2020 metų katalikiško kalendoriaus sutikimas

Autorius: Data: 2019-12-02 , 09:59 Spausdinti

2020 metų katalikiško kalendoriaus sutikimas

Zigmas TAMAKAUSKAS, Kaunas

Žengiant į adventinio laikotarpio mėnesį, Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vakarines šv. Mišias, dalyvaujant ir kitiems dvejiems kunigams, aukojo J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po Mišių, bazilikos Konferencijų salėje buvo pristatytas 2020 metų katalikiškas kalendorius „Apaštalas Paulius Graikijoje“.

 Paulius nebuvo vienas iš jau žinomų Jėzaus Kristaus pasirinktų dvylikos apaštalų. Apaštalu – Kristaus mokslo skelbimo pasiuntiniu jis tapo jau po Kristaus mirties ir prisikėlimo, kaip vienas iš ankstyvosios krikščionybės veikėjų, įnešusio didžiulį indėlį į krikščioniškos Bažnyčios dvasinę statybą. Jis dėl savo aktyvios misijinės veiklos pavadintas dar ir „Tautų apaštalu“. Evangelistai Lukas ir Morkus taip pat vadinami apaštalais, nors ir nebuvo Kristaus mokiniai kaip evangelistai Matas ir Jonas.

 Šio kalendoriaus sudarytojas – didelį autoritetą bei žmonių meilę turintis vyskupas Eugenijus Bartulis, anksčiau darbavosi Kaune, rūpinosi ir Kristaus Prisikėlimo šventovės gyvybingumu. Paskyrus jį pirmuoju Šiaulių vyskupu, jo iniciatyva mieste įkurti Jaunimo, Katachetikos bei Šeimos centrai, rengiami piligriminiai žygiai į Kryžių kalną, Tytuvėnus, Šiluvą ir į kitas sakralines bei istorines vietas. E. Bartulis yra Lietuvos Vyskupų Konferencijos nuolatinės tarybos narys, palaikantis glaudų ryšį su miesto universitetu. Jo pastangomis Šiaulių universitete įteisinta kapeliono pareigybė, pradėta dėstyti nauja disciplina – meninis ugdymas ir tikyba. Universiteto senatas, įvertinęs vyskupo darbus, jam suteikė Šiaulių universiteto Garbės daktaro vardą.

 Šiaulių miesto Garbės pilietis vyskupas Eugenijus Bartulis nuolat bendrauja su žmonėmis, rengia evangelinio turinio keliones, mėgsta sportą, fotografijos meną. Vyskupo fotografavimo pomėgį gražiai matome jo nuotraukomis užpildytuose nuo 2007 metų leidžiamuose kasmetiniuose krikščioniškos katalikiškos krypties kalendoriuose.

 2020 metų kalendoriaus nuotraukose matome apaštalo Pauliaus misijinės veiklos vietas, asocijuojančias su visos Bažnyčios misijinės veiklos turiniu. Prie jos praktinio įgyvendinimo daug prisidėjo ir mūsų tautos šių laikų žinomi misionieriai – kunigai Petras Urbaitis, Jonas Bružikas, akivyskupas Teofilius Matulionis, vyskupas Vincentas Borisevičius, pasišventusio gyvenimo sesuo Marija Kaupaitė, sesuo Ksavera – Emilija Šakėnaitė, Dievo tarnaitės Adelė Dirsytė, Elena Spirgevičiūtė, kunigai Aleksandras Bendoraitis, Hermanas Šulcas, Antanas Saulaitis, Kazimieras Ambrasas, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, kardinolai Vincentas Sladkevičius bei Sigitas Tamkevičius ir kiti. Misionieriais galime vadinti dvasininkus ir pasauliečius, nesavanaudiškai vedusius Lietuvą į Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios rytmetinę aušrą. Pagaliau ir pats naujojo kalendoriaus autorius – vyskupas Eugenijus Bartulis, eidamas savo pašaukimo keliu, kilniai vykdo ne tik kaip Bažnyčios kunigaikščio – vyskupo, bet ir kaip ryškaus visuomenės veikėjo, didelę misijinę veiklą.

 Pradėjus vartyti kalendorių , kad geriau suprastume jame pateiktas nuotraukas ir pačią šventojo Pauliaus – pirmosios krikščionių bažnyčios įsteigėjo Europoje, gyvenimo kelionę, pirmučiausiai reikėtų atidžiai perskaityti daktarės Jūratės Micevičiūtės paruoštą įžanginį tekstą. Jį perskaičius ne tik paryškės meniškai pateiktų nuotraukų turinys, bet gal ne vienas bandys ir plačiau pasigilinti į buvusio kovotojo su krikščionybe -Sauliaus kelionės į Damaską metu atsivertimo epizodą, į jo virtimą aktyviu Kristaus kariu – Pauliumi. Tokiu kariu jis vaizduojamas ir mūsų bažnyčių puošimo tradicijoje.

 Šventovėse ne retai girdime ir Pauliaus laiškų Korinto Bažnyčiai skaitomas ištraukas. Čia pat prisimenu savo bendravimo metu su žymiu teologu, Šventojo Rašto vertėju, poetu, perėjusio sovietinių lagerių gulagus – kunigo Česlovo Kavaliausko dažnai cituotą apaštalo Pauliaus laišką korintiečiams, kuriame Paulius nusakė svarbiausią mūsų tikėjimo pagrindą – Kristaus prisikėlimo iš numirusiųjų faktą.

 Kalendoriaus puslapiuose pateiktos apaštalo Pauliaus antrosios kelionės metu jo misijų buvimo vietų nuotraukos su jas paaiškinančiomis „Apaštalų darbų“ citatomis. Ypač vaizdžiai atrodo kalendoriaus viršelyje pateikta Kavaloje esančios freskos nuotrauka, kurioje vaizduojamas šv. Pauliaus atvykimas į Filipų Neapolį – pirmieji jo žingsniai Europos žemėje.

 Šiame kalendoriuje, kaip ir buvusiuose, yra pateiktos oficialios valstybinės ir religinės šventės, Bažnyčioje minimos įsimintinos dienos, su šventaisiais susiję vardadieniai.

 Kalendoriaus autorius vyskupas Eugenijus Bartulis pasidalino mintimis apie jo išleidimo sumanymo aplinkybes, demonstruodamas jo puslapių skaidres, gyvu žodžiu nusakė jų turinį, pasidžiaugė čia atėjusių žmonių nuoširdumu, jų gyvu tikėjimu.

 Ekscelencijos kalbos intarpuose gražiai pasireiškė savo giesmėmis ir poezijos žodžiais Kauno sakralinės muzikos mokyklos įkūrėjos, chorvedės ir pedagogės Nijolės Jautakienės suburto vokalinio ansamblio būrys.

 Prasmingą susitikimą baigėme visi susikibę rankomis giedodami nuotaikingą giesmę „Glory, glory aleliuja – dėkojam, Dieve, Tau…“ Dėkojame ir garbingajam vyskupui Eugenijui Bartuliui ne tik už parengtą kalendorių, bet ir už jo asmenybės skleidžiamą šilumą, už šio susitikimo dovaną.

 Kalendorius „Apaštalas Paulius Graikijoje“ tarsi pratęsia popiežiaus Pranciškaus ypatingu misijų mėnesiu paskelbto praėjusio spalio mėnesio turinį. Naujasis kalendorius gražiai įsikomponuoja ir į adventinio vainiko prasmę.

 Visiems misijų darbininkams labai tinka kalendoriaus įžanginiame puslapyje pateiktos poetės Marijos Katiliūtės – Lacrimos eilėraščio eilutės: „Tu atėjai pas mus ugnies uždegti / Ir trokšti, kad negestų jos liepsna“… Gera būtų, kad šios liepsnos ugnelę visi pajustume savo širdyse.

Katalikų (arki)vyskupai Katalikų Bažnyčia ReligijaKomentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra