Europos Parlamento 2012 m. gruodžio 13 d. plenarinės sesijos naujienos

Autorius: Data: 2012-12-13 , 16:09 Spausdinti

EP patvirtino L. Donskio parengtą rezoliuciją apie žmogaus teises pasaulyje

Ketvirtadienį, 2012 m. gruodžio 13 d., Europos Parlamentas patvirtino Leonido Donskio (Liberalų ir demokratų aljansas) parengtą rezoliuciją dėl žmogaus teisių ir demokratijos padėties pasaulyje. Europarlamentarai susirūpinę tuo, kad kai kurios ES bendrovės bendradarbiauja su autoritarinių režimų valdomomis šalimis, irragina uždrausti eksportuoti į jas informacines technologijas, kurias galima panaudoti cenzūrai ar piliečių sekimui.

EP nariai apgailestauja, kad žmogaus teisių gynėjų persekiojimas vis dar plačiai paplitęs pasaulyje, ypač Kinijoje ir Rusijoje. Jie susirūpinę tuo, kad kai kurios ES bendrovės bendradarbiauja su autoritarinių režimų valdomomis šalimis ir suteikia joms galimybę naudotis savo tinklais bei duomenų bazėmis. Rezoliucijoje kritikuojama Švedijos telekomunikacijų bendrovė TeliaSonera, kuri taip elgėsi keliose buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse. ES eksporto draudimai, šiuo metu taikomi Sirijai ir Iranui, taikytini ir kitų represinių režimų atžvilgiu, mano EP nariai.

Europarlamentarai reiškia didelį susirūpinimą dėl žmogaus teisių pažeidimų Baltarusijoje ir ragina išlaikyti spaudimą šios šalies politiniam režimui, įskaitant sankcijas į juodąjį sąrašą įtrauktiems pareigūnams, o kartu supaprastinti vizų režimą ir suteikti daugiau švietimo, mokymo ir kitokių mainų galimybių. Parlamentas apgailestauja dėl Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų veiksmų, kai perdavus banko duomenis buvo suimtas ir įkalintas Baltarusijos žmogaus teisių gynėjas Alesis Bialiackis, ir ragina dėti visas įmanomas pastangas, kad tokios klaidos nepasikartotų.

Europarlamentarai apgailestauja, kad nepadaryta pažangos tiriant Sergejaus Magnickio mirtį Rusijoje. Jie primygtinai ragina uždrausti išduoti ES šalių vizas už ją atsakingiems pareigūnams, taip pat įšaldyti visą jų bei jų šeimų narių finansinį turtą ES. Parlamentas taip pat reiškia nusivylimą Michailo Chodorkovskio ir Platono Lebedevo bylomis, kurios tarptautiniu mastu laikomos politinėmis.

EP apgailestauja dėl to, kad homoseksualumas tebėra laikomas nusikaltimu 78 šalyse, o penkiose iš jų už jį baudžiama mirties bausme. Europarlamentarai ragina šias valstybes nedelsiant nustoti homoseksualumą laikyti nusikaltimu, išlaisvinti įkalintus asmenis ir nevykdyti jiems skirtos mirties bausmės. Kviečiama dėti visas ES pastangas apsaugoti lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų ir interseksualų teises, taip pat padėti jų teisių gynėjams šalyse, kuriose jiems gresia pavojus.

Europarlamentarai kviečia uždrausti eksportuoti represiniams režimams tokias informacines technologijas, kurias galima panaudoti cenzūrai ar piliečių sekimui, taip pat vaistus, kurie gali būti panaudoti mirties bausmei vykdyti. Savo ruožtu EP ragina aktyviau siekti visuotinio mirties bausmės panaikinimo, užtikrinti moterų ir vaikų teises bei tikėjimo laisvę, taip pat stiprinti Tarptautinio baudžiamojo teismo vaidmenį.

Rezoliucijos priede pateiktas ilgas žmogaus teisių gynėjų, nukentėjusių nuo represinių režimų, sąrašas, ir išvardintos Europos Parlamento pastangos jiems padėti.

Šio dokumento rengimas bei su juo susijusios įvairių EP frakcijų diskusijos rodo, kiek svarbi Europos Parlamentui ir Europos Sąjungai yra žmogaus teisių politika ir pasiryžimas ginti žmogaus teises, kaip galimybė įtvirtinti pasaulyje taiką ir dialogo bei susikalbėjimo, o ne jėgos ir kumščio politiką“, – posėdyje teigė EP pranešėjas Leonidas Donskis.

Rezoliucija patvirtinta 482 EP nariams balsavus už, 48 prieš ir 83 susilaikius.

EP susirūpinęs dėl žmogaus teisių Rusijoje ir branduolinės elektrinės Kaliningrade

Demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principų laikymasis yra būtina sąlyga naujam ES ir Rusijos susitarimui pasirašyti, ketvirtadienį pažymėjo Europos Parlamentas. Jopriimtoje rezoliucijoje nuogąstaujama dėl blogėjančios žmogaus teisių padėties Rusijoje ir branduolinės jėgainės Kaliningrado srityje projekto.

Tebevykstančiose ES derybose su Rusija dėl naujo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo EP ragina siekti Rusijoje panaikinti nebaudžiamumą, opozicijos ir NVO persekiojimą, taip pat besąlygiškai išaiškinti Sergejaus Magnickio, Aleksandro Litvinenkos, Anos Politkovskajos, Natalijos Estemirovos ir kitų mirties aplinkybes. Europarlamentarai reiškia didelį susirūpinimą dėl neseniai Rusijoje priimtų įstatymų dėl NVO finansavimo, susirinkimų teisės, šmeižto ir interneto kontrolės, taip pat dėl didėjančio spaudimo žiniasklaidai ir seksualinėms bei religinėms mažumoms.

ES ir Rusijos santykiams tebekenkia tai, kad Rusija nesugeba visapusiškai laikytis demokratinių vertybių ir stiprinti teisinės valstybės“, – pažymima Hannes Swoboda (Socialistai ir demokratai, Austrija) parengtoje rezoliucijoje. Europarlamentarų įsitikinimu, politinis pliuralizmas, žiniasklaidos laisvė, teisinė valstybė, teismų nepriklausomumas, žodžio ir susirinkimų laisvė, veiksmingos nepriklausomos profsąjungos ir nediskriminavimas yra būtinos tolesnio ES ir Rusijos strateginio bendradarbiavimo sąlygos. Parlamentas apgailestauja, kad V. Putino valdoma Rusija nerodo tikrų ketinimų rimtai ir plataus užmojo strateginei partnerystei plėtoti.

EP ragina ES „laikytis vienos stiprios pozicijos“ derantis su Rusija ir ginant ES šalių interesus. Siūloma į naująjį susitarimą įtraukti teisiškai įpareigojantį skyrių, kuris „užtikrintų patikimą ir ekonomiškai naudingą energijos tiekimą ES“, taip pat įtvirtintų skaidrumo, sąžiningos konkurencijos, monopolinių veiksmų pašalinimo, abipusiškumo ir nediskriminavimo principus energetikoje. Kartu europarlamentarai siūlo raginti Rusiją sustabdyti visus Černobylio tipo ir pirmosios kartos branduolinius reaktorius, ypač esančius netoli ES sienų, ir reiškia susirūpinimą dėl branduolinių elektrinių projektų Kaliningrado srityje ir Sosnovyj Bore.

Derybos dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo, apimančio įvairias bendradarbiavimo sritis (moksliniai tyrimai, politinis dialogas, prekyba, investicijos ir pan.), prasidėjo 2008 m. birželio mėn. Jis turėtų pakeisti nuo 1997 m. gruodžio mėn. galiojantį susitarimą.

Rezoliucija patvirtinta 530 EP narių balsavus už, 33 prieš ir 39 susilaikius.

Europos Parlamentas tikisi daugiau pažangos iš Ukrainos

Kad sudarytų asociacijos susitarimą su ES, Ukraina turi padaryti pažangą įtvirtindama demokratiją ir teisinę valstybę, ypač po tarptautinių standartų neatitikusių 2012 m. šalies parlamento rinkimų. Tai sakoma rezoliucijoje, kurią ketvirtadienį priėmė Europos Parlamentas.

Tam, kad 2013 m. lapkričio mėn. Vilniuje vyksiančio Rytų partnerystės aukščiausio lygio susitikimo metu būtų pasirašytas ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas, reikia ryžtingų Ukrainos veiksmų ir akivaizdžios pažangos demokratijos, teisinės valstybės, teismų nepriklausomumo ir žiniasklaidos laisvės srityse, pažymi EP.

Europarlamentarai apgailestauja, kad spalio 28 d. vykę šalies parlamento rinkimai neatitiko tarptautinių standartų ir tapo žingsniu atgal. Parlamentas ragina Ukrainos valdžios institucijas ištirti rinkimų pažeidimus, taip pat kartu su EP pasiuntiniais Aleksandru Kwasniewskiu ir Patu Coxu rasti pagrįstą ir teisingą Julijos Tymošenko bylos sprendimą.

EP remia Ukrainos žmonių siekius integruotis į Europą ir įspėja neizoliuoti Ukrainos, nes taip gali būti sudarytos palankios sąlygos nedemokratiniam režimui. ES tebėra įsipareigojusi bendradarbiauti su Ukraina siekiant tobulinti jos demokratines institucijas, stiprinti teisinę valstybę ir vykdyti itin svarbias ekonomines reformas, pažymima rezoliucijoje.

Savo ruožtu europarlamentarai ragina Ukrainos parlamentą atmesti įstatymo projektą, pagal kurį lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu būtų ribojama žodžio laisvė.

ES sustabdė asociacijos susitarimo su Ukraina pasirašymą 2011 m., kai buvo suimta buvusi premjerė J. Tymošenko. ES ir jos valstybėms pasirašius minėtą susitarimą, jam dar turės pritarti Europos Parlamentas. Jis taip pat turės būti ratifikuotas visose ES valstybėse.

EP įspėja Izraelį nestatyti naujų gyvenviečių Vakarų Krante

Izraelio planai pastatyti 3000 naujų žydų gyvenviečių Vakarų Krante ir Rytų Jeruzalėje trukdo išspręsti Artimųjų Rytų konfliktą sukuriant gyvybingą, vientisą ir suverenią Palestinos valstybę. Tai pažymima rezoliucijoje, kurią ketvirtadienį priėmė Europos Parlamentas. EP nariai ragina Izraelį ir Palestiną atnaujinti tiesiogines taikos derybas ir susilaikyti nuo vienašalių veiksmų.

Dėl Izraelio paskelbtų planų statyti naujas gyvenvietes gali būti neįmanoma sukurti gyvybingos, vientisos ir suverenios Palestinos valstybės, nes Vakarų Krantas bus suskaldytas, pažymi EP nariai. Jie pabrėžia, kad pagal tarptautinę teisę Izraelio naujakurių gyvenvietės Vakarų Krante ir Rytų Jeruzalėje yra neteisėtos, todėl jų statyba turi būti nedelsiant sustabdyta.

Europarlamentarai taip pat ragina Izraelį nedelsiant pervesti Palestinai 100 mln. JAV dolerių mokestinių pajamų, kurios, pasak Izraelio finansų ministro, sulaikytos dėl Palestinos įsiskolinimų Izraelio elektros kompanijai. EP nariai kviečia abi puses išspręsti visus finansinius ginčus tarpininkaujant ES.

Savo ruožtu Parlamentas smerkia „Hamas“ politinio lyderio Chaledo Mešalo pareiškimus, kuriuose atsisakoma pripažinti Izraelio Valstybę. EP ragina „Hamas“ pripažinti Izraelio teisę egzistuoti, o palestiniečius – siekti susitaikymo.

Susisiekti: Robertas Pogorelis, Spaudos tarnyba, +37068953306, robertas.pogorelis@europarl.europa.eu

Europos Parlamentas (EP) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra