VARTAMS – 20. Ugnius Gelguda

Autorius: Data: 2011-06-02 , 08:34 Spausdinti

2011 birželio 7 d. – liepos 2 d.

Atidarymas: birželio 7 d. 18 val.

Galerija Vartai, Vilniaus 39, LT-01119 Vilnius

Šių metų birželio pradžioje galerija VARTAI atidaro jau antrą galerijos 20-mečiui skirto ciklo parodą, kurioje pristatomi naujausi jauno lietuvių menininko Ugniaus Gelgudos kūriniai.

Pirmoji ciklo VARTAMS 20 paroda lankytojus kvietė į šiuolaikinio meno gerbėjams jau puikiai pažįstamo, pasaulyje sparčiai garsėjančio menininko Žilvino Kempino personalinę parodą, kurią aplankė beveik 10 000 žiūrovų.

Antrojoje VARTAMS 20 parodoje pristatomi du paskutiniai kito perspektyvaus lietuvių menininko U. Gelgudos projektai bei pirmoji autorinė knyga. Menininko kūryba jau yra įvertinta Lietuvos bei užsienio institucijų, 2010 metais Vilniaus dailės akademijoje jam buvo suteiktas meno licenciato laipsnis.

Naujausiame Ugniaus Gelgudos video darbe „A Paradise tree“ (liet. Rojaus medis) dokumentuojamas Vilniuje kylantis naujas menininkų kvartalas, dirbtinai gretinamas su Niujorko SoHo rajono modeliu ir dvasia.

A Paradise tree“ savitai išplėsdamas dokumentikos žanrą kalba apie pirmuosius nenatūraliai didmiestyje gimstančios bendruomenės žingsnius, kuriems „nupasakoti“ pasitelktas hipertekstinis ryšys su dar 1990 m. Jono Meko sukurtu menkai žinomu video darbu  „A walk“ (liet. Pasivaikščiojimas). Šiame valandos trukmės pasivaikščiojime po lietumi merkiamą SoHo rajoną Mekas intymiai ir padrikai pasakoja šio rajono kūrimosi istoriją, pirmąjį jo ir Mačiūno šiame industriniame rajone pasodintą medį ir neatpažįstamai savo veidą ir gyventojus pakeitusias SoHo gatves.

Ugniaus Gelgudos video darbe dar kartą permąstomas miesto erdvės ir vieningos idėjos palaikomos bendruomenės santykis, jo neišvengiama kaita bėgant laikui ir veikiant stipriems komerciniams mechanizmams. Video kamerai lėtai slenkant Ševčenkos kvartale įrenginėjamų loftų siluetais bei vis dar egzistuojančio, tačiau savo funkciją pakeitusio, fabriko griaučiais, tarsi propagandiniame filme supinami grubių ir pilkų pastatų vaizdai su būsimų naujakurių viltimis, tokiu būdu realias erdves perkeliant į fiktyvų ar galimą pasakojimą.

2008 pradėta kurti fotografijų serija „Kriminaliniai peizažai“ kalba apie Lietuvos žiniasklaidoje įsigalėjusių simbolinių vaizdų bei žodinių tekstų simbiozę. Projekte menininkas analizuoja vizualinio ir žodinio pranešimo juoduosiuose Lietuvos žiniasklaidos puslapiuose neatitikimą ir iš šio neatitikimo iškelia „kriminalinio peizažo“ sąvoką.

Nagrinėjant lietuviškoje spaudoje pateikiamas kriminalinių pranešimų iliustracijas paaiškėja, jog atskyrus iliustruojančius vaizdus nuo žodinio pranešimo konteksto, jie tarsi tampa atsitiktiniais, plačią reikšmių skalę turinčiais vaizdais. Tokiuose vaizduose neužfiksuojami patys kriminaliniai įvykiai, o tik įvykių vietos arba tuos įvykius atspindintys vaizdiniai, tačiau dėl nuoseklaus jų gretinimo su itin kryptingo turinio pranešimais, juos tapo įmanoma atpažinti konkrečiuose kontekstuose: vandens telkinys – skenduolis, sodyba – šeimos tragedija, gamtos peizažas – rasti palaikai.

Cikle „Kriminaliniai peizažai“ savaip atkuriami Lietuvos dienraščių kriminaliniuose puslapiuose rasti ir atrinkti vaizdai, slepiantys kriminalinių įvykių nuojautą, tačiau tų įvykių nevaizduojantys arba juos imituojantys.

Ugnius Gelguda projektą tęsė ir įgyvendino meninės rezidencijos metu Zalcburge, Fotohof galerijoje, kur paaiškėjo, jog austriškoje žiniasklaidoje veikia panašūs vaizdo ir žodžio derinimo mechanizmai.

Ugnius Gelguda (g. 1977 m. Vilniuje) 2010 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo meno licenciato laipsnį; aktyviai dalyvauti parodose pradėjo jau nuo 2000-ųjų metų. Dalyvavo daugelyje parodų Lietuvoje (Lietuvos dailė: dešimt metų, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius, 2010; ARTscape: Italija, galerija „Vartai“, Vilnius, 2009; Lietuvos dailė 08. Fotografija, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius, 2008 ir kt.) bei užsienyje (Gender check, Zacheta, Nacionalinė meno galerija, Varšuva, 2010; Trys, Fotohof galerija, Zalzburgas, Austrija, 2010; Gender check, MUMOK, Vienos Kunsthalė, Viena, 2009; Prague biennale 3, programa Baltijos mitologijos, Praha, Čekija, 2007 ir kt.). U. Gelguda du kartus apdovanotas LR Kultūros ministerijos – 2010 m. už audiovizualinę instaliaciją „Žalgiris“ bei 2006 m. už geriausią metų meno debiutą. Menininko kūryba apima fotografijos bei audio-vizualinio meno medijas.

Globėjas: Vilniaus miesto savivaldybė

Galerijos rėmėjai: Lietuvos rytas, Advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai

Rėmėjai: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Kultūros rėmimo fondas, Bosca, Infoterminalas, artnews.lt, artbooks.lt, ProCentras.

VARTAI – 20 Years. Ugnius Gelguda

***

7 June – 2 July 2011

Opening reception: June 7, 6 pm
Galerija Vartai, Vilniaus g. 39, LT-01119 Vilnius

Early June, VARTAI gallery will open the second exhibition from the cycle dedicated to the gallery’s 20th anniversary. The exhibition will feature the latest works by the Lithuanian artist Ugnius Gelguda.

The first exhibition of the cycle VARTAI: 20 years was the solo show of the internationally acclaimed artist Žilvinas Kempinas. The show attracted almost 10 000 visitors.

The second VARTAI: 20 years exhibition introduces two projects and the first book by another promising Lithuanian artist Ugnius Gelguda. The artist’s work has already been acknowledged by Lithuanian and foreign institutions; in 2010, he was awarded the title of art licentiate by Vilnius Art Academy.

The latest video work by Ugnius Gelguda titled A Paradise Tree documents the rise of a new neighbourhood of artists in Vilnius, Lithuania, which is often artificially compared to the New York’s SoHo.

A Paradise Tree explores the boundaries of documentary and tells about the first forced steps of a new urban community. The story is ‘told’ through a hypertext link with the less known video work A Walk by Jonas Mekas created in 1990. During this one hour walk across the rainy SoHo neighbourhood, Mekas gives an intimate and chaotic recital of neighbourhood creation, tells about the first tree planted in the then industrial area by himself and his colleague Mačiūnas, and notes the transformation of SoHo streets and their inhabitants.

Ugnius Gelguda’s video work revisits a community sustained by the relationship of an urban space and a uniting idea, and the inevitable change of this relationship under the influence of time and strong commercial mechanisms. The video camera slowly follows the shapes of lofts that are being set up on Ševčenkos Street as well as the carcass of a former factory which still exists but has already changed its function, combining the views of rough and dull buildings with the hopes of future settlers and thus transplanting real spaces into a fictional or potential story.

A series of pictures titled Crimescapes, which saw its beginning in 2008, speaks about the symbiosis of symbolic images and text established in Lithuanian press. The project analyses the discrepancy between the visual and the textual messages in the ‘dark’ pages of the Lithuanian press deriving the concept of the ‘crimescape’ from this discrepancy.

The analysis of the illustrations accompanying crime news in the Lithuanian press shows that separated from the text they usually become random pictures with a wide range of meanings. They do not document the crime events themselves, but instead show the sites of crime or general images implicitly representing crime events. However, being consistently used in relation with the same content, they become recognisable: a body of water represents a drowned person, a homestead shows a family tragedy, while a landscape stands for a found dead body.

Crimescapes is a unique recreation of images found and selected from Lithuanian dailies where they are used to illustrate criminal acts without explicitly showing crime, or by simulating it.

During his artist residency in Salzburg, Ugnius Gelguda noticed similar patterns of image and text combination in the Austrian press. This encouraged him to carry on with the project and led to the show in Salzburg’s Fotohof gallery.

Ugnius Gelguda (born 1977, Vilnius) was granted a degree of art licentiate by Vilnius Art Academy in 2010, but he has been active in exhibitions since 2000. He has participated in many shows in Lithuania (Lithuanian Art 2000–2010: Ten Years, Contemporary Art Centre, Vilnius, 2010; ARTscape: Italy, Vartai gallery, Vilnius, 2009; Lithuanian Art 08. Photography, Contemporary Art Centre, Vilnius, 2008, etc.) and other countries (Gender check, Zachęta National Gallery of Art, Warsaw, 2010; Three, Fotohof gallery, Salzburg, Austria, 2010; Gender check, MUMOK, Vienna Kunsthalle, Vienna, 2009; Prague biennale 3, Baltic Mythologies programme, Prague, Czech Republic, 2007, etc.) Ugnius Gelguda has received two awards from the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania – one for the audiovisual installation Žalgiris in 2010 and one for the best debut in 2006. The artist’s work covers the media of photography and audiovisual art.

Patron: Vilnius City Municipality

Patrons of the gallery: Lietuvos rytas, Tark Grunte Sutkiene

Supporters of the exhibition: Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, Culture Support Foundation of the Republic of Lithuania, Bosca, Infoterminalas, artnews.lt, artbooks.lt, ProCentras.

2011 birželio 7 d. – liepos 2 d.

Atidarymas: birželio 7 d. 18 val.

Galerija Vartai, Vilniaus 39, LT-01119 Vilnius

Šių metų birželio pradžioje galerija VARTAI atidaro jau antrą galerijos 20-mečiui skirto ciklo parodą, kurioje pristatomi naujausi jauno lietuvių menininko Ugniaus Gelgudos kūriniai.

Pirmoji ciklo VARTAMS 20 paroda lankytojus kvietė į šiuolaikinio meno gerbėjams jau puikiai pažįstamo, pasaulyje sparčiai garsėjančio menininko Žilvino Kempino personalinę parodą, kurią aplankė beveik 10 000 žiūrovų.

Antrojoje VARTAMS 20 parodoje pristatomi du paskutiniai kito perspektyvaus lietuvių menininko U. Gelgudos projektai bei pirmoji autorinė knyga. Menininko kūryba jau yra įvertinta Lietuvos bei užsienio institucijų, 2010 metais Vilniaus dailės akademijoje jam buvo suteiktas meno licenciato laipsnis.

Naujausiame Ugniaus Gelgudos video darbe „A Paradise tree“ (liet. Rojaus medis) dokumentuojamas Vilniuje kylantis naujas menininkų kvartalas, dirbtinai gretinamas su Niujorko SoHo rajono modeliu ir dvasia.

A Paradise tree“ savitai išplėsdamas dokumentikos žanrą kalba apie pirmuosius nenatūraliai didmiestyje gimstančios bendruomenės žingsnius, kuriems „nupasakoti“ pasitelktas hipertekstinis ryšys su dar 1990 m. Jono Meko sukurtu menkai žinomu video darbu  „A walk“ (liet. Pasivaikščiojimas). Šiame valandos trukmės pasivaikščiojime po lietumi merkiamą SoHo rajoną Mekas intymiai ir padrikai pasakoja šio rajono kūrimosi istoriją, pirmąjį jo ir Mačiūno šiame industriniame rajone pasodintą medį ir neatpažįstamai savo veidą ir gyventojus pakeitusias SoHo gatves.

Ugniaus Gelgudos video darbe dar kartą permąstomas miesto erdvės ir vieningos idėjos palaikomos bendruomenės santykis, jo neišvengiama kaita bėgant laikui ir veikiant stipriems komerciniams mechanizmams. Video kamerai lėtai slenkant Ševčenkos kvartale įrenginėjamų loftų siluetais bei vis dar egzistuojančio, tačiau savo funkciją pakeitusio, fabriko griaučiais, tarsi propagandiniame filme supinami grubių ir pilkų pastatų vaizdai su būsimų naujakurių viltimis, tokiu būdu realias erdves perkeliant į fiktyvų ar galimą pasakojimą.

2008 pradėta kurti fotografijų serija „Kriminaliniai peizažai“ kalba apie Lietuvos žiniasklaidoje įsigalėjusių simbolinių vaizdų bei žodinių tekstų simbiozę. Projekte menininkas analizuoja vizualinio ir žodinio pranešimo juoduosiuose Lietuvos žiniasklaidos puslapiuose neatitikimą ir iš šio neatitikimo iškelia „kriminalinio peizažo“ sąvoką.

Nagrinėjant lietuviškoje spaudoje pateikiamas kriminalinių pranešimų iliustracijas paaiškėja, jog atskyrus iliustruojančius vaizdus nuo žodinio pranešimo konteksto, jie tarsi tampa atsitiktiniais, plačią reikšmių skalę turinčiais vaizdais. Tokiuose vaizduose neužfiksuojami patys kriminaliniai įvykiai, o tik įvykių vietos arba tuos įvykius atspindintys vaizdiniai, tačiau dėl nuoseklaus jų gretinimo su itin kryptingo turinio pranešimais, juos tapo įmanoma atpažinti konkrečiuose kontekstuose: vandens telkinys – skenduolis, sodyba – šeimos tragedija, gamtos peizažas – rasti palaikai.

Cikle „Kriminaliniai peizažai“ savaip atkuriami Lietuvos dienraščių kriminaliniuose puslapiuose rasti ir atrinkti vaizdai, slepiantys kriminalinių įvykių nuojautą, tačiau tų įvykių nevaizduojantys arba juos imituojantys.

Ugnius Gelguda projektą tęsė ir įgyvendino meninės rezidencijos metu Zalcburge, Fotohof galerijoje, kur paaiškėjo, jog austriškoje žiniasklaidoje veikia panašūs vaizdo ir žodžio derinimo mechanizmai.

Ugnius Gelguda (g. 1977 m. Vilniuje) 2010 m. Vilniaus dailės akademijoje įgijo meno licenciato laipsnį; aktyviai dalyvauti parodose pradėjo jau nuo 2000-ųjų metų. Dalyvavo daugelyje parodų Lietuvoje (Lietuvos dailė: dešimt metų, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius, 2010; ARTscape: Italija, galerija „Vartai“, Vilnius, 2009; Lietuvos dailė 08. Fotografija, Šiuolaikinio meno centras, Vilnius, 2008 ir kt.) bei užsienyje (Gender check, Zacheta, Nacionalinė meno galerija, Varšuva, 2010; Trys, Fotohof galerija, Zalzburgas, Austrija, 2010; Gender check, MUMOK, Vienos Kunsthalė, Viena, 2009; Prague biennale 3, programa Baltijos mitologijos, Praha, Čekija, 2007 ir kt.). U. Gelguda du kartus apdovanotas LR Kultūros ministerijos – 2010 m. už audiovizualinę instaliaciją „Žalgiris“ bei 2006 m. už geriausią metų meno debiutą. Menininko kūryba apima fotografijos bei audio-vizualinio meno medijas.

Globėjas: Vilniaus miesto savivaldybė

Galerijos rėmėjai: Lietuvos rytas, Advokatų kontora Tark, Grunte, Sutkienė ir partneriai

Rėmėjai: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Kultūros rėmimo fondas, Bosca, Infoterminalas, artnews.lt, artbooks.lt, ProCentras.

VARTAI – 20 Years. Ugnius Gelguda

***

7 June – 2 July 2011

Opening reception: June 7, 6 pm
Galerija Vartai, Vilniaus g. 39, LT-01119 Vilnius

Early June, VARTAI gallery will open the second exhibition from the cycle dedicated to the gallery’s 20th anniversary. The exhibition will feature the latest works by the Lithuanian artist Ugnius Gelguda.

The first exhibition of the cycle VARTAI: 20 years was the solo show of the internationally acclaimed artist Žilvinas Kempinas. The show attracted almost 10 000 visitors.

The second VARTAI: 20 years exhibition introduces two projects and the first book by another promising Lithuanian artist Ugnius Gelguda. The artist’s work has already been acknowledged by Lithuanian and foreign institutions; in 2010, he was awarded the title of art licentiate by Vilnius Art Academy.

The latest video work by Ugnius Gelguda titled A Paradise Tree documents the rise of a new neighbourhood of artists in Vilnius, Lithuania, which is often artificially compared to the New York’s SoHo.

A Paradise Tree explores the boundaries of documentary and tells about the first forced steps of a new urban community. The story is ‘told’ through a hypertext link with the less known video work A Walk by Jonas Mekas created in 1990. During this one hour walk across the rainy SoHo neighbourhood, Mekas gives an intimate and chaotic recital of neighbourhood creation, tells about the first tree planted in the then industrial area by himself and his colleague Mačiūnas, and notes the transformation of SoHo streets and their inhabitants.

Ugnius Gelguda’s video work revisits a community sustained by the relationship of an urban space and a uniting idea, and the inevitable change of this relationship under the influence of time and strong commercial mechanisms. The video camera slowly follows the shapes of lofts that are being set up on Ševčenkos Street as well as the carcass of a former factory which still exists but has already changed its function, combining the views of rough and dull buildings with the hopes of future settlers and thus transplanting real spaces into a fictional or potential story.

A series of pictures titled Crimescapes, which saw its beginning in 2008, speaks about the symbiosis of symbolic images and text established in Lithuanian press. The project analyses the discrepancy between the visual and the textual messages in the ‘dark’ pages of the Lithuanian press deriving the concept of the ‘crimescape’ from this discrepancy.

The analysis of the illustrations accompanying crime news in the Lithuanian press shows that separated from the text they usually become random pictures with a wide range of meanings. They do not document the crime events themselves, but instead show the sites of crime or general images implicitly representing crime events. However, being consistently used in relation with the same content, they become recognisable: a body of water represents a drowned person, a homestead shows a family tragedy, while a landscape stands for a found dead body.

Crimescapes is a unique recreation of images found and selected from Lithuanian dailies where they are used to illustrate criminal acts without explicitly showing crime, or by simulating it.

During his artist residency in Salzburg, Ugnius Gelguda noticed similar patterns of image and text combination in the Austrian press. This encouraged him to carry on with the project and led to the show in Salzburg’s Fotohof gallery.

Ugnius Gelguda (born 1977, Vilnius) was granted a degree of art licentiate by Vilnius Art Academy in 2010, but he has been active in exhibitions since 2000. He has participated in many shows in Lithuania (Lithuanian Art 2000–2010: Ten Years, Contemporary Art Centre, Vilnius, 2010; ARTscape: Italy, Vartai gallery, Vilnius, 2009; Lithuanian Art 08. Photography, Contemporary Art Centre, Vilnius, 2008, etc.) and other countries (Gender check, Zachęta National Gallery of Art, Warsaw, 2010; Three, Fotohof gallery, Salzburg, Austria, 2010; Gender check, MUMOK, Vienna Kunsthalle, Vienna, 2009; Prague biennale 3, Baltic Mythologies programme, Prague, Czech Republic, 2007, etc.) Ugnius Gelguda has received two awards from the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania – one for the audiovisual installation Žalgiris in 2010 and one for the best debut in 2006. The artist’s work covers the media of photography and audiovisual art.

Patron: Vilnius City Municipality

Patrons of the gallery: Lietuvos rytas, Tark Grunte Sutkiene

Supporters of the exhibition: Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, Culture Support Foundation of the Republic of Lithuania, Bosca, Infoterminalas, artnews.lt, artbooks.lt, ProCentras.

Parodos ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra