Atviras laiškas Rusijos Federacijos demokratinėms jėgoms

Autorius: Data: 2011-08-22 , 14:08 Spausdinti

Vilnius, 2011 m. rugpjūčio 20 d.

Prieš du dešimtmečius visas pasaulis sulaikęs kvapą sekė įvykius Maskvoje, kai buvo pabandyta istorijos ratą pasukti atgal. Lietuvai, tuo metu jau paskelbusiai apie savo nepriklausomybės atkūrimą, įvykiai Maskvoje buvo ypač svarbūs, nes Rusijos demokratinė ateitis rūpėjo ir rūpi visiems laisvę mylintiems Lietuvos žmonėms.

Džiaugiamės, kad tąsyk perversmininkams nepavyko pasiekti savo tikslų. Laisvė ir demokratija Rusijos Federacijoje buvo apginta, o tai padėjo apginti ir kaimyninių šalių laisvę.

Naudodamasis proga norėčiau dar sykį padėkoti visiems Rusijos žmonėms, kurie anomis rugpjūčio dienomis drąsiai stojo ginti laisvės. Rusai, kaip ir Lietuvos, Latvijos, Gruzijos, Čekijos, Vengrijos, kitos Rytų Europos tautos, taikiai priešinosi sovietinės imperijos smurto mašinai. Daugelis Rusijos Federacijos gyventojų, kurie 1991 m. rugpjūčio 19-21 dienomis išėjo į gatves, 1991 m. sausį stovėjo aikštėse reikalaudami nutraukti smurtą prieš Nepriklausomą Lietuvą. Šių lemtingų akimirkų mes niekada nepamiršime ir visad liksime dėkingi jums už solidarumą.

Rugpjūčio įvykiai Maskvoje pašalino kliūtis kelyje į laisvę ir nepriklausomybę visoms SSRS kalėjimo tautoms. Šiais metais už ypatingus nuopelnus Lietuvai Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi po mirties apdovanotas tuometinis Rusijos demokratijos lyderis, pirmasis Rusijos Federacijos Prezidentas ir Lietuvos bičiulis Borisas Jelcinas. Kartu reiškiu nuoširdžią pagarbą visiems demokratinio Sąjūdžio bendražygiams Rusijoje.

Rusija buvo, yra ir bus svarbi Lietuvos partnerė. Todėl šiandien, minint istorinius įvykius, sveikinu visus Rusijos žmones ir linkiu, kad 1991 m. rugpjūtį apginti idealai neblėstų, o užsimezgę tarpusavio ryšiai plėstųsi ir stiprėtų mūsų tautų gerovės ir geros kaimynystės labui.

Pagarbiai

Andrius Kubilius

****************************

Открытое письмо демократическим силам Российской Федерации

Вильнюс, 20 августа 2011 г.

Два десятилетия назад весь мир, затаив дыхание, следил за событиями в Москве, связанными с попыткой повернуть колесо истории вспять. Для Литвы, в это время уже провозгласившей о восстановлении своей независимости, события в Москве имели особую важность, поскольку демократическое будущее России волновало и продолжает волновать всех ценящих свободу людей Литвы.

Мы рады, что тогда путчистам не удалось добиться своих целей. Свобода и демократия в Российской Федерации были защищены, а это помогло защитить и свободу соседних стран.

Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить всех россиян, которые в те августовские дни храбро встали за свободу. Русские, как и литовцы, латыши, грузины, чехи, венгры, другие народы Восточной Европы, оказали мирное сопротивление машине насилия советской империи. Многие жители Российской Федерации, которые 19–21 августа 1991 г. вышли на улицы, в январе 1991 г. стояли на площадях, требуя прекратить насилие против Независимой Литвы. Мы никогда не забудем эти роковые мгновения и всегда будем чувствовать благодарность за Вашу солидарность.

Августовские события в Москве устранили препятствия на пути к свободе и независимости для всех народов, которые были заключены в тюрьму СССР. В этом году за особые заслуги перед Литвой Большим крестом ордена Креста Витиса посмертно награжден тогдашний лидер российской демократии, первый президент Российской Федерации и друг Литвы Борис Ельцин. Вместе с тем хочу выразить искреннее уважение всем соратникам демократического Саюдиса в России.

Россия была, есть и останется важным партнером Литвы. Поэтому сегодня, в годовщину исторических событий, поздравляю всех россиян и желаю, чтобы защищенные в августе 1991 г. идеалы не померкли, а установившиеся взаимоотношения развивались и крепли во имя процветания наших народов и добрососедства.

С уважением

Андрюс Кубилюс

T. Bauros nuotr.

Lietuva - Rusija , , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra