„Darbas prie Šv. Rašto buvo man tikroji laimė“ (Arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas)

Autorius: Data: 2013-12-20 , 09:13 Spausdinti

 Arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas

Šiais metais sukako 140 metų, kai 1873 m. rugsėjo 18 d. Panevėžio apskrities  Pumpėnų valsčiaus  Rinkūnų kaime gimė Juozapas Jonas Skvireckas, pirmasis vyriausiasis Lietuvos Katalikių Bažnyčios provincijos hierarchas – Kauno arkivyskupas, metropolitas, pirmasis viso Šventojo Rašto vertėjas į lietuvių kalbą, VDU profesorius, Romos grafas.

 Kvietimas į renginį

Š.m. gruodžio adventinį savaitgalį Pasvalio dekanas Algis Neverauskas, Pasvalio Katalikių Moterų draugija, Pumpėnų seniūnija, Pasvalio Krašto muziejus kviečia  katalikiškų organizacijų nares ( us) bei visus tikinčiuosius su meile širdyse paminėti mūsų kraštiečio arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko  prasmingą jubiliejų.

 Renginyje dalyvavo J.E. vyskupas Jonas Kauneckas , Arkivyskupo Juozapo Skvirecko sesers anūkas Sigitas  Strelčiūnas iš Girsūdų kaimo ir jo seserys, svečiai iš Vilniaus,  Pakruojo, Šiaulių bei Panevėžio,  Pumpėnų, Daujėnų, Pasvalio parapijų bei seniūnijų, Pasvalio vicemeras Povilas Balčiūnas, Pumpėnų seniūnė Regina Rapkevičienė, Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas.

 Svečiai rinkosi į Pasvalio Krašto muziejų

Ankstų šeštadienio rytą svečiai rinkosi į Pasvalio Krašto muziejų. Juos šiltai sutiko muziejaus šeimininkai bei Pasvalio Katalikių Moterų draugijos narės. Svečiai muziejuje galėjo susipažinti su ekspozicijos salėmis, išradinga ir gausia Kalėdine paroda. Dar keletą minučių  nuoširdžiai padiskutavę prie kavos ar arbatos puodelio Pasvalio Katalikės moterys ir svečiai išskubėjo į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią.  Visi eidami grožėjomės saulėta gruodžio diena bei didingai šviečiančia Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. Ir kaip nesidžiaugsi, kad po tiek metų renkamės paminėti mūsų tėviškėno, paprastos bet kartu ir didingos asmenybės – arkivyskupo Juozapo Skvirecko . 

 Šv. Mišios arkivyskupo garbei

Šv. Mišias Arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko garbei  J.E. vyskupas Jonas Kauneckas, o Jam kocelebravo Pasvalio dekanas Algis Neverauskas, kun. Miroslav Anuškevič, kun. Feliksas Čiškauskas. Skaitinius skaitė viešnia iš Šiaulių – Janina Klungevičienė.

 J.E. vyskupo Jono Kaunecko homilija

J.E. vyskupas Jonas Kauneckas pasveikino ir padėkojo visiems tikintiesiems, kad susirinko nuoširdžia malda prisiminti savo kraštietį arkivyskupą Juozapą Joną Skvirecką bei jo svarbiausius darbus.  Savo homilijoje J.E. Vyskupas daug vietos skyrė Šv. Raštui , jo kelionei į Lietuvą.  J.E. kalbėjo, kad Šv. Raštas –tai knygų knyga  I a. po Kr. Krikščionių perimtas iš izraelitų kaip istorinio Dievo apsireiškimo liudijimas papildytas įsikūnijusio Dievo sūnaus apsireiškimo liudijimu ir suprantamas kaip Dievo žodis, užrašytas Šventosios Dvasios įkvėptų autorių.

Remiantis amžininkų pasakojimais , pirmasis Bibliją į lietuvių kalbą vertė Stanislovas Rapalionis, tačiau jo vertimas neišliko. Biblija pradėta versti iš liuteroniško varianto. Pirmieji Šventojo Rašto vertimai buvo padaryti pačioje pirmoje lietuviškoje knygoje – Martyno Mažvydo ,, Katekizme‘‘. Pirmasis visą Bibliją į lietuvių kalbą 1579 – 1590 m. išvertė liuteronų kunigas Jonas Bretkūnas .

1911 – 1937 m. šešiais tomais išleistas mūsų kraštiečio arkivyskupo Juozapo Jono Skvirecko.  1972 m. Lietuvoje išleistas kun. Česlovo Kavaliausko parengtas Naujojo Testamento vertimas, kuris dabar naudojamas beveik visuose Biblijos leidiniuose lietuvių kalba.

1998 m. Lietuvos vyskupų konferencija išleido Šventąjį Raštą sudarytą iš skirtingų vertimų – Antano Rubšio Senojo Testamento vertimas buvo sujungtas su Česlovo Kavaliausko Naujojo Testamento vertimu.

 Baigdamas homiliją J.E. dar padėkojo Dievui už galimybę aukoti Šv. Mišias už šią kilnią asmenybę ir paragino , kad švenčiant Šeimos metus privalome kasdien žvelgti į savo gyvenimą per Šventąjį  Raštą , ieškant tobulesnio kelio pas Viešpatį.

Konferencija ,, Darbas prie Šv. Rašto buvo man tikroji laimė‘‘

Po Šv. Mišių pasvaliečiai ir svečiai rinkosi į Pasvalio Krašto Muziejų. Adventinių puokščių ir žvakių šviesoje,  tyliai suskambus rarotų giesmei prasidėjo konferencija ,,  Darbas prie Šv. Rašto  buvo man tikroji laimė‘‘  ( Arkivyskupas Juozapas  Skvireckas ).

Įžanginį žodį konferencijos pradžioje tarė J. E. vyskupas Jonas Kauneckas bei Pasvalio kun. dekanas Algis Neverauskas.

 Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos pirmininkė Aldona Petkevičienė pristatė ir pasveikino renginio svečius.

 Išsamų pranešimą ,, Mano tėviškėnas arkivyskupas metropolitas Juozapas Jonas Skvireckas‘‘ parengė ir pristatė mūsų kraštietė, kilusi iš Pumpėnų parapijos  socialinių mokslų dr. Aldona Kačerauskienė.  Pranešėja vaizdžiai , istorine bei faktine medžiaga peržvelgė arkivyskupo Juozapo Skvirecko  nueitą ilgą ir sudėtingą gyvenimo kelią.  Gerb. Aldona Kačerauskienė  minėjo , kad ši asmenybė mums paliko labai daug kaip žmogus ir kaip ganytojas.  Savo pranešimo pabaigoje Aldona Kačerauskienė pasakė :

-Nors nesame jo amžininkais, tačiau yra prasminga saugoti savo krašto asmenybių atminimą , domėtis  gyvenamosios vietovės istorija.   Tik iš  gimtinės   kaip iš Šv. Rašto  mes semiamės stiprybės  ir meilės Dievui ir artimui.   Po pranešimo buvo pristatyta knyga,, Blaivi Lietuva‘‘, kurios puslapiai pasakoja ir apie arkivyskupo nuopelnus kovojant už blaivią Lietuvą. Knygos autorius Jonas Kačerauskas.

Konferencijos metu išgirstais prisiminimais apie  dalinosi  arkivyskupo sesers anūkas Sigitas Strelčiūnas, kuris atvežė į renginį nutapytą arkivyskupo Juozapo Skvirecko portretą.

Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas papasakojo iš savo tėvo, kuris dirbo pas arkivyskupą Juozapą Skvirecką – Linkuvėlės ūkyje ( netoli Kauno ) išgirstus  prisiminimus.

Buvo prisiminta ir liūdna istorija apie paskandintą sovietų laikais  Mūšos upėje, po Ustukių tiltu, arkivyskupo biustą, kuris buvo surastas  ir yra  saugomas Daujėnų parapijos bažnyčios.

Aldona Petkevičienė pasidalino prisiminimais išgirstais iš savo tetos  bei  tėvo.

,,Arkivyskupas kai dar buvo klieriku bei sugrįždavo savo tėviškėn dirbdavo visokius ūkio darbus , net nesigėdydavo mėžti mėšlo. Tai kaimynai sakydavo, tegu dirba  tegu dirba , bus geras kunigas‘‘.

,,Kartą vėjas po kaimą  pradėjo nešioti  apdegusius šventų knygų lapus. Arkivyskupo gimtinėje buvo kilęs gaisras.  Kaip pasakojo apylinkių gyventojai ( tą patvirtino giminaitis Sigitas ) buvo užsidegęs ūkinis pastatas.‘’

Savo prisiminimais apie arkivyskupo rankraščius pasidalino  Laimutė Zigmuntienė.

Pasvalio katalikės moterys papildė renginį parengta vaizdine medžiaga bei skrajutėmis apie arkivyskupą Juozapą Skvirecką.

Konferencijoje adventinės  programos žiupsnelį padovanojo Pumpėnų parapijos ir seniūnijos saviveiklininkai  .  Giesmės, posmai ir dainos tarsi  kvietė visiems atverti širdis  gilesniam susimąstymui, ramybei, bendrystei bei meilei  Dievui, Šv. Mergelei Marijai, Gimtinei.

Konferencijos pabaigoje Pasvalio dekanas Algis Neverauskas pakvietė visus susipažinti su paroda,, Šventasis Raštas“. 

Rinkosi į agapę

Po įdomios parodos pristatymo visi rinkosi į muziejaus parodų salę – agapei. Čia dar ilgai svečiai iš Vilniaus, Šiaulių, Pakruojo, Pumpėnų, Daujėnų ir renginio  organizatoriai diskutavo, dalinosi gerąja patirtimi, vaišinosi adventiniais valgiais.

Atsisveikinimas

Atsisveikinant Pasvalio katalikės moterys  padėkojo visiems svečiams ir dalyviams bei pagalbininkams    pagalbą , nuoširdumą , organizuojant šį renginį ir įteikė atminimo dovanėles.

,, Gėrį , kurį galiu padaryti dabar, meilumą, kuri galiu parodyti bet kokiam žmogui , turiu rodyti dabar ir neatidėliotinai ateičiai. Nes antrą kartą pro čia nebeisiu ( Stephen Gullet)

 

 Vlada Čirvinskienė

Nuotraukose:

Įžanginį žodį konferencijoje tarė J.E. vyskupas Jonas Kauneckas

 

Įžanginį žodį konferencijos metu tarė Pasvalio dekanas kun. Algis Neverauskas

 

Koncertuoja Pumpėnų parapijos saviveiklininkai.

Arkivyskupo Juozapo Skvirecko portretas, kurį atvežė giminaitis Sigitas Strelčiūnas.

Adventinė puokštė , kurią  sukūrė katalikės moterys.
Vlados Čirvinskienės nuotr.

 

Katalikų (arki)vyskupai , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra