Dėl tarnybinės pagalbos

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

Trakų r. savivaldybė kreipėsi tarnybinės pagalbos į Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją dėl Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos nenoro suteikti reikalingą darbui informaciją  
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERASJuridinių asmenų registras. Kodas 188673378, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai. Tel. (8 528) 55 487.  Faks. (8 528) 55 524. El.p. meras@trakai.lt
Lietuvos Respublikos kultūros ministrui Jonui Jučui                     2007-06-12 Nr. MP3-241
Dėl tarnybinės pagalbos
Vienas iš svarbiausių valstybės uždavinių yra sudaryti visuomenei sąlygas, tuo pačiu ir internetu, gauti visą viešą informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas. Trakų rajono savivaldybės teritorijoje viena iš valstybinių įstaigų – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija. Jos veikla ir teisės aktai neatsiejamai susiję su konkrečia savivaldybės ir jos gyventojų veikla, jų kasdienybe. Trakų r. savivaldybė, siekdama, kad visa informacija apie Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos (toliau TINP-o direkcija) veiklą, vykdant teisės aktais pavestas funkcijas, galėtų būti visiems prieinama ir atkreipdama dėmesį į tai, kad iki šiol TINP-o direkcijos interneto svetainėje www.seniejitrakai.lt nėra galimybių susipažinti su visa vieša informacija, susijusia su šios įstaigos veikla, 2007-02-12 raštu Nr.MP3-62 kreipėsi į TINP-o direkciją, prašydama gauti raštu informaciją, kaip TINP-o direkcija vykdo Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytų jai uždavinių įgyvendinimą. Tačiau TINP-o direkcija, pažeisdama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įstatymo reikalavimus, iki šiol atsakymo Trakų rajono savivaldybei nepateikė.      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 37 straipsnio 2 ir 3 punktais, kreipiuosi į Jus, prašydamas tarnybinės pagalbos – nurodyti TINP-o direkcijai atsakyti raštu Trakų rajono savivaldybei į pateiktus klausimus, kaip Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija vykdo Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatuose, patvirtintuose 2000- 04-04 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 388( Žin., 2000, 30-834) ir TINP direkcijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-06-22 įsakymu Nr. ĮV-260 (Žin., 2005, Nr. 81-2972), numatytų uždavinių įgyvendinimą: 1. Kokie ir kada buvo organizuoti ir įgyvendinti TINP, kaip valstybės saugomos teritorijos, regeneravimo darbai? 2. Kokie ir kada buvo organizuoti ir įgyvendinti TINP pritaikymo lankymui darbai? 3. Kokios ir kada buvo parengtos ir vykdomos TINP saugojimo programos? 4. Kokios ir kada buvo parengtos ir vykdomos TINP tvarkymo ir naudojimo programos? 5. Kokie ir kada, vykdant organizatoriaus funkcijas, buvo parengti ir nustatyta tvarka patvirtinti teritorinio planavimo dokumentai TINP teritorijos tvarkymo, kultūros paveldo ir gamtos apsaugos klausimais?  6. Kokius ir kada TINP direkcija organizavo mokslinius seminarus, konferencijas propaguojant TINP kultūros ir gamtos vertybes?  7. Kokias ir kada TINP direkcija organizavo temines ekskursijas po TINP ir jos apsaugos (buferinės) zonų teritoriją?  8. Kokios ir kada buvo TINP direkcijos parengtos ir įgyvendintos mokslinės ir edukacinės programos?  9. Kokios ir kada pateiktos Kultūros ministerijai tvirtinti TINP veiklos ir tikslinės programos? 10. Kokias, kada ir į kokias institucijas TINP direkcija yra pateikusi finansuotinas kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo, priežiūros ir tvarkymo programas? 11. Prašome pateikti TINP mokamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus. 12. Kaip TINP direkcija saugo, tvarko ir prižiūri Lietuvos valstybės istoriją reprezentuojančias vertybes: Trakų Salos ir pusiasalio pilis, Senųjų Trakų piliavietę – Vytauto Didžiojo gimtinę? 13. Kaip saugomi, tvarkomi ir prižiūrimi Bražuolės piliavietė ir pilkapiai, Daniliškių piliakalnis ir kapinynas? 14. Kaip TINP direkcija yra užtikrinusi Senųjų Trakų, Varnikėlių, Serapiniškių, Daniliškių ir kitų kaimų bei vienkiemių urbanistinės struktūros tęstinumą ir atkūrimo sąlygas? 15. Kokiais ir kaip TINP direkcija rūpinasi objektais, turinčiais nekilnojamųjų kultūros vertybių požymių, kiek ir dėl kokių objektų buvo pateikti pasiūlymai dėl jų įrašymo į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą? 16. Kaip TINP direkcija saugo Kudrionių kraštovaizdžio kompleksą, Plomėnų ornitologinio draustinio biotopus, paukščius ir augalus, Galvės ir Akmenos ežerų hidrografinius kompleksus, Bražuolės aukštupio hidrografinį kompleksą, kokios sudarytos sąlygos atkurti jo hidrografinę struktūrą? 17. Kokie ir kada atkurti, sunaikinti ar pažeisti kultūros, gamtos kompleksai ir objektai? 18. Kokios sudarytos sąlygos veikti ekologinio švietimo, eksperimentinės proistorės, informaciniams centrams? 19. Kaip TINP direkcija plėtoja pažintinį turizmą, kokias sudarė sąlygas plėtoti rekreacinę veiklą, trumpalaikį poilsiavimą specialiai tam įrengtose ir skirtose teritorijose?
Reikalingus dokumentus ir reikalingą informaciją turi tik Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija. 
Pridedama. 2007-02-12 Trakų rajono savivaldybės mero rašto MP3-62 „Dėl informacijos pateikimo” Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai kopija, 1 egz., 2 lapai.

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra