Iškeliavo Algis A. Regis

Autorius: Data: 2010-01-10 , 07:33 Spausdinti

2009 m. rugpjūčio 20 d., eidamas 95-uosius metus, mirė Algis A. Regis, gyvenęs Čikagoje, IL.
 
A. A. Regis gimė 1914 m. gegužės 17d. Poderiškių kaime, Garliavos valsčiuje, Kauno apskrityje. Mokėsi Kauno Pirmojoje vidurinėje mokykloje, Simono Daukanto mokytojų seminarijoje, „Aušros“ ir „Pavasario“ berniukų gimnazijose, studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete (1936-1939), buvo „Korp! Sudavia“ senjoru. Aktyviai reiškėsi ateitininkų ir skautų organizacijose. Karinę tarnybą atliko Kauno Karo policijos mokykloje.
 
Nuo 1935 m. dirbo kultūrinio žurnalo „Naujoji Romuva“ administratoriumi. 1939 m. buvo komandiruotas į New York vykusią Pasaulinę parodą sustiprinti „Naujosios Romuvos“ ryšius su Amerikos lietuviais. Kelionės metu kilus Antrajam Pasauliniam karui, nebegalėjo sugrįžti į Lietuvą. Studijas tęsė Marianapolio kolegijoje (CT.), ten dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, redagavo žurnalą „Lietuvių žodis“. Įgijęs Bachelor of Arts laipsnį, nuo 1940 m. tęsė verslo administravimo studijas Čikagos universitete. Buvo aktyvus Lithuanian University Club, apėmusio visos Čikagos akademinį jaunimą, narys. Dalyvavo Amerikos lietuvių jaunimo tautinių šokių sambūryje „Ateitis“.
 
1943 m. stojo savanoriu į JAV kariuomenę ir kariavo Normandijoje bei Vokietijoje. 1945 m. Shrivenham universitete Anglijoje studijavo geopolitiką ir tarptautinius santykius. 1946 m. apsigyveno Los Angeles, CA ir plačiai reiškėsi vietos lietuvių visuomeninėje veikloje. 1952 m. sukūrė šeimą su Irena Truškauskaite ir apsigyveno Čikagoje. Dirbo administratoriumi „Admiral“ korporacijoje, o 1973-1993 m. m. Čikagos Cook County prokuratūroje. A. A. Regis aktyviai dalyvavo įvairioje lietuviškoje visuomeninėje veikloje: VLIK‘e, Lietuvių Vienybės sąjūdyje, Lietuvių Respublikonų Ilinojaus Lygoje, Lietuvos Šaulių sąjungoje, Mažosios Lietuvos Rezistenciniame sąjūdyje, dažnai šiose organizacijose eidamas atsakingas pirmininko pareigas.
 
A. A. Regis lietuvių tikinčiųjų bendruomenės vardu ilgus metus dėjo pastangas pakeisti Čikagos diecezijos potvarkius, paniekinančius lietuvių tautinius-religinius papročius, laidojant savo artimuosius Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. Yra apdovanotas Amerikos kariuomenės European African Middle Eastern Campaign medaliu, American Campaign medaliu, World War II Victory medaliu, Lietuvos Šaulių Sąjungos Tremtyje Šaulių Žvaigždės ordinu ir Lietuvių Bendruomenės Padėkos žymeniu.
 
Buvo MLLD tarybos garbės narys, nuo 1990 m iki 2005 m. vadovavo Mažosios Lietuvos Rezistenciniam Sąjūdžiui. Pagrindiniai MLRS veikimo būdai buvo deklaracijų, pareiškimų ir laiškų siuntimas Šiaurės Amerikos ir Europos vyriausybėms, jų skelbimas spaudoje bei konferencijų organizavimas. Antai, 1989 m. A. A. Regis, kaip MLRS vadovas priminė SSRS vadovui M.Gorbačiovui, kad Karaliaučiaus kraštas nuo neatmenamų laikų yra ne rusų, o lietuvių etninė žemė. Jo iniciatyva 2005 m. birželio 11 d. Sąjūdis savo įgaliojimus perdavė Mažosios Lietuvos reikalų tarybai. A. A. Regio įsitikinimu, kiekvienas save gerbiantis lietuvis privalo rūpintis Mažosios Lietuvos ateitimi, o Lietuva kiekviena proga turi pabrėžti, kad šiame krašte slypi neįkainojami mūsų, baltų palikimo, lobiai.
 
Nuliūdę lieka sūnūs: Algis, Linas su žmona Emily ir Audrius bei giminaičiai Lietuvoje ir JAV.
 
A † A Algis A. Regis bus pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 26 d. Brady Gill (Petkus) Funeral Home, 2929 W. 87 St. Evergreen Park, IL, 60805.
 
Atsisveikinimas nuo 15-21 val. ketvirtadienį, rugpjūčio 27 d. 10 val. bus aukojamos šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park. Po jų A † A. A. A. Regis bus palaidotas Švento Kazimiero lietuvių kapinėse.

Sena VorutaComments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra