sutartys. Pagal II krypties priemones nuo Programos įgyvendinimo pradžios pripažinta tinkamų (autorizuota) paraiškų ir pasirašyta sutarčių, įskaitant tęstinius įsipareigojimus (262 mln. Lt), 1 398,9 mln. Lt paramos sumai (iš jų 1 119,1 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 50 proc. pagal šią kryptį visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų). 

I ketvirčio sutarčių pasirašymo planas įgyvendintas 99 proc. Priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Miškų aplinkosaugos išmokos“ yra įgyvendinamos viršijant numatytą sutarčių pasirašymo planą.  

Lėšų išmokėjimas. Pagal II kryptį nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio ketvirčio pabaigos, įskaitant tęstinius įsipareigojimus, išmokėta 1 284,6 mln. Lt (iš jų –1 027,4 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 46 proc. pagal šią kryptį visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų), iš jų per ataskaitinį ketvirtį – 110,8 mln. Lt. II krypties priemonėms skirtų lėšų ataskaitinio ketvirčio mokėjimo planas įgyvendintas 94 proc. 

Spartėja Programos III krypties priemonių įgyvendinimas  

Paraiškų surinkimas. Pagal Programos III krypties priemones nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio ketvirčio pabaigos pateiktos 1 374 paraiškos, prašoma paramos suma – 881,9 mln. Lt (iš jų 661,4 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 99 proc. pagal šią kryptį visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų).  

Sutarčių pasirašymas. Nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio ketvirčio pabaigos pasirašytos 524 paramos sutartys 291,6 mln. Lt paramos sumai (iš jų 218,7 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 33 proc. pagal šią kryptį visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų), iš jų per ataskaitinį ketvirtį pasirašytos 207 paramos sutartys, paramos suma siekia 157 mln. Lt (iš jų 117,8 mln. Lt – ES lėšos). Daugiausia paramos sutarčių (209) pasirašyta pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, paramos suma siekia 153,1 mln. Lt (iš jų 114,8 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 50 proc. pagal šią priemonę visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų).  

Lėšų išmokėjimas. Pagal III kryptį nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio ketvirčio pabaigos išmokėta 32,8 mln. Lt (iš jų 24,1 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 4 proc. pagal šią kryptį visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų), iš jų per ataskaitinį ketvirtį – 7,9 mln. Lt (iš jų 5,6 mln. Lt – ES lėšos). 

Programos IV krypties įgyvendinimo analizė  

Paraiškų surinkimas. Pagal Programos IV krypties priemones nuo Programos įgyvendinimo pradžios pateiktos 124 paraiškos, prašoma paramos suma – 449,1 mln. Lt (iš jų 359,3 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 95 proc. pagal šią kryptį visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų). Daugiausia paraiškų gauta pagal priemonę „Parama VVG veiklai, įgūdžių įgijimui, …“ – 71 paraiška, prašoma paramos suma – 15,4 mln. Lt. Pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ surinktos visos vietos veiklos grupių (VVG) paraiškos, t. y. 51. Per ataskaitinį ketvirtį pagal ketvirtos krypties priemones buvo gautos 6 paraiškos, prašoma 1,2 mln. Lt (iš jų beveik 1 mln. Lt – ES lėšos) paramos.  

Sutarčių pasirašymas. Pagal IV krypties priemones nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio ketvirčio pabaigos pasirašyta 116 paramos sutarčių 448 mln. Lt paramos sumai (iš jų 358,4 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 95 proc. pagal šią kryptį visam laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų). Per ataskaitinį ketvirtį pagal IV krypties priemones buvo pasirašyta 10 paramos sutarčių, paramos suma – beveik 3 mln. Lt (iš jų 2,4 mln. Lt – ES lėšos).  

Lėšų išmokėjimas. Pagal IV kryptį nuo Programos įgyvendinimo pradžios iki IV ketvirčio pabaigos išmokėta 33,7 mln. Lt (iš jų 26,8 mln. Lt – ES lėšos, t. y. 7 proc. pagal šią kryptį visam programavimo laikotarpiui Programoje skirtų ES lėšų), iš jų per ataskaitinį ketvirtį – 3,8 mln. Lt (iš jų 2,9 mln. Lt – ES lėšos).  

Ministerijos veiksmai siekiant efektyviai panaudoti ES lėšas  

Mažas paramos lėšų likutis 2011–2013 m. laikotarpiui pagal kai kurias Programos priemones skatino imtis griežtesnių veiksmų siekiant efektyviai panaudoti ES lėšas: 2011 m. nustatytas ribotas paraiškų rinkimo laikotarpis pagal didžiąją dalį Programos priemonių, taikomi prioritetiniai projektų atrankos kriterijai, nustatyti Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse, taip pat pareiškėjai, kurie kreipiasi paramos pagal investicines priemones, į projektą privalo investuoti nuosavų lėšų ne mažiau kaip 10 proc. nuo projekto vertės, įskaitant PVM. 

Susidūrus su dirbtiniu paramos lėšų ,,rezervavimo“ reiškiniu, įgyvendinat investicines Programos priemones (numatytas projekto įgyvendinimo laikotarpis – iki 36 mėn., maksimalus mokėjimo prašymų skaičius – 6), dariusiu neigiamą įtaką paramos lėšų įsisavinimo procesui, buvo priimtas sprendimas sutrumpinti maksimaliai galimą projekto įgyvendinimo laikotarpį iki 24 mėn. ir sumažinti galimų pateikti mokėjimo prašymų skaičių iki 4 pagal visas Programos investicines priemones. Atsižvelgiant į tai keičiamos Programos investicinių priemonių įgyvendinimo taisyklės. 

Dauguma Programos investicinių priemonių buvo labai populiarios, tuo tarpu priemonė „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ nuo pat jos įgyvendinimo pradžios (2008 m.) nebuvo populiari, jai skirtos lėšos nepanaudojamos, todėl, siekiant didesnio priemonės patrauklumo potencialiems paramos gavėjams, buvo pakeistas esminis tinkamumo kriterijus paramai gauti – numatyta, kad į paramą pagal šią priemonę nuo 2011 m. galės pretenduoti visi nuo 1 iki 3,99 EDV valdų valdytojai, (anksčiau buvo 2–3,99). Išplėtus potencialų paramos gavėjų ratą, sulaukta ir žymiai didesnio pareiškėjų susidomėjimo.

Žemės ūkio ministerijos informacija

V. Kopūsto nuotr.

 

Žemės ūkis , , , ,Susiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra