Europos jaunimo savaitė kviečia diskutuoti apie jaunimo nedarbą ir kitas svarbias problemas

Autorius: Data: 2011-05-16, 09:36 Spausdinti

2011 m. gegužės 15-21 d. Europos Sąjungoje vyksta renginiai, skirti Europos jaunimo savaitei.

Renginiais siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į jaunimo situaciją ir problemas, ieškoti tų problemų sprendimo būdų. Savaitės metu bus pristatomi ES programos „Veiklus jaunimas“ rezultatai, pristatomi gerosios praktikos pavyzdžiai. Lietuvoje Europos jaunimo savaitės metu vyks daugiau nei 30 renginių 17-oje Lietuvos savivaldybių.

Kas penktas jaunas žmogus (15-29 m.) Europos Sąjungoje neturi darbo, beveik tiek pat yra ant skurdo ribos. Šiuo metu ES prezidentaujančių valstybių trejetas – Ispanija, Belgija ir Vengrija – kartu su jaunimą atstovaujančiomis organizacijomis Europoje nutarė didelį dėmesį savo prezidentavimo laikotarpiu skirti ES jaunimo strategijoje numatytam tikslui – socialiniam užimtumui didinti. 2010–2011 m. Europoje vyko konsultacijos, konferencijos ir kiti renginiai jaunų žmonių nedarbo problemai spręsti vietos, nacionaliniame ir Europos lygmenyse. Gegužės 15–21 d. vyksiančios Europos jaunimo savaitės metu Europos jaunimo organizacijų atstovų parengtos rekomendacijos bus pristatytos Europos Komisijos, Europos Parlamento ir ES Tarybai prezidentaujančių valstybių atstovams.

17-oje Lietuvos savivaldybių vyksiantys renginiai siekia paskatinti jaunimo ir už jaunimo politiką atsakingų asmenų diskusijas apie jaunimo problemas, ypatingą dėmesį skiriant jaunų žmonių nedarbo problemai. Jauni žmonės kartu su savivaldybių atstovais organizuoja seminarus, diskusijas, kviečia spręsti problemas per graffiti ar savanoriaudami senelių globos namuose, kuria filmus ir rekomendacijas jaunimo situacijos gerinimui. Su Lietuvoje vykstančių renginių aprašymu galite susipažinti čia: www.jtba.lt/savaite_veiklos

Briuselyje vyks Europos jaunimo savaitės renginiai Europos lygmeniu. Juose dalyvausiantys trys jauni žmonės iš Lietuvos pateiks savo siūlymus ir diskutuos su Komisijos nariais A. Vassiliou ir L. Andor. Briuselyje bus surengta Europos jaunimo apdovanojimų ceremonija, kurios metu bus pagerbti geriausi programos „Veiklus jaunimas“ savanorystės projektai. Apdovanojimams nominuotas Lietuvos organizacijos  „Deineta“ Europos savanorių tarnybos projektas, įtraukęs 12 savanorių iš kitų Europos valstybių į Lietuvoje veikiančių socialinių įstaigų veiklas. Apie renginius vykstančius Briuselyje informuos jaunoji žurnalistė Vidmantė Dubickaitė iš Lietuvos, kuriai tik 17 metų.

Europos jaunimo savaitės metu jaunimo organizacijos bus skatinamos dalyvauti ES programoje „Veiklus jaunimas“, kviečiamos dalintis patirtimi ir plėtoti savanorišką veiklą. Tyrimai rodo, kad  programoje „Veiklus jaunimas“ ir savanoriškoje veikloje dalyvavę jauni žmonės tapo verslesni, įgijo reikalingų kompetencijų įsidarbinimui ir tolimesnei karjerai.

Kontaktinis asmuo: Agnė Kviklienė, agne@jtba.lt, mob. tel. nr. 867228774, www.jtba.lt

Europos jaunimo savaitės oficialus tinklalapis: www.youthweek.eu

******

Jaunas ir dirbantis žmogus – retenybė?

Vidmantės DUBICKAITĖ

Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2011 m. gegužės 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 35,9 tūkst. jaunų bedarbių. Palyginti su 2010 m. atitinkamu laikotarpiu nedarbas sumažėjo 2 proc. punktais.

Žinoma, šie rodikliai suteikia nemažai optimizmo ir vilties, jog jaunų žmonių užimtumas ateityje tik didės, bet dar ne laikas džiūgauti pasiektais rezultatais. Jaunų bedarbių problema vis dar išlieka opi ne tik Lietuvai, bet ir kitoms Europos šalims.

Išsilavinimas – kelias į sėkmę

„Remiantis 2011 m. duomenimis, daugiau nei kas antras jaunas bedarbis (58%) neturi profesinės kvalifikacijos, todėl negali konkuruoti darbo rinkoje, beveik pusė jaunų bedarbių pirmą kartą pradeda darbinę veiklą“ – teigia Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Milda Jankauskienė. Darbo rinkos tendencijos rodo, jog sunkiausiai rasti darbą pavyksta vidurinį išsilavinimą turintiems jaunuoliams. Tuo tarpu žmonės, baigę aukštąją mokslo instituciją, save realizuoti ir gauti darbą, anot statistikos, turi daugiau galimybių. Matyt darbdaviams patikimesnis atrodo tas žmogus, kurio ne tik žinių bagažas, bet ir sukaupta patirtis yra didesni nei brandos atestatu galinčio pasipuikuoti jauno žmogaus  Šiuo metu du aukštuosius diplomus turinti, bet nedirbanti šiaulietė Aušra Aleksandravičiūtė teigia, jog ne viskas priklauso nuo išsilavinimo – darbdaviai tiesiog kelia per didelius reikalavimus. „Darbo ieškojau ne kartą, tačiau vis neįtikdavau jį siūlantiems, matyt neišpildydavau jų lūkesčių“ – požiūriui, jog darbdaviai ieško tik aukštąjį išsilavinimą turinčio žmogaus, oponuoja mergina.

„Kompetencijas reikia tobulinti pačiam“

Klausantis skirtingų požiūrių apie jaunų žmonių galimybę įsidarbinti, skaitovui gali pasidaryti nebeaišku, ko gi iš tiesų iš jaunuolių tikisi darbdaviai. Pasak Šiaulių Jaunimo darbo centro atstovės Jolantos Bagdonavičienės, darbdaviai ieško darbuotojo, kuris atėjęs į įmonę dirbtų daug ir gerai. Jauni žmonės tikisi gauti darbą iš karto aukštose pareigose tam, kad nereikėtų daug dirbti, o uždarbis  būtų didelis, nors darbinės patirties nėra. „Šiandien reikia darbuotojų, lengvai prisitaikančių prie nuolat kintančių verslo aplinkos sąlygų, savarankiškų, iniciatyvių, gebančių be didesnės priežiūros atlikti daug sudėtingų užduočių.  Visas kompetencijas jaunas žmogus turi tobulinti savarankiškai, nuo jo paties iniciatyvos priklauso darbo suradimas“. Džiugina faktas, kad jauni, darbo ieškantys žmonės nėra palikti be priežiūros. Lietuvos Respublikos vyriausybė yra užsibrėžusi skatinti ekonominį ir socialinį jaunuolių verslumą, aktyvų dalyvavimą darbo rinkoje ir derinti šeimos bei darbo įsipareigojimus idant jaunų žmonių užimtumas Lietuvoje didėtų. Kol viskuo rūpinasi valstybė, jaunam žmogui telieka tik nuolat domėtis darbo gavimo galimybėmis.

Nuo „Work & Travel“ iki HOPS

Viena iš jų – šiuo metu sparčiai populiarėjančios stažuotės ir programos, kurių dėka jauni žmonės įgyja patirties, reikalingos kompetencijos ar lengviau randa norimą darbą. Jeigu traukte traukia Suomija, „Au Pair“, tarptautinė kultūrinių mainų programa, suteikianti merginoms galimybę dirbti auklėmis ir taip ateičiai tobulinti darbui reikalingus įgūdžius bei kalbų mokėjimą, bus kaip tik. Programa „Work & Travel“, vykstanti ne tik Graikijoje, Islandijoje, Didžiojoje Britanijoje, bet ir kitose pasaulio šalyse, yra skirta jaunų žmonių praktikos įgijimui. Kita gera žinia jauniems bedarbiams – Europos Sąjungos institucijose nuolat vykdomos stažuotės aukštąją mokslo įstaigą baigusiems žmonėms. Galimybę užmegzti pažintis su kitų šalių jaunais žmonėmis bei užsidirbti, atliekant įvairius ūkio darbus, siūlo ir programa „HOPS“. Daugeliui girdėta organizacija „AIESEC“ jaunus žmones skatina išvykti į užsienį ir išbandyti save mainuose. Galimybių įgyti patirties ir rasti darbą yra daug, tik svarbiausia teisingai apsispręsti, kokią programą ar stažuotę išsirinkti.

Vienas iš tokių, teisingai pasinaudojusių gyvenime pasitaikiusiomis galimybėmis, Karolis Ceizaris, šiuo metu Šiauliuose plėtojantis savo tėvo verslą. Karoliui puikiai sekasi ir, kaip jis pats sako, tik dėl aktyvaus dalyvavimo jauniems žmonėms skirtose programose ir organizacijų veikloje.  

Karoli, papasakok apie dalyvavimą organizacijose, naudojimąsi jauniems žmonėms skirtomis programomis. Kokios naudos tau suteikė šios veiklos ir ar padėjo rasti darbą?

Kiekvieną darbo pokalbį pradėdavau pasakojimu apie dalyvavimą jaunimo veikloje. Jau beveik 10 metų priklausau nevyriausybinei organizacijai „Kūrybinės raiškos centras“. Praeityje aktyviai dalyvavau šios organizacijos veikloje, kuri didžiąją dalį finansavimo gaudavo iš Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“. Šios programos (ir ne tik) dėka dalyvavau daugybėje veiklų. Pradedant vietinėmis jaunimo iniciatyvomis, baigiant tarptautiniais mainais ir mokymais. Kažkada suskaičiavau, kad vien jau būdamas 17-os metų pabuvojau 12-oje skirtingų šalių. Pagrindinė ir pati didžiausia nauda, kurią gavau dalyvavęs įvairiose jaunimo veiklose yra akiračio praplėtimas. Esu įsitikinęs, kad ši patirtis davė pradžią platesniam pasaulio suvokimui ir mąstymui. Manau, kad didžiausia mūsų bėda ta, kad mes esame įsitikinę, jog visas pasaulis sukasi aplink mus. Deja, taip nėra. Žmonės tokie skirtingi (rasė, tautybė, odos spalva, papročiai ir kt.), turbūt todėl ir yra taip įdomu gyventi. Supratęs, kad aš nesu pasaulio „bamba“ pradėjau daugiau domėtis aplink vykstančiais dalykais. Pasidarė įdomu pažinti skirtingas kultūras, žmones ir tuo pačiu nuveikti kažką naudingo. Patobulinau bendravimo įgūdžius, anglų kalbos žinias ir išmokau daug puikių dalykų. Visa tai lėmė mano asmenybės brandą. Ir tikrai galiu pasakyti, kad mano dalyvavimas įvairiose jaunimui skirtose programose padėjo rasti darbą. Tiesą pasakius ne tik darbą, bet ir verslo partnerius. Šių dienų kompanijos ieško darbuotojų, kurie būtų pasirengę darbui. Patirtis įgyjama, įgūdžiai taip pat, tačiau asmenybė turi būti subrendusi darbui ir mokymuisi. Manau, jog būtent šito iš būsimų darbuotojų nori šiuolaikinės kompanijos.

Karoli, papasakok, kuo šiuo metu užsiimi.

Dar būdamas paskutinio kurso studentas pradėjau visiškai naują verslą su savo universiteto rinkodaros dėstytoju. Tai buvo ypatingas laikas mano gyvenime, kadangi tokia galimybė pasitaiko labai retai. Įkūrėme drabužių valyklą, kurios verslo modelis naujas ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Rytų Europoje. Du metus vadovavau kompanijai ir vysčiau jos veiklą. Tačiau taip aplinkybės susiklostė, kad perdavęs įmonės vadovavimą į patikimas rankas, palikau verslą Vilniuje ir nuo naujų metų pradžios grįžau padėti savo tėčiui vystyti jo verslą Šiauliuose. Esame tarptautinių krovinių pervežimų kompanija. Patinka dirbti kartu su tėčiu, stengiuosi pateisinti jo lūkesčius. Ketinu pradėti magistro studijas, kadangi jau apsisprendžiau, kokias žinias norėčiau tobulinti.

Tavo patirtis nemaža, tad ką gali patarti šiandieniniams jauniems bedarbiams?

Visų pirma, raginčiau nenuleisti rankų, kad ir kokia beviltiška situacija atrodytų. Pačios geriausios progos aplanko, kai visiškai jų nesitiki. Antra, siūlyčiau negalvoti apie darbo atlyginimą ir verčiau rinktis ne taip gerai apmokamą darbą, tačiau gauti patirties, kuri bus labai naudinga ateityje. Trečia, jei, jūsų manymu, tinkamos darbo vietos jums visiškai nėra, dalyvaukite nevyriausybinių organizacijų veikloje arba išvykite savanoriauti į užsienį. Jaunas žmogus, kuriam nereikia išlaikyti šeimos arba atiduoti paskolos bankui, turi daugybę galimybių realizuoti save. Yra tiek daug nuostabių programų, skirtų jaunam žmogui. Tikrai rasite, kur save realizuoti, jei tik domėsitės ir nebūsite visų minčių nukreipę į darbo paieškos problemą. Verčiau daryti ką nors neatlygintinai ir įgauti patirties nei sėdėti namuose ir galvoti, koks gyvenimas neteisingas, kad nemoka jums pinigų už tai, kad šiuo metu turite laiko, bet neturite kur jo panaudoti. Iš asmeninės patirties pasakysiu, kad gyvenime viskas vyksta sniego gniūžtės principu. Kuo greičiau ją pradėsite ridenti, tuo greičiau ji taps didelė. Aplink tiek daug organizacijų, kurios siūlo įvairią veiklą, kad tik jauni žmonės dalyvautų, atskleistų savo potencialą, mokytųsi ir judėtų į priekį. Juk jauni žmonės – geresnio gyvenimo ateitis.

Jeigu tave kaip ir Karolį domina galimybė pasinaudoti stažuotėmis ar darbo programomis, apsilankyk:

www.veiklusjaunimas.lt, www.lwc.lt,

http://www.es-isidarbinimas.lt, www.ewc.lt,

http://www.aiesec.org/cms/aiesec/AI/students/International_Internship.html

Europos Sąjunga (ES) , , , , , , ,Susiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra