Į tėvynę grįžtantį palydint

Autorius: Data: 2010-01-10 , 07:33 Spausdinti

Šių metų rugsėjo 9 d. Anapilio parapijoje, Mississaugoje, buvo surengti pietūs buvusiam „Tėviškės žiburių“ redaktoriui prel. dr. Pranui Gaidai pagerbti ir atsisveikinti su juo, nusprendusiu savo gyvenimo likusią dalį praleisti tėvynėje.
 
Klebono kun. Vytauto Staškevičiaus pakviesti, susirinko savaitraščio darbuotojai, Prisikėlimo ir Anapilio parapijos kunigai bei kiti pastaraisiais dešimtmečiais su juo bendravę. Kun. V. Staškevičius ir parapijos tarybos pirmininkas Rimas Paulionis padėkojo prelatui ir palinkėjo geriausios kloties, o savo žodyje redaktorius Česlovas Senkevičius pažymėjo, jog šis atsisveikinimas yra ir reikšmingos misijos pabaiga.
 
„Tūkstančiais darbų apvainikuotas įnašas, kokį tik gali išeivijoje teikti talentingas ir darbštus žmogus. Po ilgų, darbingų ir nebepakartojamų dešimtmečių, ši trumputė akimirka yra skirta atsisveikinti ir kartu pajust praradimą. O vis dėlto, truputį giliau ir ramiau pamąsčius, norisi teigti ir skelbti: Prelate, Jūs pasiliekate! Pavidalas bus kitas. Tai Jūsų palikimas. Jis talpus – kultūrinių darbų, visuomeninės veiklos, sielovadinių užduočių aruodas, kurį per ištisus dešimtmečius pripildėte su kaupu. Atminty liko kažkada tarti Jūsų žodžiai: „mano pastoracija yra žurnalizmas”. Tai patvirtino ilgametis Tėviškės žiburių redagavimas. Tūkstančiai kūrybinių straipsnių sudaro daiktą, kurio niekur išvežti nebegalima. O kur dar Jūsų parašytos knygos, kur paskaitos, pamokslai, diskusijos susirinkimuose? Kur amžinas budėjimas dėl lietuvių kalbos grynumo; kur įvairi kultūrinės veiklos pagalba visiems? Kas beišvardins visus darbus, iš kurių sudėtas Jūsų gyvenimas? Tai pavidalas, kuriame pasiliekate…“
 
Buvusiam redaktoriui sugiedota Ilgiausių metų, o nuo žiburiečių įteikta simbolinė dovanėlė. Į kelionę prel. Gaidą išlydėjo prel. Jonas Staškevičius. Vėliau Kaišiadorių vyskupijos tinklalapyje įrašyta apie jo atvykimą ir atliktus darbus:
 
„2010 m. rugsėjo 20 d. į Kaišiadorių vyskupiją sugrįžo prel. jub. dr. Pranas Gaida. Iki pastarojo meto jis gyveno ir dirbo Kanadoje, ilgą laiką redagavo Kanados lietuvių katalikų savaitraštį Tėviškės žiburiai. Jis apsigyveno Aukštadvaryje, Aukštadvario šv. Domininko rektorato bute, adresas: Technikumo g. 2, Aukštadvaris, 21253 Trakų r. sav. Prel. P. Gaida yra gimęs Kiauklių parapijoje, Kaišiadorių vyskupijoje; studijavo Kauno kunigų seminarijoje, kunigu įšventintas 1937 m. 1940 m. pasitraukė į Vakarus, kur studijavo Freiburgo (Vokietija) ir Luveno (Belgija) universitetuose, apgynė teologijos daktaro laipsnį. Nuo 1950 m. gyveno Kanadoje. 1996 m. leidykla Mintis (Vilnius) išleido Prano Gaidos-Gaidamavičiaus raštus – veikalus: Išblokštasis žmogus, Milžinas, didvyris, šventasis ir Didysis nerimas; išsamų įvadą (įvadinį straipsnį) šiam leidiniui parašė Jonas Balčius. Prel. P.Gaida 1981 m. Romoje yra išleidęs knygą Nemarus mirtingasis apie Dievo tarno Teofiliaus Matulionio gyvenimą; jo pastangomis knygos santrauka buvo išleista vokiečių, portugalų ir ispanų kalbomis. 2009 m. vasario 16 d. prel. P. Gaidą LR Prezidentas apdovanojo ordinu „Už nuopelnus Lietuvai “ Komandoro didžiuoju kryžiumi“.
 
Žiburiečiai ir visi jį pažinojusieji, su juo bendradarbiavę, linki, kad pasiekta tėviškės padangė teiktų jam naujo džiaugsmo ir jėgų, dėkodami už viską – už malonų vadovavimą, ilgas darbo valandas, reikšmingą pavyzdį, įspaustus pėdsakus. Ir kaip linkėjo Č. Senkevičius, „Tėvynėjė, padėkos ir pagarbos žodžius tegu ošia gimtosios žemės pušynai“.
Šaltinis: „Tėviškės žiburiai“, 2010 m. spalio 19 d., Nr. 41 (3160), p. 5.
 
Nuotraukoje: Prel. dr. P. Gaidos išleistuvėse dalyvavo „Tėviškės žiburių“ redaktoriai, kleb. kun. V. Staškevičius, kun. E. Jurgutis, OFM, kun. A. Simanavičius, OFM, prel. E. Putrimas, prel. J. Staškevičius, Anapilio sodybos pirm. J. Andrulis

Voruta. – 2010, lapkr. 27, nr. 22 (712), p. 13.

Sena VorutaKomentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra