Vyskupas iš pranciškonų šeimos – visos Žemaitijos žmonių tarnystei

Autorius: Data: 2012-04-16 , 10:29 Spausdinti

Atvelykio sekmadienio, Dievo Gailestingumo šventės išvakarėse, 2012 m. balandžio 14 d., Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje buvo konsekruotas vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM. Ši vyskupystė lyg ir simbolinis misijos perdavimas – užsienio lietuvių vyskupui Pauliui Baltakiui OFM baigus savo tarnystę, ją tarsi pratęsia kitas jaunosios kartos pranciškonų atstovas.

Iškilmingose Mišiose, kurių metu broliai pranciškonai ir Kretingos parapija, pasak apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Luigi Bonazzi, padovanojo vyskupą visai Žemaitijai, dalyvavo beveik visi Lietuvos vyskupai, apaštalinis nuncijus, Rygos arkivyskupo delegatas, dauguma Telšių vyskupijos kunigų, broliai pranciškonai iš Ukrainos, Italijos, JAV, Vokietijos, Baltarusijos, angliškai kalbančių šalių pranciškonų konferencijos ir Šiaurės Amerikos lietuvių pranciškonų delegatai, įvairių vienuolijų atstovai ir kiti garbūs svečiai.

Vyskupą Liną Genadijų Vodopjanovą konsekravo Vilniaus arkivyskupas, metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kuriam asistavo Kauno arkivyskupas, metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ ir Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Rankų uždėjimu apaštalų įpėdiniu tapo jauniausias šiuo metu pasaulyje vyskupas, ateinantis iš pranciškoniškos šeimos. Telšių vyskupui augziliarui L. Vodopjanovui suteiktas Quizos vyskupo titulas.

Homilijoje kardinolas A. J. Bačkis paminėjo, jog jaučiasi artimas pranciškonų šeimai: jis priėmė įšventinimą iš palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II šv. Pranciškaus dieną. Kardinolas, remdamasis šv. Pranciškaus pavyzdžiu, palinkėjo, kad vidinė laisvė drąsiai skelbti tiesą, nebijant kritikos ir apkalbų, ištikimybė kryžiui ir nuolankumas padėtų naujajam vyskupui vykdyti ganytojišką tarnystę, įgyvendinti jam patikėtą misiją. Atkreipdamas dėmesį, kad vyskupo konsekravimas vyksta Dievo Gailestingumo šventės išvakarėse, Vilniaus arkivyskupas nurodė, kad tai – „tarsi ženklas būti gailestingu mažutėliams, vargdieniams, ir visiems žmonėms, dėl kurių Viešpats pašaukė ir pašventino“.

Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ, kreipdamasis į susirinkusiuosius, sakė, jog jam yra tekę girdėti susirūpinusių klausimų: kaip Telšių vyskupijoje, kur dauguma dvasininkijos – dieceziniai kunigai, vadovaus dviejų skirtingų ordinų vienuoliai – kaip jiems pavyks suderinti skirtingas charizmas – jėzuitų ir pranciškonų. Pasitelkdamas gražų šv. Pranciškaus ir šv. Dominyko pavyzdį, ganytojas pažadėjo stengtis išnaudoti šias dovanas vyskupijos labui.

Panašių nuogąstavimų buvo sulaukęs ir naujai konsekruotas vyskupas. Tačiau jei charizmos gal ir skirtingos, jas vienys Jėzaus vardas, sakė L. Vodopjanovas. Mišių pabaigoje jis padėkojo tėvams, Kretingos parapijai, kuri padėjo jam subręsti kaip vikarui ir klebonui, o ypač – pranciškoniškų provincijai, kuri jį ugdė ir rūpinosi jo dvasine formacija.

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos provincijolas kun. Astijus Kungys OFM dienraščiui „Bernardinai.lt“ sakė, jog jam buvo netikėta žinia išgirsti, kad brolis Linas yra tarp kandidatų į vyskupus. Tačiau kai po gero pusmečio apaštalinis nuncijus arkivysk. L. Bonazzi jam pranešė apie Šventojo Tėvo nutarimą skirti kun. Liną Vodopjanovą Telšių vyskupu augziliaru, Lietuvos pranciškonų provincijolas džiaugėsi ir sveikino šį sprendimą. Pasak jo, šis paskyrimas reiškia, kad mažesnieji broliai, kurie prieš aštuonis šimtus metų gavo popiežiaus Honorijaus III palaiminimą eiti ir skelbti Evangeliją ir būti Bažnyčios dalimi sekant pranciškoniška charizma, Bažnyčios misijoje yra reikalingi ir šiandien. „Tai ženklas, kad esame Bažnyčioje ir su Bažnyčia, tai tarsi mūsų veiklos įvertinimas, kad per dvidešimt Nepriklausomybės metų kartu su Lietuvos vyskupais ir kunigais stengėmės atnaujinti katalikų bendruomenę, ją auginti. Tai liudija, kad popiežius ir vyskupai pasitiki mūsų ordinu“, – sakė kun. A. Kungys OFM.

Simboliška, kad vyskupo Lino Vodopjanovo konsekracija įvyko šiemet, kai minimi šv. Klaros pasišventimo Dievui jubiliejiniai metai. Tai tarsi dar vienas patvirtinimas apie pranciškonų ordino aktualumą ir charizmos svarbą ne tik šv. Klaros ir Pranciškaus laikais, bet ir dabar.

Kad ordinas ne tik aktualus, bet ir žmonių mėgstamas, gražiai liudija ir faktas, kad vyskupo insignijas ir rūbus naujajam vyskupui dovanojo įvairios bendruomenės ir atskiri asmenys: pvz., vyskupo pastoralą, ganytojiškos tarnystės ženklą padovanojo Telšių vyskupijos kunigai, vyskupo žiedą – ištikimybės simbolį – Vilniaus Bernardinų parapija, mitrą, simbolizuojančią šventumo spindesį – pranciškonai pasauliečiai, kryžių – Mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras. Išlydėdami brolį į naują tarnystę, vyskupo rūbus ir kitą atributiką parūpino mažesnieji broliai ir kiti asmenys, šventines vaišes fundavo viena įmonė, iškilmingą šventę surengė kretingiškiai, su meile išlydėdami buvusį kleboną visos Žemaitijos, ateinančiais metais švęsiančios Krikšto jubiliejų, žmonių tarnystei.

*****

Vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas gimė 1973 m. birželio 8 d. Neringoje. Baigęs vidurinę mokyklą Nidoje, įstojo į Mažesniųjų brolių vienuolyną Kretingoje. Noviciatą atliko Kenebunkporto vienuolyne (JAV). 1993 m. davė pirmuosius pranciškonų įžadus. Studijavo Kauno kunigų seminarijoje, vėliau teologijos studijas tęsė Veronos institute Studio teologico „S. Bernardino“ prie popiežiškojo universiteto „Antonianum“. 1996 m. davė amžinuosius įžadus, pasirinkdamas vienuolinį Lino vardą. 2000 m. G. Vodopjanovas buvo pašventintas kunigu ir paskirtas Kretingos parapijos vikaru. 2001–2004 metais ėjo Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno gvardijono pareigas. 2003–2004 m. dirbo Kretingos parapijos klebonu, vėliau trejus metus buvo Šiaulių Kryžių Kalno vienuolyno gvardijonu. 2007–2010 metais ėjo noviciato magistro pareigas. 2007 m. išrinktas Lietuvos Mažesniųjų brolių Šv. Kazimiero provincijos viceprovincijolu. Nuo 2010 m. ėjo Kretingos parapijos klebono pareigas.

Parengė Dalia Žemaitytė

Kun. Algirdo Malakauskio OFM nuotr.

www.bernardinai.lt

1-oje nuotraukoje: Vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM

Katalikų (arki)vyskupai , , , , , , , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra